nakladne automobily
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ podniká kroky na zníženie emisií CO2 z nákladných vozidiel

EÚ podniká kroky na zníženie emisií CO2 z nákladných vozidiel. Rumunské predsedníctvo Rady dosiahlo predbežnú dohodu so zástupcami Európskeho parlamentu o nových pravidlách, ktorými sa stanovujú záväzné ciele znižovania emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel. Predbežnú dohodu, ktorá sa dosiahla, musia teraz potvrdiť členské štáty.

Novými pravidlami sa zabezpečí, že v období rokov 2025 až 2029 budú nové nákladné autá vypúšťať v priemere o 15 % menej CO2 v porovnaní s úrovňami emisií z roku 2019. Od roku 2030 budú musieť vypúšťať v priemere o 30 % menej CO2. Tieto ciele sú záväzné a výrobcovia nákladných áut, ktoré ich nebudú spĺňať, budú musieť platiť finančnú sankciu v podobe poplatku za nadmerné emisie.

„Po prvýkrát stanovujeme ciele, ktoré sa týkajú znižovania emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel. Dnešnou dohodou vypĺňame medzeru v európskych právnych predpisoch v oblasti životného prostredia. Zabezpečí, aby sektor ťažkých úžitkových vozidiel začal prispievať svojím dielom k našim cieľom v oblasti klímy. Sme odhodlaní plniť sľuby, ktoré sme dali v rámci Parížskej dohody,“ uviedla Grațiela Leocadia Gavrilescuová, rumunská podpredsedníčka vlády a ministerka životného prostredia.

Okrem stanovenia záväzných cieľov sa spoluzákonodarcovia dohodli na posilnení systému stimulov pre vozidlá s nulovými a nízkymi emisiami (VNNE), ktorý pre sektor ťažkých úžitkových vozidiel navrhla Európska komisia. Zo systému VNNE sa vyňali autobusy a autokary, pretože stimuly pre tieto typy vozidiel sú už súčasťou iných opatrení.

Spoluzákonodarcovia sa ďalej dohodli na osobitných opatreniach, ktorými sa zabezpečí dostupnosť hodnoverných a spoľahlivých údajov. Údaje sa získajú prostredníctvom palubných zariadení, ktoré monitorujú skutočnú spotrebu paliva a energie ťažkých úžitkových vozidiel.

Rada už minulý rok prijala nariadenie, ktoré prináša technický základ pre tieto nové pravidlá, keďže sa v ňom podrobne stanovuje spôsob, akým sa emisie CO2 budú musieť monitorovať a nahlasovať.

Viac..  Nevyužité peniaze z plánu obnovy by podľa SEVA mali ísť na podporu elektromobility

Kontext a ďalšie kroky

Emisie CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel vrátane nákladných automobilov, autobusov a autokarov predstavujú približne 6 % celkových emisií CO2 v EÚ a približne 27 % celkových emisií CO2 v cestnej doprave. V júni 2018 prijala Rada pravidlá týkajúce sa monitorovania a nahlasovania emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel. V právnych predpisoch EÚ nie sú momentálne stanovené žiadne požiadavky na znižovanie emisií CO2 z takýchto vozidiel.

Komisia prijala návrh tohto nového nariadenia 17. mája 2018. Jeho cieľom je stanoviť emisné normy pre CO2 z nových ťažkých úžitkových vozidiel, a tým pomôcť členským štátom dosiahnuť ich ciele v oblasti znižovania emisií dohodnuté v rámci nariadenia o spoločnom úsilí. Európsky parlament schválil svoju pozíciu 14. novembra 2018. Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) 20. decembra 2018. Rokovania s Európskym parlamentom sa začali 8. januára 2019 a ukončili sa touto dohodou.

Predbežnú dohodu, ktorá sa dosiahla, musia teraz potvrdiť členské štáty. Hlasovaním ju musí potvrdiť aj Európsky parlament. Až potom bude Rada môcť nariadenie formálne prijať – malo by k tomu dôjsť do konca mája.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices