Tibor Navracsics
Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. PHOTO: © European Union, 2019

Tibor Navracsics: Najvyšší čas investovať do mládeže

Komentár píše Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport.

Za necelý mesiac budeme mať všetci možnosť výberu. Vďaka voľbám do Európskeho parlamentu na konci mája budeme mať jedinečnú príležitosť vyjadriť sa k budúcnosti Európy, konkrétne k tomu, ako by sme mali pristupovať k aktuálnym otázkam, akými sú napríklad meniaci sa charakter práce, ohrozenie našich demokracií alebo zmena klímy. Dúfam, že mnoho mladých ľudí využije túto príležitosť na vyjadrenie svojho názoru – zohrávajú totiž ústrednú úlohu vo formovaní budúcnosti.

Volebná účasť je iba začiatok. Som takisto hrdý na to, že za posledných pár rokov sme mladým ľuďom viackrát umožnili zapojiť sa do činností na európskej úrovni a ovplyvniť tak nielen ich životy, ale aj životy ostatných. Chcem Európu, ktorá investuje do mladých ľudí, ich talentov, empatie a ambícií. Je to otázka spravodlivosti. Okrem toho treba vybudovať silné a odolné spoločnosti a ekonomiky budúcnosti.

Preto sme zriadili Európsky zbor solidarity, našu iniciatívu na posilnenie postavenia mládeže pri podpore komunít a jednotlivcov v núdzi. Najmä vďaka dobrovoľníckej činnosti majú možnosť zmeniť životy ostatných, a zároveň získať neoceniteľné vzdelávacie a osobné skúsenosti. Do zboru solidarity sa zapojilo viac ako 124 000 mladých ľudí a vyše 14 000 už bolo nasadených v teréne – pomáhali ľuďom znovu vybudovať ich mestá zasiahnuté prírodnou katastrofou a začať nový život, podporili rekonštrukciu kultúrneho dedičstva, pracovali s utečencami alebo bezdomovcami a spoločným úsilím chránili životné prostredie.

DiscoverEU je nová iniciatíva pre mládež. Keď 18-ročnej mládeži umožníme cestovať po Európe, získajú príležitosť skúmať a spoznávať kultúrne dedičstvo a základné hodnoty našej Únie, ako aj nadobudnúť pocit spolupatričnosti. Týmto spôsobom mohlo v roku 2018 objavovať Európu až 30 000 mladých ľudí, ktorí začínajú tvoriť skutočnú komunitu, a začiatkom mája sa začína ďalšie kolo podávania prihlášok, aby sa 20 000 ďalších mladých ľudí mohlo zapojiť do programu a neskôr v tomto roku sa vyberie ešte ďalších 20 000.

Okrem toho sme vďaka programu Erasmus+ vytvorili mnoho ďalších príležitostí. Erasmus zo všetkých programov EÚ najlepšie zosobňuje európsku myšlienku spájania ľudí z rôznych kultúr a prostredí, a zároveň im umožňuje zistiť a zakúsiť, aké je to byť Európanom. Len v roku 2017 sa z programu Erasmus podporilo rekordných 800 000 ľudí, pokiaľ ide o štúdium, odbornú prípravu a dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Chceme takéto príležitosti ponúkať ešte väčšiemu počtu mladých Európanov. Európska komisia preto v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhla podstatné zvýšenie investícií do mládeže. Chceme zdvojnásobiť financovanie programu Erasmus na 30 miliárd EUR za sedem rokov a zvýšiť jeho prístupnosť a inkluzívnosť, napríklad intenzívnejším využívaním nových flexibilných formátov ako virtuálna výmena a mobilita školákov. Okrem toho chceme rozšíriť a posilniť Európsky zbor solidarity. Rátam s tým, že členské štáty a Európsky parlament podporia tieto kľúčové investície do mládeže.

Viac..  Miriam Lexmann: Teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula. Mierové rokovania už prebiehali

Tu sa však naše ambície nekončia. Za posledný rok sme položili základy skutočného európskeho vzdelávacieho priestoru, ktorý chceme s členskými štátmi vybudovať do roku 2025. Priestor, kde sa mládež môže voľne pohybovať a rozvíjať svoje schopnosti, priestor postavený na excelentnosti a inkluzívnosti, kde má každý mladý človek šancu naplno žiť svoj život a budovať silné komunity so spoločnou európskou identitou. Aby sme to mohli zrealizovať, dohodli sme sa s členskými štátmi na týchto dôležitých krokoch: podporiť vzájomné uznávanie diplomov, posilniť kľúčové kompetencie ako podnikateľské alebo digitálne zručnosti, posilnenie inkluzívneho vzdelávania, podpora našich spoločných hodnôt a európskeho rozmeru výučby. Začali sme so zriadením skutočných európskych univerzít, ktoré mladým ľuďom umožnia študovať v zahraničí, absolvovať integrované kurzy v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania a nechať si v inom členskom štáte automaticky uznať kvalifikácie. Čoskoro prídu na rad ďalšie záväzky – intenzívnejšia výučba jazykov a podpora kvalitného vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

Mladým ľuďom záleží na ich komunitách a budúcnosti. Dokazujú nám to, keď pochodujú za opatrenia proti zmene klímy a keď žiadajú, aby politickí činitelia riešili problematiku nezamestnanosti mládeže, duševného zdravia a izolácie, ktorú pociťujú niektorí mladí ľudia na vidieku. Zaslúžia si našu pozornosť – a zdroje. Investovať do mladých ľudí a prispieť k rozvoju ich zručností a zmýšľania, aby sa vedeli prispôsobiť, nájsť si prácu, ktorá ich napĺňa, a stať sa nezávislými, angažovanými občanmi – to je náročná úloha. Nestačí len volebná účasť. Ide o posilnenie postavenia mládeže z dlhodobého hľadiska a udržanie tohto trendu. Mladí ľudia nám opakovane dokazujú, že im to nie je jedno, že sú pripravení prevziať zodpovednosť. Musíme zabezpečiť, aby na to mali prostriedky a príležitosti.

Tibor Navracsics.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices