ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Spotrebitelia v Európe i v Japonsku budú môcť ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete

1. februára 2019 nadobúda platnosť Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a Japonskom. Podniky a spotrebitelia v celej Európe i v Japonsku môžu teraz ťažiť z najväčšej zóny voľného obchodu na svete.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Európa a Japonsko svetu ukazujú budúcnosť otvoreného a spravodlivého obchodu. Vzniká nový voľný trh pre 635 miliónov ľudí, na ktorý pripadá takmer tretina svetového hrubého domáceho produktu. Európanov a Japoncov prepojí dosiaľ nebývalým spôsobom. Nová dohoda prinesie spotrebiteľom väčší výber za nižšie ceny, skvelým európskym výrobkom, akým je napríklad Slovenská bryndza, zaručí ochranu v Japonsku a na oplátku v Európe zaručí ochranu japonským špecialitám, akým je hovädzie mäso z Kóbe, malým podnikom z obidvoch strán vytvára príležitosť presadiť sa na úplne novom trhu, európskym spoločnostiam ušetrí každý rok 1 miliardu eur na clách a výrazne zintenzívni náš vzájomný obchod. Predovšetkým však naša dohoda svedčí o tom, že obchod nie sú len kvóty a clá a milióny či miliardy. Zasadzuje sa za hodnoty, zásady a spravodlivosť. Dohoda zabezpečuje, aby boli naše zásady v oblastiach ako práca, bezpečnosť, klíma a ochrana spotrebiteľa, celosvetovým štandardom. Dá sa to dosiahnuť len cestou prirodzenej spolupráce s partnerom, od ktorého nás síce delia tisícky kilometrov, ale s ktorým nás spája priateľstvo a hodnoty.

Komisárka pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: Táto dohoda nezabúda na nič: odbúrava clá, pomáha zostaviť globálne pravidlá, a popritom svetu ukazuje, že sme aj naďalej presvedčení o výhodách otvoreného obchodu. Európske spoločnosti budú od 1. februára profitovať z odstránenia ciel a zo zjednodušených colných postupov. Každému niečo prináša: našim výrobcom, poskytovateľom služieb, technologickým startupom aj poľnohospodárom. Som zároveň hrdá na to, že sme do obchodnej dohody po prvýkrát dostali naše záväzky k Parížskej dohode o zmene klímy, a že v nej nastavujeme prísne normy v oblasti práv pracovníkov a ochrany spotrebiteľa. Vytvorili sme podmienky pre výrazný nárast vzájomného obchodu, ktorý sa zase premietne do tvorby nových pracovných miest a poklesu cien. Teraz je rad na podnikoch a jednotlivcoch, aby z nových obchodných príležitostí vyťažili čo najviac. Veríme, že všetky členské štáty EÚ budú toto posolstvo odovzdávať ďalej.“

Dohoda o hospodárskom partnerstve ruší prevažnú väčšinu ciel, ktoré každý rok zaplatia spoločnosti EÚ vyvážajúce do Japonska v úhrnnej výške 1 miliardy eur. Keď sa bude dohoda plne vykonávať, Japonsko odstráni clá na 97 % tovaru dovážaného z EÚ. Potvrdením medzinárodných noriem pre automobily dohoda povedie aj k odstráneniu viacerých pretrvávajúcich necolných prekážok. Zruší aj prekážky, ktoré stoja najvýznamnejším európskym vývozcom potravín a nápojov v ceste k 127 miliónom japonských spotrebiteľov a zlepší vývozné príležitosti v celom rade ďalších odvetví. Keď sa bude dohoda plne vykonávať, ročný obchod medzi EÚ a Japonskom by sa mohol zvýšiť takmer o 36 miliárd eur.

V oblasti trvalo udržateľného rozvoja sa Únia a Japonsko dohodli na stanovení ambicióznych noriem a text dohody po prvý raz zahŕňa konkrétny záväzok k Parížskej dohode o zmene klímy.

Hlavné prvky dohody o hospodárskom partnerstve

Pokiaľ ide o vývoz poľnohospodárskych výrobkov z EÚ, táto dohoda predovšetkým:

  • ruší japonské clá na viaceré druhy syrov, ako napríklad gouda a čedar (ktoré sú v súčasnosti na úrovni 29,8 %), ako aj na vývoz vína (v súčasnosti zaťažený v priemere 15 % clom),
  • umožňuje výrazný nárast vývozu hovädzieho mäsa z EÚ do Japonska, so spracovaným bravčovým mäsom sa bude obchodovať bez cla a s čerstvým bravčovým mäsom takmer bez cla,
  • zaručuje v Japonsku ochranu viac ako 200 vysoko kvalitných európskych poľnohospodárskych výrobkov s tzv. zemepisným označením a naopak ochranu vybraných japonských zemepisných označení v EÚ.
Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

Dohodou sa zabezpečí aj otvorenie trhov so službami, najmä pokiaľ ide o finančné služby, elektronický obchod, telekomunikácie a dopravu. V neposlednom rade dohoda:

  • uľahčí európskym spoločnostiam prístup na trhy verejného obstarávania v 54 veľkých japonských metropolách a odstraňuje prekážky brániace verejnému obstarávaniu v hospodársky dôležitom odvetví železničnej dopravy na celoštátnej úrovni,
  • rieši určité citlivé otázky pre EÚ, týkajúce sa napríklad automobilového priemyslu, zavedením až 7 ročných prechodných období pred tým, ako dôjde k odstráneniu ciel.

Dohoda ďalej obsahuje aj ucelenú kapitolu o obchode a udržateľnom rozvoji; zahŕňa osobitné zjednodušenia pre malé a stredné podniky, nastavuje veľmi prísne normy v oblasti práce, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa; posilňuje záväzky EÚ a Japonska v oblasti udržateľného rozvoja a zmeny klímy a v plnom rozsahu zaručuje služby vo verejnom záujme.

V oblasti ochrany údajov EÚ a Japonsko prijali 23. januára 2019 rozhodnutia, ktoré umožňujú voľný a bezpečný tok osobných údajov medzi nimi. Dohodli sa, že navzájom uznajú svoje systémy ochrany osobných údajov za „rovnocenné“, čím vznikne najväčší priestor bezpečného toku údajov na svete.

Od 1. februára sa bude predbežne vykonávať aj veľká časť ďalšej dohody – dohody o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskom. Táto dohoda podpísaná minulý rok v júli spolu s dohodou o hospodárskom partnerstve je prvou rámcovou dohodou medzi EÚ a Japonskom vôbec. Poskytuje jednotiaci rámec pre intenzívnejšiu politickú a odvetvovú spoluprácu a spoločné opatrenia v otázkach spoločného záujmu týkajúcich sa okrem iného regionálnych a celosvetových výziev a rozvíja tak všeobecné partnerstvo. Dohoda formálne nadobudne platnosť, keď ju ratifikujú všetky členské štáty EÚ.

Ďalšie kroky

Dohoda o hospodárskom partnerstve už nadobudla platnosť. V apríli 2019 sa v Bruseli uskutoční prvé zasadnutie spoločného výboru EÚ – Japonsko, ktoré posúdi vývoj za prvé mesiace vykonávania dohody.
V súvisiacej otázke ochrany investícií pokračujú rokovania s Japonskom o normách ochrany investícií a o urovnávaní sporov o ochrane investícií. Stretnutie hlavných vyjednávačov sa má uskutočniť v marci 2019. Japonsko aj Európska únia podujali spoločne vytvárať stabilné a bezpečné investičné prostredie v Európe i Japonsku, a sú preto pevne odhodlané dosiahnuť v týchto rokovaniach čo najskôr zblíženie stanovísk.

O dac

Odporúčame pozrieť

Spotrebitelia v eurozóne v júli nezmenili svoj názor na vývoj inflácie

Spotrebitelia v eurozóne v júli 2023 nezmenili svoj názor na vývoj inflácie. Ich odhady však …

Consent choices