komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Slovensko má podľa Komisie zintenzívniť používanie kvalitatívnych kritérií vo verejnom obstarávaní

BRATISLAVA- Slovensko má vo verejnom obstarávaní podľa odporúčania Európskej komisie (EK) zvýšiť uplatňovanie kritérií kvality a nákladov životného cyklu zákaziek. „Treba zvýšiť úsilie o zintenzívnenie používania kvalitatívnych kritérií s cieľom dosiahnuť lepšiu hodnotu za peniaze a zlepšiť strategické využívanie verejného obstarávania,“ vyplýva z odporúčania komisie v oblasti verejného obstarávania.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v reakcii na odporúčanie komisie uviedol, že potrebe uplatňovania aj iných kritérií ako je len cena pri predkladaní ponúk venuje výraznú pozornosť.

Vláda podľa EK zásadným spôsobom reformuje postupy verejného obstarávania tak, že prepracúva právny rámec s cieľom zjednodušiť postupy a znížiť transakčné náklady. „Nové sústredenie sa na profesionalizáciu je krokom vpred,“ poznamenala komisia. Všeobecné výhody sa však podľa nej objavujú len postupne. „Verejní obstarávatelia sa v kontexte nedôvery voči verejným inštitúciám musia viac snažiť o opätovné získanie dôvery podnikov, médií aj širokej verejnosti. To bráni zavedeniu veľmi potrebných nových postupov,“ upozornila komisia.

Úrad pre verejné obstarávanie tvrdí, že potrebe uplatňovania aj iných kritérií ako je len cena pri predkladaní ponúk venuje výraznú pozornosť. Ide o tzv. MEAT kritériá, čiže najlepší pomer ceny a kvality pri obstarávaní. Úrad po nástupe súčasného predsedu Miroslava Hliváka v septembri 2017 zintenzívnil v tejto oblasti odbornú spoluprácu s Európskou komisiou, OECD a svoju angažovanosť v odbornom projekte financovanom z nórskych fondov. Jeho cieľom je práve výskum a podpora uplatňovania MEAT kritérií vo verejnom obstarávaní na Slovensku.

„Pokrok v uplatňovaní tzv. MEAT kritérií je dlhodobý proces, ktorý neovplyvňuje len zákonná úprava. Zákon totiž dlhodobo umožňuje subjektom vstupujúcim do procesu verejného obstarávania uplatňovať tieto MEAT kritériá. V súčasnosti stále platí, že tento inštitút, či už ide o vyhlasovateľov súťaží, alebo o podnikateľov, ktorí sa do súťaží hlásia, je využívaný nedostatočne,“ priblížila hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.

Preukázala to aj druhá analýza dvesto verejných súťaží na základe kontroly úradu. Ten v tejto analýze zistil využívanie MEAT kritérií len v 17,5 percenta zákaziek. „Pozitívnym zistením je fakt, že v porovnaní s prvou analýzou úrad zaznamenal pozitívny rastúci trend v predmetnom ukazovateľovi,“ poznamenala Zvončeková. Na zvýšenie miery využívania MEAT kritérií je podľa nej potrebné robiť komplex systémových krokov, ktoré sú súčasťou reformy verejného obstarávania. „Okrem legislatívnych opatrení sa sem radí aj množstvo nelegislatívnych krokov úradu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že úrad intenzívne školí verejných obstarávateľov a obstarávateľov, kontrolórov, ale aj podnikateľov.

Viac..  EK konzultácie: postupné rušenie ustanovení dočasného krízového a prechodného rámca pre štátnu pomoc

Predstavitelia EK na stretnutí s predsedom ÚVO v máji pozitívne hodnotili reformu verejného obstarávania, ktorú od nástupu do funkcie realizuje. Hlivák vyzdvihol konštruktívny dialóg aj s komisiou a jej postoj k realizovaným legislatívnym či nelegislatívnym zmenám. „M. Hlivák oceňuje aj fakt, že Európska komisia, ako aj OECD oceňujú predkladaný koncept profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku a verí, že pán premiér tento materiál opätovne čoskoro zaradí na rokovanie vlády SR, aby sa oblasť verejného obstarávania posunula vpred tak, ako si to želá aj Európska komisii, či OECD,“ zdôraznila Zvončeková.

Dôsledkom doterajšieho priebehu verejného obstarávania na Slovensku sú podľa úradu aj nedôvera, alebo nedostatočný záujem štátu o šírenie povedomia o tejto oblasti. „Preto je otvorená komunikácia s odbornou a laickou verejnosťou jedným z kľúčov na zmenu daného stavu, pritom musí byť podporovaná systémovými krokmi, ktoré úrad realizuje,“ dodala Zvončeková. Úrad sa svojou činnosťou a aktivitami podľa nej snaží o budovanie dôvery v nezávislý kontrolný orgán.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices