bicykel
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nová dohoda EÚ lepšie ochráni cestujúcich, chodcov a cyklistov na našich cestách

Inštitúcie EÚ dosiahli predbežnú politickú dohodu o revidovanom nariadení o všeobecnej bezpečnosti. Od roku 2022 budú v európskych vozidlách povinné nové bezpečnostné technológie, ktorých cieľom je ochrana cestujúcich, chodcov a cyklistov.

Nové technológie na trhu môžu prispieť k zníženiu počtu smrteľných nehôd a zranení na našich cestách, z ktorých 90 % je spôsobených ľudskou chybou. V máji 2018 Komisia navrhla, aby sa niektoré z týchto bezpečnostných opatrení pre vozidlá stali povinnými, a to vrátane systémov, ktoré znižujú nebezpečný mŕtvy uhol pri nákladných vozidlách a autobusoch alebo upozorňujú vodiča v prípade ospalosti či rozptýlenia pozornosti. Zdokonalené bezpečnostné prvky znížia počet nehôd, pripravia pôdu pre čoraz viac prepojenú a automatizovanú mobilitu a posilnia globálnu inováciu a konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska uviedla: Každý rok príde na našich cestách o život 25 000 ľudí. Veľká väčšina týchto nehôd je spôsobená ľudskou chybou. Môžeme a musíme proti tomu niečo urobiť. S novými zdokonalenými bezpečnostnými prvkami, ktoré budú povinné, môžeme dosiahnuť podobné výsledky, ako keď boli po prvýkrát zavedené bezpečnostné pásy. Mnohé z týchto prvkov už existujú, a to najmä v luxusných vozidlách. Teraz zvýšime úroveň bezpečnosti vo všetkých vozidlách a pripravíme pôdu pre prepojenú a automatizovanú mobilitu budúcnosti.“

Nové povinné bezpečnostné prvky zahŕňajú:

  1. Pre osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá a autobusy: varovanie vodiča pred ospalosťou a rozptýlením (napr. používaním smartfónu počas jazdy), systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, bezpečné cúvanie s kamerou alebo snímačmi a zariadenie na záznam údajov o nehodách („čierna skrinka“).
  2. Pre osobné automobily a dodávky: systém na zobrazovanie vybočenia z jazdného pruhu, systém zdokonaleného núdzového brzdenia a zdokonalené bezpečnostné pásy.
  3. Pre nákladné vozidlá a autobusy: osobitné požiadavky na zlepšenie priamej viditeľnosti u vodičov autobusov a nákladných vozidiel a odstránenie mŕtvych uhlov, systémy vpredu a na bočných stranách vozidla, ktoré rozpoznajú zraniteľných účastníkov cestnej premávky a upozornia na nich, najmä pri zmene smeru jazdy.

Komisia očakáva, že navrhované opatrenia pomôžu do roku 2038 zachrániť viac ako 25 000 životov a zabrániť minimálne 140 000 vážnym zraneniam. To prispeje k dlhodobému cieľu EÚ dosiahnuť do roku 2050 takmer nulový počet smrteľných a vážnych zranení („vízia nulovej nehodovosti“).

Okrem ochrany ľudí na európskych cestách budú nové zdokonalené bezpečnostné prvky pomáhať vodičom postupne si zvyknúť na nové asistenčné systémy pri riadení vozidiel. Zvyšovanie stupňa automatizácie ponúka značný potenciál na kompenzáciu ľudských chýb a nové riešenia v oblasti mobility pre staršie a telesne postihnuté osoby. To všetko by malo posilniť dôveru a prijatie automatizovaných vozidiel zo strany verejnosti, čím by sa podporil prechod na systémy autonómneho riadenia vozidiel.

Viac..  Dvor audítorov: Výbor Európskeho parlamentu schválil novú slovenskú kandidátku

Ďalšie kroky

Politickú dohodu, ku ktorej dospeli Európsky parlament, Rada a Komisia počas tzv. trialógu, musí teraz formálne schváliť Európsky parlament a Rada. Nové bezpečnostné prvky sa stanú povinnými v roku 2022 s výnimkou systému zlepšenia priameho výhľadu pre nákladné vozidlá a autobusy a rozšírenej plochy nárazu hlavy pre osobné automobily a dodávky. Tieto prvky budú povinné neskôr, pretože na ich zavedenie sú potrebné konštrukčné zmeny.

Súvislosti 

V posledných rokoch EÚ zaviedla rad povinných opatrení, ktoré prispeli k zníženiu počtu smrteľných dopravných nehôd za rok o 50 000. Tieto opatrenia zahŕňajú elektronické systémy riadenia stability pre všetky vozidlá, ako aj zdokonalené systémy núdzového brzdenia a systémy výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu pre nákladné vozidlá a autobusy.

V roku 2017 Komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť názory zainteresovaných strán na možné zlepšenia súčasných bezpečnostných opatrení vozidiel. V máji 2018 Komisia navrhla preskúmanie nariadení o všeobecnej bezpečnosti a o bezpečnosti chodcov, a to v rámci tretieho súboru opatrení s názvom „Európa v pohybe“. Revidované nariadenie o všeobecnej bezpečnosti ide ruka v ruke s účinným riadením bezpečnosti cestnej infraštruktúry. Návrh Komisie na túto tému bol schválený vo februári 2019.

Komisia takisto predložila oznámenie o prepojenej a automatizovanej mobilite, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti autonómnych a bezpečných systémov mobility. Ako prvý krok v rámci prepojenej mobility Komisia prijala nové pravidlá, ktorými sa zintenzívňuje zavádzanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov na európskych cestách. Tieto systémy umožňujú vozidlám komunikovať navzájom medzi sebou, s cestnou infraštruktúrou a s ostatnými účastníkmi cestnej premávky – napríklad o nebezpečných situáciách, cestných prácach a načasovaní semaforov, čím sa cestná doprava stáva bezpečnejšou, čistejšou a efektívnejšou.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices