ucitelia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Niektorí učitelia nezaháľajú ani počas prázdnin. Naopak, učia sa

BRATISLAVA / Viete čo robia učitelia počas letných prázdnin? Niektorí sa vzdelávajú a vymieňajú si skúsenosti z praxe, napríklad aj s kolegami zo zahraničia. Jednoducho povedané, vzdelávajú sa v tom ako lepšie vzdelávať. Ako takáto prázdninová výmena informácii medzi učiteľmi vyzerá.

Ako by mal vyzerať „Európsky učiteľ 21. storočia? Odpoveď na túto otázku sa rozhodli hľadať učitelia z celého Slovenska spolu so zahraničnými odborníkmi na medzinárodnej konferencii, ktorú organizuje Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s ministerstvom školstva a s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj v skratke OECD. „Slovensko je  treťou krajinou, kde sa podarilo zorganizovať takéto podujatie,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Cieľom celej konferencie je výmena skúseností medzi zahraničnými expertmi a slovenskými učiteľmi a ich následné využitie v samotnej praxi. „Aby sme zapracovali tie veci do bežnej praxe a aby sme vypočuli to, čo sa deje a aký pohľad na to majú učitelia a kam sa môžeme uberať,“ povedala riaditeľka sekcie profesného rozvoja na metodicko-pedagogickom centre Darina Výbohová.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

„Doba sa veľmi zmenila. Ak sa dnes niečo naučíte naspamäť, neznamená to, že to v budúcnosti bude platiť, alebo že to využijete v praxi. Pretože spoločnosť sa veľmi rýchlo vyvíja a mení a práve preto tomu musíme prispôsobiť aj samotné pedagogické postupy,“ uviedol riaditeľ odboru pre vzdelávanie OECD Andreas Schleicher. Zahraniční delegáti budú v rámci samotných workshopov hľadať spolu so slovenskými učiteľmi možnosti ako uplatniť zahraničné inovatívne metódy v praxi aj na našich školách.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices