europsky parlament
PHOTO: © European Union-EP.

Európsky parlament v prvom kole predsedu nezvolil

Európsky parlament si v stredu ráno v prvom kole voľby nezvolil svojho predsedu. V druhom kole si poslanci vyberajú z tej istej štvorice kandidátov.

Výsledky hlasovania v prvom kole voľby predsedu EP:

Odovzdané hlasy: 735
Prázdne alebo neplatné hlasovacie hárky: 73
Platné odovzdané hlasy: 662
Absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov: 332
Výsledok: Predseda EP nebol zvolený
Ska KELLER (Zelení/EFA, DE) 133
Sira REGO (GUE/NGL, ES) 42
David-Maria SASSOLI (S&D, IT) 325
Jan ZAHRADIL (ECR, CZ) 162

Prehľad kandidátov

Štyria kandidáti, ktorí sa uchádzajú o post predsedu Európskeho parlamentu, sa ešte pred prvým kolom voľby prihovorili poslancom. Videozáznamy ich prejavov, v ktorých plénu predstavili svoje vízie, sú k dispozícii nižšie (po kliknutí na mená kandidátov):

  • Ska KELLER (Zelení/EFA, DE)
  • Sira REGO (GUE/NGL, ES)
  • David-Maria SASSOLI (S&D, IT)
  • Jan ZAHRADIL (ECR, CZ)

Pravidlá voľby predsedu EP

Kandidáti na post predsedu Európskeho parlamentu môžu byť podľa článku 15 Rokovacieho poriadku EP navrhnutí poslaneckým klubom (politickou skupinou) alebo aspoň jednou dvadsatinou všetkých poslancov, teda 38 zákonodarcami. Voľba prebieha formou tajného hlasovania prostredníctvom volebných hárkov.

Viac..  R. Raši: Krajiny EÚ chcú o jeden rok predĺžiť zúčtovanie starších eurofondov

Na zvolenie predsedu Európskeho parlamentu je potrebná absolútna väčšina platných odovzdaných hlasov, teda 50% plus jeden hlas (článok 16 Rokovacieho poriadku EP). Do počtu odovzdaných hlasov sa nezapočítajú prázdne alebo chybne označené hlasovacie hárky.

V prípade, že žiaden z kandidátov nebude zvolený v prvom kole voľby, tí istí alebo iní kandidáti môžu byť za rovnakých podmienok nominovaní do druhého kola. V prípade potreby sa tento postup uplatní aj na tretie kolo hlasovania, ktoré prebehne opäť za nezmenených podmienok.

Ak predseda EP nebude zvolený ani v treťom kole, dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov v tomto kole postúpia do kola štvrtého, v ktorom zvíťazí kandidát s väčším počtom hlasov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices