Vybor EP
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EHSV: Strany, ktoré sa obrátia proti liberálnej demokracii, by mali byť vylúčené z Európskeho parlamentu

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zaujal kategorický postoj k rastúcim snahám ohroziť fungovanie organizácií európskej demokratickej občianskej spoločnosti a vyzýva EÚ, aby v plnom rozsahu uplatnila Zmluvu o EÚ (ZEÚ) s cieľom zakročiť proti členským štátom s tendenciou k autoritárstvu.

Vo svojom nedávnom rázne formulovanom stanovisku s názvom Odolná demokracia prostredníctvom silnej a rozmanitej občianskej spoločnosti EHSV varoval pred politickými silami, ktoré v súčasnosti vyvíjajú činnosť namierenú proti liberálnej demokracii v Európe s konečným cieľom zničiť EÚ. Hoci tieto skupiny zväčšia patria k pravicovým extrémistickým hnutiam a stranám, v niektorých členských štátoch majú už svoje zastúpenie vo vláde.

„Hlboko nás znepokojuje skutočnosť, že transformácia politických systémov v Európe sa začala trendom „neliberálnej demokracie. Reformy v niektorých členských štátoch majú zabrániť účinnej účasti všetkých občanov na politických rozhodnutiach a prestávajú sa dodržiavať právne garantované rámcové podmienky pre občiansku spoločnosť,“ uviedol spravodajca stanoviska Christian Moos.

EHSV nabáda všetky členské štáty, aby rešpektovali hodnoty EÚ stanovené v článku 2 ZEÚ a aby sa zdržali všetkých pokusov o nastolenie neliberálnej demokracie. Medzi hodnoty vymedzené v článku 2 patrí právny štát, dodržiavanie ľudských práv, ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia a rovnosť.

„Ak sa však členské štáty priklonia k autoritárstvu, musí EÚ v plnom rozsahu uplatniť súčasné právne nástroje, ako sú postupy v prípade nesplnenia povinnosti a rámec EÚ na podporu právneho štátu z roku 2014,“ upozorňuje výbor.

Ako ďalej zdôrazňuje, „strany, ktoré sa obrátia proti liberálnej demokracii, by mali byť vylúčené zo svojich politických strán na európskej úrovni a politických skupín v Európskom parlamente“.

„Neliberálne demokracie“ sa v stanovisku vymedzujú ako politické systémy, v ktorých demokraticky zvolení vodcovia obmedzujú občianske práva, občianske slobody a ochranu menšín. Nedávne volebné úspechy niektorých extrémistických a populistických politických skupín jednoznačne dokazujú ich narastajúcu silu v Európe a poukazujú na skutočnosť, že niektorí občania strácajú dôveru v demokratické inštitúcie.

„V súčasnosti pozorujeme po celom kontinente trend klesajúcej dôvery v EÚ spolu s eskalujúcim napätím vo vzťahu k menšinám, xenofóbiou, rastúcou mierou korupcie a nepotizmu a slabými demokratickými inštitúciami v niektorých krajinách,“ konštatoval spravodajca Moos.

Ako sa uvádza v stanovisku, EÚ stále nemá k dispozícii vhodný mechanizmus na zabezpečenie účinného zachovania demokracie a právneho štátu v členských štátoch.

EHSV vyzval na zavedenie demokratického semestra s európskym mechanizmom kontroly právneho štátu, základných práv a porovnávacieho prehľadu o demokracii.

EHSV súhlasí s nápravnými hospodárskymi opatreniami v prípade nerešpektovania hodnôt EÚ, avšak zdôrazňuje, že škrty nesmú byť na úkor príjemcov pomoci z radov občianskej spoločnosti.

EHSV vyzval členské štáty, aby v rámci fiškálnej spravodlivosti zaviedli daňové stimuly na podporu občianskej spoločnosti a v novom viacročnom finančnom rámci zvýšili podporu organizáciám občianskej spoločnosti v prípade, ak národné vlády obmedzia alebo zastavia ich financovanie z politických dôvodov.

Spravodajca Moos zdôraznil význam občianskej spoločnosti pre fungovanie slobodného a demokratického politického poriadku a konštatoval, že podmienkou je primerané financovanie a stabilný sociálny a politický rámec.

„Nezávislá a pluralitná občianska spoločnosť je mimoriadne dôležitá pri vykonávaní dohľadu nad politickými inštitúciami a v úsilí zaistiť, aby sa zodpovedali. Ako taká je teda jedným z charakteristických znakov liberálnej demokracie,“ pripomenul dodávajúc, že „namiesto toho sa v celej EÚ v mnohých prípadoch občianske slobody a otvorená občianska spoločnosť spochybňujú.“

Počas vypočutia, ktoré usporiadal EHSV vo februári v rámci prípravy stanoviska, vyšlo najavo, že situácia v teréne nie je práve pozitívna a zo všetkých sektorov občianskej spoločnosti prichádzajú správy o tom, že tvorcovia politiky postupne a úmyselne obmedzujú priestor týchto organizácií.

Viac..  Politico: Chystaná správa EK o pokroku kandidátov poteší Ukrajinu a Moldavsko

Čoraz viac z nich sa v mnohých krajinách EÚ stalo terčom rôznych foriem útokov. Útoky opisované ako snahy odstaviť ich od zdrojov a umlčať majú rozmanité podoby od negatívnych pomenovaní, očierňovacích kampaní alebo znevažovania aktivistov a organizácií občianskej spoločnosti v médiách, obmedzovania ich financovania alebo ich vylúčenia z dôležitých politických dialógov až po spochybňovanie hodnôt a zásad v oblasti ľudských práv.

Ďalším znepokojujúcim trendom je vznik takzvanej „neobčianskej spoločnosti“, čo znamená rastúci počet mimovládnych organizácií a foriem občianskej angažovanosti, ktoré nezdieľajú spoločné európske hodnoty, ako sú ľudské práva a právny štát, ale namiesto toho podporujú nedemokratický politický poriadok. V rámci tohto nového scenára „presunu priestoru pre organizácie občianskej spoločnosti“ získajú tieto nové mimovládne organizácie prioritný prístup k financovaniu z verejných zdrojov.

V niektorých prípadoch viedli obvinenia dokonca ku kriminalizácii obrany ľudských práv, čo zažili organizácie občianskej spoločnosti, ktoré zachraňovali migrantov v Stredozemí. Najšokujúcejšími príkladmi boli vraždy novinárov v EÚ, ktoré by boli ešte pred pár rokmi nepredstaviteľné. Daphne Caruany Galizia na Malte, Ján Kuciak na Slovensku a Viktoria Marinova v Bulharsku mali spoločné to, že vyšetrovali obvinenia z korupcie.

To všetko prispelo k narušeniu demokracie, ktorá po prvý raz po mnohých rokoch prežíva v niektorých krajinách EÚ vážnu krízu.

„Ešte pred niekoľkými rokmi sme boli presvedčení, že vo svete existuje priestor, kde sa rešpektujú ľudské práva a zásady právneho štátu, a že tento priestor je tu, v EÚ,“ uviedol predseda skupiny Základné práva a právny štát v EHSV José Antonio Moreno Díaz.

„Namiesto toho sa vlády niektorých členských štátov v súčasnosti zapájajú do politík, ktoré sú totalitné a ohrozujú právny štát a hodnoty samotnej EÚ,“ uzavrel.

Skupinu Základné práva a právny štát zriadil EHSV minulý rok s cieľom pomôcť brániť právny štát, ľudské práva a koncepciu liberálnej demokracie. Organizuje informačné služobné cesty do členských štátov EÚ, pričom sa zameriava na tie, v ktorých sa zintenzívňujú antidemokratické tendencie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices