Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Obetiam podvodov pri bezhotovostných platbách treba účinnejšie pomáhať

Plénum Európskeho parlamentu sa bude na dnešnom zasadnutí zaoberať návrhom smernice zameranej na boj proti podvodom a falšovaniu súvisiacemu s bezhotovostným platobným stykom a jeho jednotlivými prostriedkami.

Technologický rozvoj ovplyvňuje aj existujúce platobné návyky, počet uskutočnených bezhotovostných transakcií vzrástol za posledné roky približne o štvrtinu. To má bohužiaľ vplyv aj na rozvoj trestnej činnosti v tejto oblasti, kde sa škody pohybujú ročne rádovo v miliardách eur a stále sa zvyšujú,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

On-line podvody, kam sa zaraďuje napríklad aj krádež údajov o platobných kartách, majú veľmi často cezhraničný charakter, čo znamená že obeť a páchateľ zďaleka nemusia pôsobiť v tej istej krajine. To samozrejme predstavuje veľkú výzvu pre národné orgány vyšetrujúce takéto zločiny,“ pripomenula europoslankyňa.

Platné európske pravidlá, pochádzajúce ešte z roku 2001, preto v dostatočnej miere nereflektujú súčasný rozvoj. Nevyhnutné je rozšírenie rozsahu pôsobnosti trestných činov s dôrazom na tie vykonávané v on-line prostredí, či stanovenie dostatočne prísnych trestných sadzieb. Rovnako potrebujeme posilniť právomoci orgánov, ktoré sa venujú postihovaniu takejto trestnej činnosti a možnosti ich spolupráce či výmeny informácií medzi nimi. V neposlednom rade musíme účinnejším spôsobom pomáhať poškodeným a obetiam takéhoto zločinného konania,“ zdôraznila Monika Beňová.

Viac..  Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

O dac

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Obmedzenie práva veta by viedlo k prehlbovaniu sporov medzi členskými štátmi

Dôsledná pripravenosť Európskej únie a jej inštitúcií na ďalšie rozšírenie o aktuálne kandidátske krajiny je veľmi dôležitá. …

Consent choices