europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ ochráni tých, ktorí upozorňujú na porušovanie práva v EÚ

V organizáciách a štátnych úradoch by mali existovať bezpečné kanály pre oznamovanie protiprávneho konania. Osoby, ktoré na tieto prípadu upozorňujú, by mali byť chránené pred odvetou.

Európsky parlament prijal 16. apríla novú legislatívu, ktorej cieľom je chrániť ľudí, ktorí upozorňujú na porušovanie práva v EÚ. V súčasnosti sa ochrana oznamovateľov značne líši zo štátu na štát a týka sa len niektorých odvetví.

Takzvaní whistlebloweri alebo oznamovatelia hrali zásadnú úlohu vo viacerých veľkých nedávnych škandáloch. Či už išlo o krátenie daní, ako napríklad LuxLeaks alebo PanamaPapers, alebo zneužívanie osobných údajov (Cambridge Analytica). Mnoho neprávostí však môže aj naďalej ostať ukrytých pred očami verejnosti, pretože ľudia, ktorí na ne upozorňujú, môžu prísť o prácu alebo čeliť inej forme pomsty.

„Musíme chrániť tých, ktorí bránia záujmy Únie – whistleblowerov,“ uviedla spravodajkyňa návrhu, francúzska sociálna demokratka Virginie Rozière. „Oni bránia nás, bránia európsku demokraciu a verejný záujem,“ podotkla.

Špeciálne kanály pre oznamovanie

Na znení legislatívy sa parlament už v marci predbežne dohodol s členskými štátmi (Radou EÚ). Upozorňovanie na porušovania práva by malo byť vďaka novým pravidlám jednoduchšie a bezpečnejšie.

Smernica sa týka oznamovania v širokej škále oblastí – od daňových podvodov, prania špinavých peňazí, zadávania verejných zákaziek, bezpečnosti výrobkov a dopravy až po ochranu životného prostredia, verejného zdravia, ochrany spotrebiteľov či ochrany údajov.

Verejné i súkromné organizácie s viac ako 50 zamestnancami budú musieť zriadiť interné kanály na oznamovanie v rámci organizácie. Podobné kanály budú musieť zriadiť i štátne úrady. Whistlebloweri budú musieť byť chránení, či už sa rozhodnú upozorniť na porušovanie práva národné alebo únijné orgány.

Viac..  Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Smernica sa zaoberá aj verejným upozorňovaním na protiprávne konanie prostredníctvom médií. Takýto postup sa môže javiť ako vhodný v prípadoch, keď príslušné úrady oznámený prípad neriešia, keď je bezprostredne ohrozený verejný záujem alebo oznamovateľovi hrozí odveta.

Cieľom legislatívy je odstrániť všetky formy odvetných opatrení proti whistleblowerom, ako napríklad preradenie, zákaz vykonávania činnosti, prepustenie, atď. Chránení by mali byť aj tí, ktoré oznamovateľom pomáhajú, vrátane novinárov.

Návrh smernice členským štátom ukladá povinnosť, aby prípadným oznamovateľom poskytli informácie o spôsoboch a postupoch, ako na protiprávne konanie upozorniť vrátane právnej, finančnej či psychologickej pomoci.

Whistleblowerov sa zastáva aj Európsky parlament

Európsky parlament dlhodobo podporuje prijatie európskych pravidiel na ochranu whistleblowerov. Poslanci túto problematiku zdôrazňovali najmä v súvislosti so škandálmi ohľadne daňových únikov. Vo februári 2017 poslanci vyzvali Európsku komisiu, aby navrhla príslušnú legislatívu na ochranu finančných záujmov Únie. V októbri 2017 svoju výzvu zopakovali.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices