zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ má nové opatrenia na využívanie odpadovej vody pri zavlažovaní

EÚ prijíma nové opatrenia s cieľom znížiť riziko nedostatku vody určenej na zavlažovanie plodín. Rada prijala pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa uľahčuje využívanie komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie.

Tieto nové pravidlá pomôžu Európe prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy. Vďaka nariadeniu, ktoré je plne v súlade s obehovým hospodárstvom, sa zlepší dostupnosť vody a podporí sa jej efektívne využívanie. Zabezpečenie dostatočného množstva vody na zavlažovanie polí, najmä počas horúčav a vážneho sucha, môže pomôcť predchádzať nedostatku plodín a potravín.

„Voda je cenným zdrojom. Dnešok je dôležitým krokom pri zavádzaní nových pravidiel, ktoré nám umožnia regenerovať vodu spôsobom, ktorý je bezpečný pre ľudí a zvieratá, ako aj pre životné prostredie. Je dôležité stanoviť harmonizované minimálne normy pre kvalitu regenerovanej vody a pre monitorovanie dodržiavania predpisov, aby naši poľnohospodári mohli využívať regenerovanú vodu. Súčasťou toho je aj učenie sa zo skúseností niektorých členských štátov, ktoré už po desaťročia úspešne opätovne využívajú vodu,“  uviedol Ioan Deneș, minister vodohospodárstva a lesného hospodárstva.

Viaceré členské štáty majú dlhoročné a úspešné skúsenosti s opätovným využívaním vody na rôzne účely, a to aj na poľnohospodárske zavlažovanie. Takéto opätovné využívanie vody je pre životné prostredie lepšie ako alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako je napríklad preprava vody alebo odsoľovanie. Navrhované nové pravidlá budú obzvlášť užitočné v regiónoch, kde dopyt po vode naďalej prevyšuje ponuku, a to aj napriek preventívnym opatreniam na zníženie dopytu. Existujúce predpisy EÚ o hygiene potravín sa naďalej uplatňujú a plne sa rešpektujú.

Rada vo svojej pozícii poskytuje členským štátom flexibilitu pri rozhodovaní o tom, či by chceli takéto vodné zdroje využívať na zavlažovanie, keďže geografické a klimatické podmienky sa v jednotlivých členských štátoch značne líšia. Členský štát môže rozhodnúť, že na častiach jeho územia alebo na celom jeho území nie je vhodné využívať regenerovanú vodu na poľnohospodárske zavlažovanie.

Viac..  Farmári vo Varšave protestujú proti Európskej zelenej dohode

Návrh obsahuje prísne požiadavky na kvalitu regenerovanej vody a jej monitorovanie s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia.

Členské štáty chcú zabezpečiť, aby požiadavky stanovené v tomto nariadení boli aj naďalej založené na najnovších dostupných vedeckých dôkazoch. Preto do nariadenia zahrnuli ustanovenie, na základe ktorého musí Komisia posúdiť, či je potrebné preskúmať minimálne požiadavky týkajúce sa kvality regenerovanej vody, a to na základe výsledkov hodnotenia vykonávania tohto nariadenia alebo vždy, keď si to vyžadujú nové technické a vedecké poznatky.

Kontext a ďalšie kroky

Európska komisia prijala návrh nariadenia o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody 28. mája 2018 ako súčasť plnenia akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Európsky parlament prijal pozíciu k návrhu 12. februára 2019.

Všeobecné smerovanie, ktoré sa dosiahlo, predstavuje mandát Rady na budúce rokovania s Európskym parlamentom. Očakáva sa, že rokovania v rámci trialógu sa začnú počas fínskeho predsedníctva.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices