Katainen
Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Európska obrana sa stáva skutočnosťou

Komisia prijala pracovné programy týkajúce sa spolufinancovania spoločných obranných priemyselných projektov v rokoch 2019 – 2020 v celkovej výške až 500 miliónov eur. Ďalších 25 miliónov eur bolo vyčlenených na podporu spoločných výskumných projektov v oblasti obrany v roku 2019, pričom boli zverejnené aj súvisiace výzvy na predkladanie návrhov.

Junckerova Komisia vynakladá bezprecedentné úsilie na ochranu a obranu Európanov. Od roku 2021 bude plnohodnotný Európsky obranný fond podporovať inovačnú a konkurencieschopnú obrannú priemyselnú základňu a prispievať k strategickej autonómii EÚ. Komisia však prijíma kroky, aby sa obranná spolupráca financovaná z rozpočtu EÚ stala skutočnosťou už teraz. Výsledkom tohto úsilia sú dva nástroje, ktoré sú predchodcom samotného fondu. Prípravná akcia pre výskum v oblasti obrany (PADR) prináša výsledky už tretí rok. Okrem toho rozhodnutiami dala Komisia zelenú prvým spoločným obranným priemyselným projektom financovaným z prostriedkov EÚ prostredníctvom Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP). Ten sa zameria na oblasti, ako sú technológie bezpilotných vzdušných prostriedkov, satelitná komunikácia, systémy včasného varovania, umelá inteligencia, kybernetická obrana alebo námorný dozor.

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen v tejto súvislosti uviedol: „Spolupráca v oblasti obrany je jediným spôsobom, ako chrániť a brániť Európanov v čoraz nestabilnejšom svete. My k tomu svojím dielom prispievame. Spoločné projekty už neexistujú len na papieri. Európska obrana sa stáva skutočnosťou. Na základe pozitívnych skúseností zvýšime objem finančných prostriedkov tak, aby sme do roku 2021 mali k dispozícii plnohodnotný Európsky obranný fond.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska dodala: „Na to, aby Európa mohla chrániť svojich občanov, potrebujeme špičkové obranné technológie a vybavenie v oblastiach, ako sú umelá inteligencia, technológie bezpilotných vzdušných prostriedkov, satelitná komunikácia a spravodajské systémy. Vďaka investíciám EÚ, ktoré sme dnes schválili, sa nápady premenia na konkrétne projekty a konkurencieschopnosť nášho obranného priemyslu vzrastie.“

Spoločný vývoj obranného vybavenia a technológií:

V rámci prvého Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu (EDIDP), ktorý bol dohodnutý s členskými štátmi, je k dispozícii 500 miliónov eur na spolufinancovanie spoločného vývoja obranných spôsobilostí v rokoch 2019 – 2020. V nadchádzajúcich dňoch Komisia uverejní deväť výziev na predkladanie návrhov týkajúcich sa roku 2019 a nasledovať bude ďalších 12 výziev na rok 2020. Tieto výzvy budú pokrývať priority vo všetkých oblastiach obrany – vo vzduchu, na súši, na mori, v kybernetickom priestore aj v kozmickom priestore:

  •          podpora operácií, ochrana a mobilita ozbrojených síl: 80 miliónov eur je k dispozícii na vývoj spôsobilostí pre odhaľovanie chemických, biologických, rádiologických a jadrových hrozieb alebo na vývoj protidronových systémov,
  •          spravodajské informácie, zabezpečená komunikácia a kybernetický priestor: 182 miliónov eur je určených na situačné povedomie a obranu v kybernetickom priestore, získavanie informácií o situácii v kozmickom priestore a spôsobilosti v oblasti včasného varovania alebo námorného dozoru,
  •          schopnosť viesť technologicky vyspelé operácie: 71 miliónov eur poslúži na modernizáciu alebo vývoj novej generácie pozemných systémov presne navádzaných zbraní, spôsobilostí pre vedenie pozemného boja, spôsobilostí pre vedenie vzdušného boja a budúcich námorných systémov,
  •          inovatívne obranné technológie a malé a stredné podniky: 27 miliónov eur sa použije na riešenia v oblasti umelej inteligencie, virtuálnej reality a kybernetických technológií, ako aj na podporu malých a stredných podnikov.
  •          Okrem toho v prípade dvoch projektov sa navrhuje priame pridelenie prostriedkov: 100 miliónov eur na vývoj Eurodronu, ktorý má kľúčový význam pre strategickú autonómiu Európy a 37 miliónov eur na podporu systému interoperabilnej a zabezpečenej vojenskej komunikácie ESSOR.
Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Financovanie inovácií v oblasti obranného výskumu:

Komisia uverejnila výzvy na predkladanie návrhov v rámci Prípravnej akcie pre výskum v oblasti obrany (PADR), ktoré sa týkajú tretej a zároveň poslednej rozpočtovej tranže počas funkčného obdobia Junckerovej Komisie. V pracovnom programe na rok 2019 je suma 25 miliónov eur určená na výskum dominancie elektromagnetického spektra a prelomových obranných technológií budúcnosti – dvoch oblastí, ktoré sa považujú za zásadné pre zachovanie európskeho technologického náskoku a nezávislosti z dlhodobého hľadiska.

Výzvy týkajúce sa prelomových obranných technológií budúcnosti sa zamerajú na to, ako môže EÚ podporiť prelomové technológie v oblasti obrany, ktoré by mohli viesť k transformačným zmenám ozbrojených síl. Vytvoria sa tak podmienky pre Európsky obranný fond, z ktorého rozpočtu by až 8 % mohlo smerovať na prelomové technológie.

Komisia už poskytla financovanie piatim výskumným projektom v oblasti obrany vrátane sumy 35 miliónov eur pre projekt Ocean2020 na podporu misií námorného dozoru. Zmluvy na financovanie ďalších troch projektov sa pripravujú.

Ďalšie kroky

Oprávnené konzorciá môžu predložiť návrhy v rámci výziev na rok 2019 do konca augusta. Prvé projekty budú vybrané pred koncom roka 2019. Nasledovať bude oficiálne podpísanie dohôd o grante.

Uvedením oboch programov do plnej prevádzky Komisia pripravuje pôdu pre vznik plnohodnotného Európskeho obranného fondu v budúcom finančnom období 2021 – 2027.

Súvislosti

Vo svojich politických usmerneniach predseda Juncker v júni 2014 označil posilnenie bezpečnosti občanov Európskej únie za prioritu. Zriadenie Európskeho obranného fondu oznámil vo svojom prejave o stave Únie v roku 2016. Komisia predložila prvý súbor opatrení v júni 2017 s cieľom umožniť testovanie spolupráce v oblasti obrany na úrovni EÚ prostredníctvom prípravných akcií pre výskum v oblasti obrany na roky 2017 – 2019, ako aj prostredníctvom Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu na roky 2019 – 2020.

V júni 2018 Komisia navrhla plnohodnotný Európsky obranný fond s rozpočtom 13 miliárd eur. Vďaka tomuto fondu sa EÚ zaradí medzi štyroch najvýznamnejších európskych investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany a bude pôsobiť ako katalyzátor inovatívnej a konkurencieschopnej priemyselnej a vedeckej základne. Inštitúcie EÚ dosiahli vo februári 2019 čiastočnú politickú dohodu o Európskom obrannom fonde, ktorú ešte musí formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Rozpočtové aspekty budúceho Európskeho obranného fondu závisia od celkovej dohody o budúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Komisia predložila v máji 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices