dialnica
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Vymáhanie neuhradeného cestného mýta bude čoskoro jednoduchšie

Neuhradené cestné mýto sa čoskoro môže stať minulosťou, keďže EÚ zriaďuje nový systém výmeny informácií, ktorý vnútroštátnym orgánom členských štátov umožní prístup k vnútroštátnym údajom o evidencii vozidiel ostatných členských štátov s cieľom identifikovať vlastníkov vozidiel, za ktoré neboli uhradené cestné poplatky.

Nový systém je súčasťou aktualizovaných pravidiel elektronického výberu cestného mýta, ktoré dnes Rada formálne prijala po predbežnej dohode s Európskym parlamentom z 20. novembra 2018.

Vďaka novým pravidlám budú systémy elektronického výberu mýta tiež interoperabilnejšie, a teda nákladovo efektívnejšie a ľahko použiteľné. Odstránia administratívne prekážky, akými sú zaťažujúce schvaľovacie postupy a miestne, neštandardné technické špecifikácie. V dôsledku toho budú mať poskytovatelia elektronického výberu mýta ľahší prístup na trh výberu mýta.

Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

Ďalšie kroky

Hlasovaním Rady sa ukončil legislatívny postup. Európsky parlament hlasoval 14. februára 2019. Smernicu podpíšu obe inštitúcie a uverejní sa v Úradnom vestníku EÚ. Účinnosť nadobudne 20 dní po uverejnení a nové opatrenia sa začnú uplatňovať 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices