Benova
Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Záujmy podnikateľov nemôžu ísť proti princípom ochrany spotrebiteľa

Poslanci Európskeho parlamentu sa budú na dnešnom plenárnom zasadnutí zaoberať  novým návrhom smernice zameranej na presadzovanie a modernizáciu pravidiel Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Návrh prináša aj zmenu práva na odstúpenie od zmluvy. Záujmy podnikateľov, predovšetkým malých a stredných sú dôležité. Nemôžu však v žiadnom prípade ísť proti princípom ochrany spotrebiteľa. Práve preto sa s takouto zmenou a teda akýmkoľvek sprísnením spotrebiteľských podmienok pri odstupovaní od zmluvy, nedá súhlasiť,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

Je to dôležité aj z hľadiska ďalšieho rozvoja jednotného európskeho digitálneho trhu. Pre podporu online predaja je nevyhnutné, aby mali spotrebitelia v prípade nespokojnosti, či nedostatočnej kvality tovaru možnosť jednoducho a rýchlo odstúpiť od uzavretých zmlúv,“ priblížila europoslankyňa. Sprísnenie podmienok v tejto oblasti by mohlo ľudí odradzovať od nákupov online a zhoršiť tak celkovú situáciu v tomto segmente trhu.

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na cieľoch v oblasti energetickej hospodárnosti budov

Sankčný mechanizmus súvisiaci s porušovaním spotrebiteľských práv musí byť jednoznačne prepojený s konkrétnymi opatreniami zameranými na podporu postihnutých spotrebiteľov. Stále dôslednejšie sa tiež musíme zameriavať na zamedzovanie dvojakej kvality výrobkov. Občania Európskej únie, bez ohľadu na to z akej krajiny pochádzajú, majú právo na rovnaký prístup ku kvalitnému tovaru, bez akejkoľvek diskriminácie,“ uzavrela Monika Beňová.

O dac

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Výzvy na posilňovanie demokratizácie európskych volieb sú falošné

Plénum Európskeho parlamentu sa zaoberalo návrhom na posilnenie európskeho rozmeru organizácie eurovolieb v júni budúceho …

Consent choices