Navracsics
Európsky komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics. PHOTO: © European Union.

Komisia oslavuje 30. výročie činností Jean Monnet

Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport Tibor Navracsics dnes organizuje podujatie na vysokej úrovni s cieľom osláviť 30 rokov excelentnosti vo výučbe a výskume v otázkach EÚ. Činnosti Jean Monnet sú súčasťou programu Erasmus+. Ich cieľom je podporovať excelentnosť v odbore európskych štúdií na úrovni vysokoškolského vzdelávania na celom svete, ako aj spájať akademických a výskumných pracovníkov a tvorcov politík.

V rokoch 1989 až 2019 sa z činností Jean Monnet poskytla podpora viac ako 1 000 univerzitám z približne 100 krajín, čo im umožnilo ponúkať študijné programy v oblasti európskych štúdií v rámci svojich učebných plánov. Z týchto činností má teraz každoročne prospech 300 000 študentov.

Komisár Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „30. výročie činností Jean Monnet oslavujeme v čase, keď ich potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Sú zdrojom poznatkov, ktoré posilňujú Európsku úniu a zlepšujú chápanie európskej integrácie najmä medzi mladými ľuďmi. Ďalším krokom je rozšírenie týchto činností na školy. Výučba o Európskej únii od raného veku poskytne mladým ľuďom príležitosť stať sa informovanými európskymi občanmi, ktorí sa zapájajú do demokratických procesov, od ktorých závisí jej budúcnosť. Činnosti Jean Monnet prispievajú k tomu, aby sa európsky projekt stal reálnejším a pevnejším.“

Každý rok sa z činností Jean Monnet financuje viac ako 250 nových opatrení, do ktorých je zapojených približne 9 000 univerzitných učiteľov a mnohých ďalších ľudí a inštitúcií. Doposiaľ sa podporilo viac ako 5 000 akcií.

Vďaka tejto iniciatíve bolo od jej zavedenia v roku 1989 vydaných tisíce výskumných publikácií v oblasti európskych štúdií, ktoré sa týkajú viacerých disciplín a oblastí politiky vrátane európskeho práva, histórie európskej integrácie, inovácií, zamestnanosti, obrany, migrácie, zdravotnej starostlivosti, energetiky, dopravy a opatrení v oblasti klímy. Mnohé z týchto najnovších poznatkov boli publikované v renomovaných časopisoch a prezentované na fórach venovaných politickým otázkam, ktoré sú mienkotvorné a podporujú lepšiu tvorbu politiky na vnútroštátnej a európskej úrovni, a tým majú vplyv na životy ľudí a príležitosti.

Viac..  Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Činnosti Jean Monnet nadobudli skutočne globálny rozmer: v roku 2018 pochádzalo 60 % z 1 300 žiadostí o grant z krajín mimo Európskej únie.

V návrhu Európskej komisie pre budúci program Erasmus (2021 – 2027) sa plánuje rozšírenie činností Jean Monnet na ďalšie odvetvia vzdelávania, najmä vzdelávanie na školách, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých ľudí o Európskej únii.

Súvislosti

Činnosti Jean Monnet, ktoré sú pomenované po jednom zo zakladateľov Európskej únie Jeanovi Monnetovi (1888 – 1979), tvoria súčasť programu Erasmus+, európskeho programu na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Zapojiť sa do nich môžu akademici z akejkoľvek úradne uznanej inštitúcie vysokoškolského vzdelávania na svete, ktorá prispieva k šíreniu výučby a výskumu v otázkach Európskej únie do krajín s veľmi obmedzenou znalosťou tejto problematiky.

Príjemcovia grantov Jean Monnet majú úplnú akademickú slobodu a očakáva sa, že budú realizovať nezávislú a vedecky podloženú prácu.

Z činností Jean Monnet sa podporuje aj niekoľko vybraných inštitúcii v Európe, ktoré sa snažia o dosiahnutie excelentnosti v európskych štúdiách a výskume.

Dnešné podujatie v Bruseli je jedným zo série podujatí Európskej komisie zameraných na oslavu troch desaťročí úspechov činností Jean Monnet. Táto oslavná kampaň potrvá do konca roku 2019 a zahŕňa stovky podujatí a aktivít na celom svete, na ktorých budú pri príležitosti 30. výročia činností Jean Monnet bývalí a súčasní príjemcovia grantov viesť diskusie, organizovať konferencie, semináre a iné aktivity pre študentov, tvorcov politiky a občanov.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices