banka, peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce znížiť objem nesplácaných úverov v bankách

EÚ podporuje rozvoj sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi, čo by bankám umožnilo ľahšie spravovať alebo predávať nesplácané úvery. Veľvyslanci pri EÚ schválili pozíciu Rady k návrhu smernice, ktorou sa harmonizujú pravidlá upravujúce, ako môžu neúverové inštitúcie nakupovať od bánk úverové dohody. Cieľom nových pravidiel je znížiť objem existujúcich nesplácaných úverov v bankách a predchádzať ich hromadeniu v budúcnosti.

Keďže Rada prijala svoju pozíciu, predsedníctvo môže začať rokovania s Európskym parlamentom hneď, ako bude Parlament pripravený rokovať.

„Na zaručenie stability finančného systému EÚ je nevyhnutné znížiť existujúci objem nesplácaných úverov v bankovom sektore a predchádzať ich hromadeniu v budúcnosti. Pozíciou, ktorú dnes prijala Rada, sa vytvára jasný regulačný rámec pre nákup a spravovanie nesplácaných úverov, čo povedie k rozvoju efektívnych sekundárnych trhov. Je to kľúčové pre posilnenie bankovej únie,“ uviedol Eugen Teodorovici, minister financií Rumunska a predseda Rady.

Bankový úver sa vo všeobecnosti považuje za nesplácaný, ak dlžník (spoločnosť alebo fyzická osoba) viac ako 90 dní neplatí dohodnuté splátky alebo úroky alebo je nepravdepodobné, že ich platiť bude. Podľa navrhovaných nových pravidiel budú banky – vďaka lepším podmienkam predaja úverov tretím stranám – schopné lepšie riešiť úvery, ktoré sa prestali splácať.

Prípadní kupujúci nesplácaných úverov sa v súčasnosti v dôsledku rôznorodých regulačných režimov v členských štátoch stretávajú s prekážkami pri cezhraničných nákupoch úverov. To vedie k neefektívnemu sekundárnemu trhu s nesplácanými úvermi s nízkym dopytom, slabou hospodárskou súťažou a nízkymi ponukovými cenami. Navrhovanou novou smernicou sa odstraňujú prekážky prevodu nesplácaných úverov z bánk na neúverové inštitúcie a zjednodušujú a harmonizujú sa požiadavky na povoľovanie úverových služieb v celej EÚ bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne predpisy, ktorými sa na úverové služby ukladajú určité dodatočné požiadavky.

Viac..  Spotrebitelia v eurozóne zvýšili inflačné očakávania

Zároveň budú chránené práva dlžníkov a zachovajú sa aj záruky v rámci platných pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Kontext a ďalšie kroky

Pôvodný návrh smernice Európskej komisie obsahoval aj časť o vymáhaní kolaterálu. K tejto časti smernice sa v Rade nedosiahla žiadna dohoda. Nie je preto ani zahrnutá v pozícii Rady, pričom v Rade budú v tejto súvislosti potrebné ďalšie rokovania na pracovnej úrovni.

Rokovania s Európskym parlamentom sa môžu začať, hneď ako sa Parlament dohodne na svojej pozícii.

O dac

Odporúčame pozrieť

elektronicke platby

Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Európska komisia (EK) v stredu privítala politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ …

Consent choices