bezhotovostna platba
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom v oblasti bezhotovostných platieb

EÚ zintenzívňuje boj proti podvodom, pri ktorých sa využívajú bezhotovostné platobné prostriedky (kreditné karty, nakupovanie online atď.), prostredníctvom aktualizácie a modernizácie existujúcich pravidiel.

Rada formálne prijala smernicu o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a proti ich falšovaniu. Členské štáty majú na zavedenie nových pravidiel dva roky.

Uvedenou smernicou sa aktualizujú súčasné pravidlá, aby sa zabezpečil jasný, pevný a technologicky neutrálny právny rámec. Odstraňujú sa ňou tiež operatívne prekážky, ktoré bránia vyšetrovaniu a stíhaniu, a ustanovujú sa opatrenia na zvýšenie informovanosti verejnosti o podvodných technikách, ako je napríklad phishing alebo skimming.

Hlavné ustanovenia právneho predpisu

Smernica má za cieľ byť technologicky neutrálna a zahŕňať nielen tradičné bezhotovostné platobné prostriedky, ako sú napríklad bankové karty alebo šeky, ale aj nové spôsoby platenia, ktoré vznikli v posledných rokoch, ako sú napríklad elektronické peňaženky, mobilné platby a virtuálne meny.

Medzi hlavné ustanovenia patria:

  • harmonizované vymedzenia niektorých trestných činov páchaných online, ako je napríklad napadnutie počítača obete hackermi alebo phishing;
  • harmonizované pravidlá týkajúce sa trestov pre fyzické osoby: päť, štyri alebo tri roky odňatia slobody v závislosti od druhu trestného činu ako minimálny trest v prípadoch, keď sudca uloží „najvyšší“ vnútroštátny trest odňatia slobody za podvod v oblasti bezhotovostných platieb;
  • pomoc a podpora na zabezpečenie dostatočnej informovanosti o právach obetí a poskytovanie poradenstva občanom o tom, ako sa chrániť pred takýmito podvodmi;
  • objasnenie rozsahu právomoci s cieľom zabezpečiť, aby bol boj proti cezhraničným podvodom účinnejší;
Viac..  Štáty EÚ sa dohodli na prísnejších podmienkach a zákazoch pri používaní AI

V smernici sa ustanovujú minimálne pravidlá, preto členské štáty môžu prijať a uplatňovať prísnejšie pravidlá vrátane širšieho vymedzenia trestných činov alebo prísnejších trestov.

Ďalšie kroky

Týmto formálnym hlasovaním sa ukončuje legislatívny postup. Smernica sa teraz formálne podpíše a potom uverejní v úradnom vestníku. Na zavedenie nových ustanovení budú mať členské štáty dva roky (od uverejnenia v úradnom vestníku).

Kontext

Odhaduje sa, že v roku 2013 zločinci ukradli 1,44 miliardy EUR páchaním podvodov v oblasti bezhotovostných platieb. Európskym občanom sa každý rok zašle približne 36 miliárd phishingových správ.

Komisia navrhla v septembri 2017 uvedenú smernicu v rámci reakcie EÚ na výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Aktualizuje sa ňou rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV z roku 2001.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices