hodiny
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament schválil ukončenie striedania času od roku 2021

Poslanci v utorok schválili legislatívny návrh, ktorý by mal od roku 2021 ukončiť prax sezónnych zmien času.

Obyvatelia členských štátov, ktoré sa rozhodnú pre letný čas, by si mali poslednýkrát posunúť ručičky hodiniek v poslednú marcovú nedeľu roku 2021. V krajinách, ktoré si chcú ponechať štandardný (zimný) čas, by sa mali naposledy prestavovať hodiny v poslednú októbrovú nedeľu roku 2021. Vyplýva to z textu smernice, ktorý poslanci schválili pomerom hlasov 410 (za): 192 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania). Parlament tak podporil návrh z dielne Európskej komisie, samotné ukončenie sezónnych zmien času však posunul z roku 2019 na rok 2021.

Ochrana jednotného trhu

Poslanci požadujú, aby Európska komisia v snahe zabrániť narušeniu fungovania jednotného trhu koordinovala rozhodnutia členských štátov o úprave ich času. Pokiaľ by plánované úpravy času v jednotlivých krajinách Únie mohli významne a trvalo brániť riadnemu fungovaniu vnútorného trhu, Komisia by podľa poslancov mala mať právo navrhnúť odklad účinnosti smernice o maximálne 12 mesiacov.

Ďalší postup

Poslancami schválené znenie smernice predstavuje vyjednávací mandát EP pre rokovania s Radou (ministrov) EÚ na konečnej verzii nových pravidiel.

Viac..  Ivan Štefanec: Spotrebitelia ušetria a množstvo odpadu poklesne

Súvislosti

Parlament v nadväznosti na občianske iniciatívy vyzval vo februári 2018 Európsku komisiu, aby zvážila zmenu smernice upravujúcej striedanie letného a zimného času. Komisia zorganizovala verejnú konzultáciu, v rámci ktorej jej bolo doručených 4,6 milióna reakcií, pričom 84% z nich podporilo ukončenie sezónnych zmien času. Komisia následne predložila legislatívny návrh, na ktorého konečnom znení sa musí dohodnúť EP s Radou (ministrov) EÚ.

Na úrovni EÚ došlo k zjednoteniu harmonogramu sezónnych zmien času v roku 1980, keď sa v rámci jednotného trhu harmonizovali odlišné dátumy striedania letného a zimného času jednotlivých členských štátov. Na základe súčasnej smernice o úprave letného času dochádza k sezónnym zmenám času v poslednú marcovú a v poslednú októbrovú nedeľu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices