trestny zaznam
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ zjednoduší prístup k trestným záznamom občanov tretích krajín

Poslanci schválili vytvorenie novej databázy EÚ, ktorá štátom Únie umožní rýchlejšiu výmenu informácií o trestných záznamoch príslušníkov tretích krajín.

Európsky informačný systém registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN) doplní existujúci Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), ktorý využívajú orgány členských štátov na výmenu informácií o predchádzajúcich odsúdeniach občanov EÚ.

Nová centralizovaná databáza umožní intenzívnejšiu výmenu informácií, ktoré sa týkajú predchádzajúcich odsúdení štátnych príslušníkov tretích krajín. Mala by tak prispieť k zefektívneniu boja proti cezhraničnému zločinu a terorizmu.

Databáza ECRIS-TCN:

  • umožní vnútroštátnym orgánom rýchlo zistiť, či konkrétny štátny príslušník tretej krajiny má záznam v registri trestov ktoréhokoľvek členského štátu EÚ,
  • bude obsahovať aj údaje o občanoch EÚ, ktorí sú zároveň štátnymi príslušníkmi tretích krajín, aby sa zabránilo možnosti zatajiť predchádzajúce odsúdenia využitím zahraničného pasu.

Prístup k databázam ECRIS (občania EÚ) a ECRIS-TCN (občania tretích krajín a osoby s dvojakým občianstvom) budú mať okrem súdov a prokuratúr v členských štátoch aj Europol, Eurojust a Európska prokuratúra (EPPO).

Vyhlásenie spravodajcu

„Na základe súčasných pravidiel je veľmi ťažké odhaliť minulé odsúdenia občanov krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ. Zmeny, ktoré dnes schválil Európsky parlament, zvýšia bezpečnosť našich občanov,‟ uviedol spravodajca Daniel Dalton (ECR, UK).

Viac..  EÚ a Ukrajina načrtnú plány udržateľnej obnovy na konferencii na vysokej úrovni

Ďalší postup

Európsky parlament schválil nariadenie ECRIS-TCN pomerom hlasov 379 (za): 170 (proti): 118 (zdržalo sa hlasovania), smernicu ECRIS-TCN poslanci odobrili pomerom hlasov 422 (za): 130 (proti): 116 (zdržalo sa hlasovania).

Nové pravidlá, na ktorých znení sa dohodli vyjednávači EP a Rady (ministrov) EÚ ešte v decembri, musia po poslancoch formálne potvrdiť aj ministri členských štátov.

Súvislosti

Databáza ECRIS, ktorá bola zriadená v roku 2012 za účelom výmeny informácií o odsúdeniach za trestné činy v EÚ, sa nevyužíva na kontrolu trestných záznamov občanov tretích krajín. Orgány členských štátov využili v roku 2014 podľa údajov Európskej komisie pri súdnych procesoch vedených proti občanom tretích krajín menej ako 5% informácií, ktoré boli k dispozícii v registroch trestov iných krajín EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices