Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Beňová: Oznamovatelia korupcie sú pri odhaľovaní podvodov nezastupiteľní

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na dnešnom plenárnom zasadnutí zaoberať opatreniami zameranými na intenzívnejší boj proti podvodom a ochranu finančných záujmov Európskej únie (EÚ).

Európska komisia upozorňuje, že len prípady podvodov súvisiacich s DPH majú dopad na rozpočty členských štátov EÚ vo výške desiatok miliárd eur ročne. Ide o obrovské sumy, ktoré potom jednotlivým krajinám chýbajú v zdravotníctve, v školstve, v systémoch sociálneho zabezpečenia či v účinnejšej podpore mladých rodín,“ uviedla europoslankyňa Monika Beňová.

Zintenzívňujú sa aj snahy o pašovanie nelegálnych tabakových výrobkov do krajín EÚ. Takto získané peniaze sú pritom tiež významným zdrojom financovania organizovanej trestnej činnosti, vrátane terorizmu. Efektívnejší boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami tak predstavuje aj podstatný prvok z hľadiska posilňovania bezpečnosti,“ zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu.

Dôležité z hľadiska konkrétnych opatrení zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ a jej členských štátov je vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na Európsku prokuratúru, ku ktorému došlo po prvý krát práve v tomto roku. Ďalej bude pre ňu nevyhnutné aj primerané personálne zabezpečenie. Zvýšenú transparentnosť a skrátenie existujúcich procesov potrebujeme aj v oblasti verejného obstarávania. V neposlednom rade sú žiaduce ďalšie praktické návrhy na zlepšenie ochrany oznamovateľov korupcie, ktorí sú nezastupiteľným prvkom v predchádzaní, odhaľovaní a nahlasovaní podvodov,“ uzavrela Monika Beňová.

Viac..  M. Beňová: Oprava výrobku musí priniesť výhodu v podobe úspory peňazí

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices