beňová
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: European Union- EP.

Monika Beňová: Erasmus prinesie v budúcnosti ešte viac príležitostí pre študentov

Záverečný deň tohto týždňového plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu bude venovaný aj novému návrhu nariadenia ohľadom pokračovania programu Erasmus počas trvania nasledujúceho viacročného finančného rámca. Erasmus sa za viac ako 30 rokov svojej existencie stal synonymom úspešného nástroja na podporu študentskej a akademickej mobility.

Nariadenie má nadväzovať na návrh európskeho rozpočtu na obdobie 2021 – 2027. V ňom bolo na Erasmus v porovnaní s prebiehajúcim obdobím 2014 – 2020 vyčlenených v reálnych hodnotách o vyše 90 percent viac finančných prostriedkov. Vzhľadom na stanovené ciele sa však zvažuje ešte ďalšie výrazné navýšenie,“ priblížila poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Štruktúra programu Erasmus nastavená v uplynulých rokoch sa osvedčila a mala by tak z veľkej časti zostať prakticky zachovaná. Rozšírenie by sa malo vzťahovať predovšetkým na oblasť športu a rovnako niektoré formy vzdelávania a odbornej prípravy,“ uviedla europoslankyňa.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Snahou je, aby program prinášal ešte viac príležitostí a mohli sa doňho výraznejšie zapájať napríklad aj študenti s obmedzenejšími finančnými možnosťami. Šanca získať praktické zručnosti, vedomosti, spoznávať iné prostredie a kultúry je v časoch silnejúceho nacionalizmu a šírenia klamlivých informácií pre mladých ľudí veľké plus. Môže im to pomôcť vo formovaní názorov či kariérnom smerovaní,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

erasmus

Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport Erasmus+ podporil v roku 2022 približne …

Consent choices