pneumatiky
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové štítky na pneumatiky v EÚ budú pre spotrebiteľov viditeľnejšie

EÚ aktualizuje svoje pravidlá označovania energetickej výkonnosti pneumatík a rozširuje jeho rozsah pôsobnosti na pneumatiky pre ťažké úžitkové vozidlá. Štítky budú pre spotrebiteľov zobrazené viditeľnejšie a budú obsahovať informácie o priľnavosti na snehu a ľade. Rada prijala svoju rokovaciu pozíciu k návrhu nových pravidiel.

„Z nových pravidiel budú mať osoh zákazníci, ktorí sa môžu rozhodovať na základe informácií, pokiaľ ide o bezpečnosť a palivovú úspornosť ich pneumatík. Prispejú tiež k zníženiu emisií skleníkových plynov v sektore cestnej dopravy, a tým pomôžu EÚ splniť jej záväzky v rámci Parížskej dohody,“ Anton Anton, minister pre energetiku Rumunska a predseda Rady.

V rokovacej pozícii Rady sa objasňuje a rozširuje rozsah pôsobnosti súčasného regulačného rámca. Aktualizuje sa ňou štítok a zavádza sa povinnosť doplniť informácie o priľnavosti na snehu a ľade. Nové požiadavky týkajúce sa zobrazovania štítka, a to aj v prípade predaja na diaľku a predaja prostredníctvom internetu, zlepšia jeho viditeľnosť pre zákazníkov a zabezpečia, aby títo boli v plnej miere informovaní pri rozhodovaní o kúpe. V nariadení sa tiež zlepšuje presadzovania právnych predpisov vytvorením povinnosti registrovať pneumatiky v databáze výrobkov.

Rozsah pôsobnosti tohto nariadenia sa prvýkrát rozširuje na pneumatiky pre nákladné automobily a autobusy (pneumatiky triedy C3). Predtým sa pravidlá týkali len pneumatík pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Pozícia Rady zároveň umožňuje, aby sa v budúcnosti pravidlá vzťahovali aj na protektorované pneumatiky po tom, čo sa vyvinie vhodná skúšobná metóda na meranie výkonnosti takýchto pneumatík. V doložke o preskúmaní sa ustanovuje možnosť zahrnúť v budúcnosti medzi parametre na štítku aj najazdené kilometre a oder, ak budú k dispozícii vhodné skúšobné metódy.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Schválili sme právo na opravu, čo to znamená?

Kontext

Cieľom systému označovania pneumatík je zníženie emisií skleníkových plynov a hluku v sektore dopravy a zvýšenie bezpečnosti na cestách prostredníctvom lepšieho informovania spotrebiteľov o palivovej úspornosti, hluku a bezpečnostných parametroch pneumatík, ktoré kupujú. Cestná doprava produkuje približne 22 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ a pneumatiky, hlavne z dôvodu ich valivého odporu, sú zodpovedné za 5 až 10 % spotreby paliva vozidla. Zníženie valivého odporu pneumatík preto prispieva k zníženiu emisií a zároveň poskytuje spotrebiteľom úspory nákladov vďaka nižšej spotrebe paliva.

Revízia pravidiel bola nevyhnutná, keďže z revízie súčasného legislatívneho rámca vyplynulo, že systém označovania pneumatík nedosahoval v plnej miere svoj cieľ spočívajúci v znižovaní emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy v dôsledku nízkej viditeľnosti štítkov a nedostatočného presadzovania predpisov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices