voda
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

EÚ pracuje na tom, aby bola pitná voda z vodovodov v Európe ešte bezpečnejšia

EÚ zaisťuje, aby voda z vodovodu bola v celej EÚ zdravotne bezpečná. Rada prijala pozíciu k návrhu na revíziu smernice o pitnej vode. Navrhovanými novými pravidlami sa aktualizujú normy kvality, ktoré musí spĺňať pitná voda, a zavádza nákladovo efektívny prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika.

Ich súčasťou sú aj nové ustanovenia o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s pitnou vodou, a o zlepšení prístupu k vode. Táto revízia je priamym dôsledkom vôbec prvej úspešnej európskej iniciatívy občanov s názvom Právo na vodu („Right2Water“).

„Viem, že bezpečná pitná voda je otázkou, ktorá je dôležitá pre nás všetkých, dôkazom čoho je európska iniciatíva občanov „Right2Water“. Preto som veľmi rád, že sme dnes dosiahli dohodu o pozícii Rady k smernici o pitnej vode. Posolstvo je jasné: kdekoľvek v Európe môžete vodu z vodovodu piť bez obáv o svoje zdravie,“ uviedol Ioan Deneș, minister vodného a lesného hospodárstva z Rumunska.

Jedným z hlavných prvkov návrhu prepracovaného znenia je aktualizácia noriem kvality vody, ktoré platia v súčasnosti a ktoré sa stanovili pred vyše 20 rokmi. V návrhu sa zavádza aj prístup k monitorovaniu kvality vody založený na posudzovaní rizika. Týmto prístupom by sa v dlhodobom horizonte mali znížiť náklady na monitorovanie, a pritom zaručiť najvyššia kvalita pitnej vody.

Okrem toho sa v navrhovanej revidovanej smernici zavádzajú nové povinnosti týkajúce sa zlepšenia prístupu k vode. Členské štáty budú tiež musieť zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k informáciám o vlastnostiach ich pitnej vody, ako aj ďalším užitočným informáciám. Rada navrhuje aj nový postup stanovovania hygienických požiadaviek na materiály, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou určenou na ľudskú spotrebu. Cieľom je zlepšiť kvalitu takýchto materiálov, aby sa zabezpečila ochrana ľudského zdravia a zabránilo kontaminácii.

Viac..  Dodávky ruského plynu do Európy klesli v prvej polovici novembra o takmer 7 %

Kontext a ďalšie kroky

Komisia prijala návrh na prepracovanie smernice o pitnej vode 1. februára 2018. Rada pre životné prostredie viedla v súvislosti s uvedeným návrhom diskusiu o smerovaní na zasadnutí 25. júna 2018. Počas rakúskeho a rumunského predsedníctva pokračovali vecné rokovania na úrovni expertov.

Európsky parlament predložil pozmeňujúce návrhy k návrhu Komisie na svojej plenárnej schôdzi 23. októbra 2018. Očakáva sa, že pozíciu v prvom čítaní prijme na druhom plenárnom zasadnutí v marci. Medziinštitucionálne rokovania sa pravdepodobne budú konať počas fínskeho predsedníctva.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices