Tim ADRA Albansko caka v juli prvych EU Aid volunteers
Tím ADRA Albánsko čaká v júli prvých EU Aid volunteers. PHOTO: Archív ADRA Slovensko.

Cez humanitárne dobrovoľníctvo nielen pomáhať núdznym, ale aj rásť na trhu práce

Po prvý raz môžu byť vyslaní ako humanitárni dobrovoľníci a dobrovoľníčky do nízkopríjmových krajín mladí ľudia priamo zo Slovenska. Organizácia ADRA Slovensko môže (zatiaľ ako jediná v SR) vďaka certifikátu od Európskej komisie pripravovať a vysielať tzv. EU Aid volunteers. Vybraní kandidáti a kandidátky na vlastnej koži zistia, aké je to pomáhať núdznym v zahraničí. Zároveň získajú vedomosti a skúsenosti, vďaka ktorým porastie ich hodnota na trhu práce po návrate domov.


Začiatok projektu HVA vo Francúzsku – stretnutie konzorcia 10 mimovládok. PHOTO: ADRA Slovensko.

Humanitárna a rozvojová organizácia ADRA Slovensko začne v júli zatiaľ ako jediná zo Slovenska vysielať prvých dobrovoľníkov a dobrovoľníčky na svoje „misie“ do krajín s nižšími príjmami pod hlavičkou ‘EU Aid volunteers‘. Udeje sa tak v rámci projektu Humanitarian Volunteers in Action (HVA), ktorý v októbri vo francúzskom meste Roubaix odštartovala skupina desiatich mimovládnych organizácií vrátane ADRA Slovensko. Nadviazala tak na projekt HVM spred dvoch rokov, kde išlo o budovanie interných kapacít v rámci manažmentu humanitárneho dobrovoľníctva. Vtedy členovia konzorcia získali aj certifikáty od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúce organizácie.

Pomáhať núdznym v zahraničí, ale i sebe

Manažérka pre zahraničie v ADRA Slovensko, Noémi Sárossy, uvádza, že „Cieľom HVA projektu je vyslať na obdobie 6-12 mesiacov dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do vyškolených a certifikovaných organizácií v konkrétnych regiónoch Globálneho Juhu.“ Zároveň však pripomína, že nejde o jednostranné odovzdávanie skúseností. „V rámci humanitárneho dobrovoľníctva neodovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti miestnym komunitám v nízkopríjmových krajinách iba vyslaní mladí ľudia. Vďaka účasti na ‘EU Aid volunteers’ programe rastú osobnostne aj oni sami – učia sa v multikultúrnom prostredí novým zručnostiam, čelia mnohým výzvam a s certifikátom od Európskej komisie, i od nás z ADRA Slovensko, rastie po návrate domov ich hodnota na trhu práce.“


Noémi Sárossy z ADRA Slovensko – v strede – počas prípravnej návštevy partnerských organizácií v ramci HVA projektu. PHOTO: ADRA Slovensko.

Konkrétní ľudia sú na dané pozície vyhľadávaní na základe potrieb prijímajúcej organizácie. Momentálne sú na stránke ADRA zverejnené dobrovoľnícke pozície do Albánska a Gruzínska. „Ak ste študovali žurnalistiku a interkultúrna komunikácia či prezentácia projektov je vašou silnou stránkou, potom skúste ročnú dobrovoľnícku pozíciu v našej partnerskej organizácii Merkuri v gruzínskom meste Zugdidi. Ak sa zasa dobre vyznáte v projektovom manažmente, aj vás budeme potrebovať. Organizácia ADRA Albánsko totiž hľadá na deväť mesiacov humanitárneho dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku do Tirany, a to na pozíciu Asistent projektového manažéra,“ vymenúva Noémi Sárossy.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Absolvovať pohovor po prvý raz na Slovensku

Výzvy pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú prístupné pre všetkých občanov a občianky EÚ, aj pre ľudí s dlhodobým pobytom na území EÚ, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine je situovaná vysielajúca organizácia. „Je to však najmä skvelá príležitosť pre mladých ľudí zo Slovenska, ktorí môžu absolvovať po prvý raz pohovor cez takúto prestížnu dobrovoľnícku iniciatívu priamo na Slovensku. No zatiaľ túto šancu naplno nevyužívajú. Do prvej výzvy zo začiatku roka sa síce prihlásilo šesťdesiat ľudí z celej Európy, no iba jedna uchádzačka bola zo Slovenska. Druhá výzva má uzávierku 14. apríla,“ dodáva Noémi Sárossy z ADRA Slovensko.


Voľnočasové aktivity pre deti z vylúčených komunít – projekt ADRA Albánsko. PHOTO: ADRA Slovensko.

Projekt HVA je realizovaný vďaka finančnej podpore Európskej únie v rámci programu ‘EU Aid Volunteers‘. Do post-konfliktných krajín sú takto vysielaní európski odborní dobrovoľníci, dobrovoľníčky (s expertízou vo vybranej oblasti), ako aj „junior“ dobrovoľníci a dobrovoľníčky, ktorí majú menej skúseností, ako tí odborní. Všetci však v zahraničí plnia aj úlohu tzv. mladých EÚ ambasádorov – šíria dobré meno a povedomie o činnosti EÚ. Viac informácií o tom, akých ľudí (s akými zručnosťami a na aké pozície) ADRA hľadá, možno nájsť TU.

Autor: PhDr. et RNDr. Boba Markovič Baluchová, PhD.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices