klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

F. Ružička: EÚ by mala naďalej zotrvať na svojej líderskej pozícii v boji s klimatickými zmenami

Z hľadiska plnenia záväzkov Parížskej klimatickej dohody je v súčasnosti kľúčovou aktivitou Európskej únie príprava Dlhodobej stratégie znižovania emisií skleníkových plynov do roku 2050. Paralelne SR pracuje v súčasnosti na svojej vlastnej dlhodobej stratégii s výhľadom do 2050.

Problematika európskych a globálnych aktivít v oblasti boja s klimatickou zmenou bola predmetom stretnutia  štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Františka Ružičku s generálnym riaditeľom Európskej komisie pre oblasť klímy Raffaelom Maurom Petriccione.

Hlavným odkazom štátneho tajomníka bolo, že „EÚ by mala naďalej zotrvať na svojej líderskej pozícii v boji s klimatickými zmenami. Implementácia Parížskej dohody je príležitosť budúcich technických inovácií a tvorby pracovných miest. Napĺňanie jej cieľov si však bude vyžadovať podporné opatrenia a rozsiahle investície do najviac postihnutých sektorov hospodárstva a regiónov.“ Pre SR je osobitne dôležité, aby sa pri snahe dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu zohľadňovali národné špecifiká. „Máme svoju skúsenosť s postupným odstraňovaním uhlia. Musíme si tak vymedziť dostatočný čas na to, aby sa regióny a ľudia žijúci v nich adaptovali na novú realitu,“ dodal štátny tajomník.

Súčasne F. Ružička upriamil pozornosť aj na prípravu dlhodobej priemyselnej stratégie presahujúcej horizont 2030. „Potrebujeme zaručiť, aby si EÚ zachovala významné postavenie na globálnej úrovni, čo sa týka priemyselnej politiky. Pre Slovensko je to kľúčové vzhľadom na náš automobilový sektor a naviazanie rôznych segmentov priemyslu. Preto dlhodobá stratégia musí byť v súlade s ostatnými stratégiami a politikami v EÚ,“ doplnil F. Ružička. Samotné prijatie a realizácia nízkouhlíkovej stratégie bude vyžadovať zapojenie všetkých sektorov spoločnosti. To sa týka štátnej správy až po miestne samosprávy, ako aj ekologicky zodpovedné správanie jednotlivcov. Táto skutočnosť je reflektovaná už aj v Environmentálnej stratégii SR do roku 2030, ktorú pod názvom “Zelenšie Slovensko” nedávno schválila vláda SR.​

Viac..  Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices