Roman Vasilenko
Roman Vasilenko. PHOTO: redakcia/dub.

Námestník ministra zahraničných vecí Kazašskej republiky Roman Vasilenko v Bratislave

Spolupráca medzi Slovenskom a Kazachstanom trvá už 25 rokov a je založená na vzájomnej pomoci v oblasti rozvoja obchodu, ekonomiky, zdravia a cestovného ruchu. V rozhovore pre Európske noviny zhodnotil doterajšiu spoluprácu námestník ministra zahraničných vecí Kazachstanu Roman Vasilenko.

Spoločné vzťahy medzi Slovenskom a Kazachstanom pretrvávajú už 25 rokov a stále ukrývajú potenciál. Strategické partnerstvo sa zakladá na rozvoji obchodu, ekonomiky, zdravia a cestovného ruchu.

Dnes máme v Kazachstane úspešne pôsobiacich 30 firiem so slovenským zastúpením, čo odzrkadľuje veľmi dobré vzájomne vzťahy. Z hľadiska vzájomnej spolupráce bol uplynulý rok 2018 oproti roku 2017 ešte viac úspešnejší. Slovenské firmy pôsobiace v Kazachstane spolupracujú v oblasti priemyslu, výstavby, energetiky a pod.

„Návšteva ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka v novembri roku 2016 v Astane bola vnímaná veľmi pozitívne. Priniesla nové vzájomné impulzy, aktivity medzi Kazachstanom a Slovenskom. Vážime si, že Slovensko participovalo na svetovej výstave EXPO 2017, ktorá sa uskutočnila v Astane. Spomedzi 150 krajín z celého sveta získalo striebornú medailu za najlepší dizajn pavilónu čo svedčí o jeho vysokom potenciály.“

V meste Saran, v centrálnom meste v Kazachstane, bola vybudovaná solárna elektráreň s kapacitou 100 MW. Čo je zaujímavé na tomto projekte je, že vznikol aj na základe iniciatívy Dušana Podgorského, slovenského veľvyslanca pôsobiaceho v Kazachstane  v rokoch 2007 – 2011. „Koordinoval investorov zo Slovenska, Čiech i Nemecka. Projekt bol zastrešený Európskou centrálnou bankou a dnes patrí k úspešným projektom.“

Významnou oblasťou rozvoja predstavuje i poľnohospodárske procesy. Okolo 220 mil. ha poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v Kazachstane ponúka výrazný potenciál v rámci poľnohospodárskej výroby, priemyslu s mäsovými výrobkami, ale i v oblasti služieb smerom na európsky trh o veľkosti 750 miliónov obyvateľov. O nič menej nie je zaujímavý ani trh v Číne, keďže sa jedná o takmer 1,5 miliardy obyvateľov. Kazachstan práve s touto krajinou zdieľa na východe spoločné hranice o dĺžke až 1500 km. Čína tak predstavuje jedného zo strategických obchodným partnerov v regióne. Kazachstan sa nachádza priamo v strede tejto významnej obchodnej križovatky.

„Koncom roka 2018 sme oslávili 25 rokov vzájomnej spolupráce.“ Potrebné je tiež spomenúť tri významné politické rozhovory so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukášom Parízekom, so štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva Vojtechom Ferenczom na spoločnom stretnutí v apríly minulého roku a napokon návšteva Petra Pelegriniho, premiéra vlády Slovenskej republiky v Astane. Išlo vôbec o prvú návštevu premiéra Slovenska v Kazachstane. Návšteva sa uskutočnila v rámci podnikateľského fóra, ktoré sa konalo na jeseň roku 2018 v Astane.

Ktoré ďalšie oblasti je možné vzájomne rozvíjať?

Je možné spomenúť päť základných bodov rozvoja krajiny, ktoré by mali Kazachstanu pomôcť v rozvoji regionálneho i nadregionálneho významu.

1) poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo patrí k oblasti s výrazným potenciálom spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti obrábania pôdy, mäsového priemyslu.

2) financie

Po medzinárodnej svetovej výstave EXPO 2017 sa z komplexu stalo medzinárodné finančné centrum Astana (Astana International Financial Centre – AIFC). Centrum je založené na anglickej báze. V tomto čase je tu zaregistrovaných vyše 50 svetových korporácii. Krajina im ponúkla nulové poplatky na 50 rokov od roku 2016.

Viac..  Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

3) bezvízový styk pre všetkých občanov Európskej únie a členov krajín OECD

Tento proces by mal slúžiť na rozvoj spolupráce medzi Kazachstanom a krajinami Európskej únie, či OECD. Bezvízový styk by mal pomôcť nie len ekonomike, ale najmä cestovnému ruchu.

4) cestovný ruch

Kazachstan patrí k stále k neobjavením krajinám, ktorá ponúka rôznorodú krajinu. Turizmus u nás je málo rozvinutý. Prestavuje približne 1 % HDP. Ponúkame však veľa možností v lete, v zime v oblasti rekreačného i športového turizmu. V tejto oblasti ma Slovensko skúsenosti, ktoré by mohli pomôcť objaviť krásy Kazachstanu.

5) digitalizácia

V rámci projektu „Digital Kazachstan Program“ plánujeme počas nasledujúcich štyroch rokov investovať vyše 300 mil. dolarov. Projekt by mal priniesť digitalizáciu v prvom rade v priemysle, školstve a štátnych inštitúciách. Kazachstan sa dnes nachádza v rebríčku digitalizácie krajín približne na 30. mieste.

Patrí medzi rozvojovú spoluprácu i zdravotníctvo?

Zdravotníctvo patrí k otvorením kapitolám spolupráce. Otvorenia slovenského pavilónu na EXPO 2017 v Astane sa zúčastnil slovenský minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Išlo zároveň o symbolické otvorenie nových možností spolupráce v tejto oblasti medzi oboma krajinami.

K ďalším perspektívnym rozvojovým oblastiam patrí napríklad sociálna oblasť. Ide o iniciatívu výmeny študentov medzi jednotlivými krajinami, výstavbu študentských internátov a pod..

Aký vplyv bude mať na obchod v regióne plánovaná „Nová Hodvábna cesta“?

Momentálne Kazachstan disponuje s 2500 km novými železničnými traťami, ktoré spájajú východ a západ krajiny. Čínsky prezident Si Ťin-pching v september 2013 povedal, že Kazachstan patrí k prvým krajinám na ceste z Číny do Európy. Táto nová infraštruktúra patrí k tranzitnej sieti, ktorá prepája nielen Čínu s Európskou úniou, ale i s Ruskom, Fínskom, či Poľskom. Problémom sa však stávajú hraničné kontroly tovarov. Je snaha ich zjednodušovať, či eliminovať. K novým významným tranzitným koridorom medzi východom a západom patrí Almaty-Horgos. Preprava kontajnerovej prepravy od roku 2010 rastie a do roku 2020-21 je snaha ustáliť objem prepravy na 2,5 mil. kontajnerov cez krajinu.

Záverom treba spomenúť, že návšteva námestníka ministra zahraničných vecí Romana Vasilenka nemala len ekonomický charakter, ale i politický. Išlo i o vyjadrenie podpory Slovensku ako predsedajúcej krajine OECD s možnosťou vzájomnej výmeny skúseností. S témami, ktoré nie len v rámci OECD patria momentálne k najdiskutovanejším. Kazachstan má bohaté skúsenosti s antisemitizmom a toleranciou medzi jednotlivými menšinami.  V tejto krajine sa nachádza približne 130 menším, čo predstavuje naozaj kultúrny mix. 17 náboženstiev, od islamu po kresťanstvo, od ortodoxnej až po židovskú vieru predstavuje unikátnu koexistenciu.

O red

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: Ako člen delegácie pre Strednú Áziu oceňujem kroky Kazachstanu

Ako člen delegácie EP pre Strednú Áziu oceňujem kroky Kazachstanu, ktoré táto krajina podnikla od …

Consent choices