King
Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia hodnotí dosiahnutý pokrok pri budovaní účinnej bezpečnostnej únie

Komisia predkladá správu o pokroku, ktorý sa dosiahol pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie.

Popri opise vývoja, ku ktorému došlo od začiatku tohto roka, sa v správe uvádza, že pri veľkej väčšine prioritných návrhov sa dosiahla dohoda. Presnejšie ide o 15 z 22 legislatívnych iniciatív, ktoré Komisia predložila v oblasti bezpečnostnej únie. Pri niektorých z kľúčových návrhov, ako je návrh týkajúci sa teroristického obsahu na internete alebo európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, však treba urýchlene konať, ak majú byť uzavreté ešte pred májovými voľbami do Európskeho parlamentu. Takto tesne pred voľbami je zároveň absolútne nevyhnutné zdvojnásobiť úsilie v boji proti dezinformáciám a zvýšiť odolnosť volebných procesov a digitálnych systémov.

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos v tejto súvislosti vyhlásil: „Udalosti posledných dní opäť ukázali, že teroristická hrozba má mnoho tvárí, je prítomná na celom svete a nezmenšuje sa. Dosiahli sme hmatateľný pokrok pri budovaní účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie – zaviedli sme prísnejšie pravidlá týkajúce sa strelných zbraní, kriminalizácie prípravy a vykonania teroristických činov a aj nový rámec pre interoperabilitu všetkých našich informačných systémov. Tým však nemôžeme skončiť. Naliehavo vyzývam Európsky parlament a Radu, aby sa urýchlene dohodli na pravidlách odstraňovania teroristického obsahu z internetu, tak aby sme mohli našich občanov lepšie chrániť pred vystavením ohavnému teroristickému obsahu, ale aj pred rizikom náhlej radikalizácie ľahko ovplyvniteľných jednotlivcov.“

Komisár pre bezpečnostnú úniu Julian King k tomu dodal: „Posilnili sme našu odolnosť proti terorizmu a kybernetickým hrozbám. Tieto hrozby však pretrvávajú a ďalej sa vyvíjajú. Preto nesmieme v našom úsilí poľaviť. Hrozný útok v meste Christchurch opäť ukazuje, že teroristický obsah treba z internetu odstraňovať. Popritom nám zostávajú dva mesiace na to, aby sme posilnili bezpečnosť v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu, pričom musíme spolupracovať s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou, a najmä s platformami sociálnych médií.“

Správa je zhrnutím pokroku, ktorý sa dosiahol v rámci hlavných súčastí bezpečnostnej únie. Podarilo sa napríklad zaplniť informačné medzery, posilniť digitálnu odolnosť a odolnosť volebných procesov, obmedziť prostriedky, ktoré môžu využívať teroristi, a bojovať proti radikalizácii. V správe sa zároveň upozorňuje na oblasti, v ktorých sú potrebné ďalšie kroky:

  • Finalizácia prioritných návrhov: Európsky parlament a Rada sa dohodli na viacerých prioritných návrhoch v oblasti bezpečnosti vrátane návrhu na obmedzenie predaja a využívania prekurzorov výbušnín a návrhu na vytvorenie nových a posilnenie existujúcich informačných systémov EÚ, vďaka ktorému budú môcť tieto systémy vzájomne spolupracovať. Zároveň sa dosiahla predbežná dohoda o návrhu Komisie na lepšie zabezpečenie preukazov totožnosti a dokladov o pobyte. Sú však aj ďalšie dôležité návrhy, týkajúce sa napríklad odstraňovania teroristického obsahu z internetu a posilnenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, v súvislosti s ktorými sa môže a aj by sa malo dospieť k dohode pred voľbami do Európskeho parlamentu.
  • Posilnenie odolnosti volebných procesov a boj proti dezinformáciám: V súvislosti s posilnením odolnosti volebných procesov sa celkovo dosiahol značný pokrok smerom ku koordinovanejším opatreniam. V rámci neho sa zaviedli aj prísnejšie pravidlá financovania politických strán. Komisia zároveň podrobne monitoruje opatrenia, ktoré online platformy prijímajú na boj proti dezinformáciám. Začiatkom tohto týždňa bol do prevádzky uvedený systém včasného varovania, ktorý je jedným z kľúčových výsledkov dosiahnutých na základe akčného plánu proti dezinformáciám. Vzhľadom na krátkosť času, ktorý zostáva do májových volieb do Európskeho parlamentu, však Komisia vyzýva všetky zainteresované strany, hlavne online platformy, ale aj orgány štátnej správy a politické strany, aby zdvojnásobili svoje úsilie o zvýšenie odolnosti volebných procesov a boj proti dezinformáciám.
  • Posilnenie kritickej infraštruktúry: Siete 5G sa majú stať nosným pilierom globálnej konektivity, pričom prípadné zneužitie ich slabých miest by mohlo viesť k značným cezhraničným škodám. Na ochranu proti tejto hrozbe pre kritickú digitálnu infraštruktúru je potrebný spoločný prístup EÚ k bezpečnosti sietí 5G. Po skončení tohtotýždňového zasadnutia Európskej rady Komisia vydá odporúčanie na spoločný prístup EÚ k bezpečnostným rizikám ohrozujúcim siete 5G.
  • Boj proti terorizmu a ochrana verejných priestorov: Komisia aktívne podporuje členské štáty a miestne orgány v boji proti rôznym hrozbám, ako je napríklad terorizmus, pričom v tejto oblasti prispieva k lepšej ochrane verejných priestorov. Na základe diskusií na fóre prevádzkovateľov Komisia spolu so subjektmi verejného sektora a súkromnými prevádzkovateľmi stanovila súbor osvedčených postupov na posilnenie bezpečnosti verejných priestorov. V záujme väčšej podpory obetí terorizmu bude Komisia navyše financovať nové centrum odborných znalostí EÚ. Pôjde o platformu pre odborníkov, ktorí sa venujú obetiam terorizmu. Centrum vznikne ešte tento rok.
Viac..  Miriam Lexmann: Teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula. Mierové rokovania už prebiehali

Naše úsilie o vybudovanie skutočnej bezpečnostnej únie však nekončí na hraniciach EÚ. Rokovania medzi EÚ a Kanadou o revidovanej dohode o osobných záznamoch o cestujúcich pokračujú uspokojivým tempom. Komisia zároveň vyzýva Radu, aby prijala mandáty na začatie rokovaní s USA a s Radou Európy o získavaní cezhraničných elektronických dôkazov, návrhy ktorých jej predložila minulý mesiac.

Komisia takisto uverejnila svoju novú správu o prieskume Eurobarometer o bezpečnosti na internete a počítačovej kriminalite. Z prieskumu vyplýva, že Európania majú z počítačovej kriminality čoraz väčšie obavy – až 79 % z nich si myslí, že riziko, že sa stanú obeťou počítačovej kriminality, je väčšie ako v minulosti.

Súvislosti

Bezpečnosť je jednou z politických priorít už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniamipredsedu Junckera z júla 2014 až po správu o stave Únie z 12. septembra 2018.

Predsedovia Európskeho parlamentu, rotujúceho predsedníctva Rady a Európskej komisie 14. decembra 2017 podpísali spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019, v ktorom sa zdôraznil zásadný význam lepšej ochrany bezpečnosti občanov tým, že sa táto problematika stala ústredným bodom legislatívnej činnosti Únie. Za prioritné boli označené iniciatívy, ktorými sa zabezpečí, že orgány členských štátov budú vedieť, kto prekračuje spoločnú vonkajšiu hranicu EÚ, iniciatívy zamerané na interoperabilitu informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie a iniciatívy na posilnenie nástrojov na boj proti terorizmu a praniu špinavých peňazí.

Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí aj boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Komisia o tomto pokroku informuje v pravidelne zverejňovaných správach.

O dac

Odporúčame pozrieť

Peter Pollák: Ten, kto vtrhne na cudzie územie a zabíja nevinné deti je terorista a tak sa k nemu musíme aj správať

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Poslanci …

Consent choices