ludske prava
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Rada prijala výročnú správu EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2018

V správe sa uvádza, že EÚ v roku 2018 naďalej stála v čele úsilia o ochranu a presadzovanie ľudských práv v rýchlo sa meniacom geopolitickom prostredí. EÚ sa zapájala na celom svete do činností v súlade s cieľmi stanovenými v akčnom pláne EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019. Rada uznala, že tento akčný plán slúži ako nástroj presadzovania programu zameraného na ľudské práva v premenlivom a nepredvídateľnom svete.

Rok 2018 bol rokom 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv a EÚ počas neho naďalej dôrazne podporovala presadzovanie a ochranu ľudských práv ako základ multilateralizmu, čo má mimoriadny význam v čase, keď sa na celom svete objavujú závažné negatívne trendy týkajúce sa ľudských práv a demokracie.

V roku 2018 vzrástol počet prípadov vyhrážok a porušovania ľudských práv novinárov a iných mediálnych pracovníkov, čo viedlo k ďalšiemu zmenšovaniu priestoru pre slobodnú žurnalistiku. EÚ v súlade s prioritami Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie naďalej dôrazne vystupovala proti akémukoľvek neodôvodnenému obmedzovaniu práv na slobodu združovania a pokojného zhromažďovania.

Viac..  Európski politici privítali odporúčanie EK o Ukrajine a Moldavsku, Zelenskyj netají nadšenie

Vo výročnej správe za rok 2018 sa tiež konštatuje, že uplynulý rok nebol len rokom výziev a neúspechov v oblasti ľudských práv, ale že došlo aj k pozitívnym zmenám. V roku 2018 sa EÚ usilovala identifikovať a podporovať pozitívne príbehy v oblasti ľudských práv, pričom vychádzala z vízie Agendy 2030 založenej na ľudských právach. Iniciatíva pod vedením EÚ s názvom „Pozitívne príbehy o ľudských právach“, ktorá sa začala realizovať na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a ktorej cieľom je vytvoriť účinný nástroj pre pozitívne zmeny v budúcnosti, sa stretla so širokým medziregionálnym ohlasom.

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci, syria

Europoslanci vyzvali EÚ, aby podporovala občanov v neliberálnych systémoch

Dlhodobo etablované liberálne demokracie na celom svete zažívajú znepokojujúce zhoršenie svojich demokratických štruktúr, varujú poslanci. …

Consent choices