poziar
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ zriaďuje hasičskú leteckú flotilu na nadchádzajúce obdobie lesných požiarov

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta Komisia uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Počas počiatočného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť zatiaľ sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov. Komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia v nadchádzajúcich týždňoch.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker v tejto súvislosti uviedol: Systém rescEU je konkrétnou európskou reakciou s cieľom pomôcť našim mnohým občanom, ktorí čelia hrozbe prírodných katastrof. My všetci, ako Európania, sme boli šokovaní, keď v posledných rokoch v dôsledku lesných požiarov od Portugalska až po Grécko prišlo o život mnoho ľudí. Európska solidarita musí byť zameraná na ochranu občanov a vzájomnú pomoc v ťažkých časoch. Systém rescEU ponúka praktické riešenia a dôrazne presadzuje európsku solidaritu v praxi.“

Komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides dodal: „Lesné požiare nepočkajú. EÚ a jej členské štáty spojli svoje sily a vytvorili rescEU, aby tak chránili občanov a ich životy. Vďaka rescEU budeme mať v krízových situáciách ďalšiu „záchrannú sieť“ navyše. Som veľmi hrdý na to, že európska letecká flotila pre hasenie lesných požiarov sa toto leto stane skutočnosťou. Chcel by som sa poďakovať každému jednému zúčastnenému štátu, ktorý k tejto flotile prispel. Vďaka nej sme na tohtoročné obdobie požiarov pripravení najlepšie, ako sa dá.“

Kapacity hasičskej flotily

  • Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi.
  • K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: 2 lietadlá z Chorvátska, 1 lietadlo z Francúzska, 2 lietadlá z Talianska, 2 lietadlá zo Španielska a 6 vrtuľníkov zo Švédska.

Prípravné a monitorovacie opatrenia pre nadchádzajúce obdobie lesných požiarov

Európska komisia okrem vytvorenia leteckej flotily rescEU posilňuje svoje kapacity v oblasti monitorovania a koordinácie s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov.

  • Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, sa počas leta posilní o podporný tím pre lesné požiare, tvorený odborníkmi z členských štátov.
  • ERCC bude počas leta organizovať pravidelné videokonferencie s členskými štátmi, ktorých cieľom bude vymieňať si informácie o rizikách požiaru v celej Európe.
  • Riziká výskytu lesných požiarov budú monitorované satelitným systémom EÚ Copernicus.
  • Všetky členské štáty EÚ a partnerské krajiny sa zúčastnili na každoročnom stretnutí v Bruseli venovanom lesným požiarom, aby sa pripravili na nadchádzajúce obdobie lesných požiarov.
  • V posledných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko požiarnych cvičení v teréne zameraných na lesné požiare. Patrili k nim aj modulové cvičenia MODEX v teréne zamerané na civilnú ochranu a lesné požiare, ktoré sa konali od 7. do 10. apríla 2019 na chorvátskom ostrove Cres za účasti odborníkov a záchranných tímov z rôznych krajín EÚ. Ďalšie cvičenia sa uskutočnili v chorvátskom Splite a vo francúzskom Aix-en-Provence.
Viac..  Michal Wiezik: Krásny deň včiel! Viete ako im ľahko a jednoducho pomôcť? VIDEO

Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie a vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU.

V posledných rokoch Európa zažila ničivé prírodné katastrofy, ako aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Lesné požiare, záplavy, búrky a zemetrasenia viedli k stratám na životoch – v roku 2018 ich bolo viac ako sto. Systém rescEU teraz v záujme lepšej ochrany občanov v núdzi posilňuje kolektívnu schopnosť Únie predchádzať katastrofám, ktoré ovplyvňujú naše spoločnosti, pripraviť sa a reagovať na ne.

Súvislosti

Prečo bol vytvorený systém rescEU?

Mechanizmus civilnej ochrany EÚ bol doteraz založený na systéme, cez ktorý EÚ koordinuje dobrovoľné príspevky zúčastnených štátov pre krajinu, ktorá požiadala o pomoc. Ponúknutú pomoc koordinuje európske Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie so sídlom v Bruseli. Extrémne poveternostné podmienky a nové hrozby v posledných rokoch oslabili schopnosť členských štátov navzájom si pomáhať, najmä keď viaceré z nich čelia rovnakej katastrofe súčasne. V takýchto prípadoch, keď sú prostriedky pomoci obmedzené alebo nie sú dostupné vôbec, EÚ nemala rezervnú kapacitu na podporu postihnutých členských štátov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices