peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Od augusta Chorvátsko pritvrdí v pokutách za dopravné prehrešky

ZÁHREB / Plánujete dovolenku v Chorvátsku a chystáte sa na ňu autom? Dodržiavajte dvakrát tak poctivo dopravné predpisy, pretože nové pokuty by vás mohli prísť naozaj draho. Krajina od augusta mení cestný zákon a sú v ňom zahrnuté aj pokuty do 2 800 eur, ako aj 60 dní vo väzení.

Pokuta vo výške od 10 000 do 20 000 HRK (1400-2800 eur), alebo 60 dní väzenia, alebo v prípade zopakovania priestupku zákaz činnosti na 6 mesiacov (až 12 mesiacov pri jeho ďalšom zopakovaní) či zvýšenie negatívnych bodov z 3 na 6 a dočasné zadržanie vozidla do vybavenia priestupku.

Takéto vysoké postihy vás v Chorvátsku čakajú, ak sa dopustíte jedného z nasledujúcich priestupkov:

– prekročenie rýchlosti v obci o viac ako 50 km/hod.
– vedenie vozidla v protismere, alebo v nedovolenom smere jazdy na diaľnici, rýchlostnej ceste alebo ceste pre motorové vozidlá,
– jazda na červenú, jazda na červenú bez zníženia rýchlosti, alebo prejazd cez dve a viac červených svetiel,
– odmietnutie podrobenia sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo drog v organizme,
– vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu nad 1,5 g/kg a jazda pod vplyvom drog,
– vedenie vozidla pred nadobudnutím vodičského oprávnenia,
– vedenie vozidla v čase zadržania vodičského oprávnenia z dôvodu stanoveného počtu negatívnych priestupkových bodov,
– vedenie vozidla v čase keď je zadržané vodičské oprávnenie, ak je vodičovi zakázaná ďalšia jazda, alebo v období dočasného zadržania vodičského oprávnenia.

Polícia môže zadržať vozidlo, pokiaľ je vodič právoplatne odsúdený za dva vyššie uvedené priestupky v období troch rokov od právoplatnosti tohto zákona. Dočasné zadržanie vozidla môže trvať do rozhodnutia súdu, čo je podľa zákona najviac 15 dní.

Aj u ostatných priestupkov sa zvyšujú sankcie nasledovne:

– neuposlúchnutie výzvy policajta: pokuta od 3.000 do 7.000 HRK (400-1000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia najmenej na 6 mesiacov, druhý taký priestupok najmenej na 12 mesiacov, a za každý ďalší 3 negatívne body,

– prekročenie rýchlosti v obci od 30 do 50 km/hod. je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 4 negatívne body,

Viac..  Európske automobilky musia byť schopné konkurovať novým ázijským hráčom

– prekročenie rýchlosti mimo obce nad 50 km/hod. je pokuta od 5.000 do 15.000 HRK (700-2000 eur), zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

– nedanie prednosti v jazde je pokuta od 3.000 do 7.000 HRK, zadržanie vodičského oprávnenia na 3 mesiace, druhý taký priestupok na 6 mesiacov a 3 negatívne body,

– sústavná jazda v ľavom jazdnom pruhu na diaľnici – 1.000 HRK (140 eur)

Zvýšenie sankcií sa dotýka aj ďalších priestupkov. Spomenuli sme len tie najčastejšie, ktoré eviduje chorvátska polícia a sú najčastejšími príčinami najzávažnejších dopravných nehôd.

Chorvátska republika pristúpila k radikálnemu zvýšeniu sankcií za dopravné priestupky z dôvodu nepriaznivého stavu na úseku bezpečnosti na cestách niekoľko rokov za sebou.

Ako riešiť priestupok?

Ak polícia v Chorvátsku zastaví vodiča – cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa miestneho zákona dve možnosti riešenia. Ak je vodič – cudzinec ochotný zaplatiť pokutu na mieste, prípad sa končí.

V prípade, že vodič – cudzinec odmietne zaplatiť uloženú pokutu za dopravný priestupok alebo spôsobenú dopravnú nehodu, polícia má oprávnenie zadržať vodičovi cestovný doklad, o čom spíše záznam a telefonicky informuje o prípade územne príslušný priestupkový súd. Vodič potom priamo na mieste dostane od polície informáciu o dátume a čase, kedy sa jeho prípad bude prejednávať na priestupkovom súde. Podľa ministerstva vnútra to býva obyčajne najbližší pracovný deň po zistení priestupku. „Na pojednávaní súd rozhodne, ako sa v prípade bude ďalej postupovať. Polícia vráti cestovný doklad cudzincovi až po ukončení prípadu, respektíve zaplatení sankcie, ak tak rozhodne priestupkový sudca,“ dodáva rezort vnútra.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Po zemetraseniach z roku 2020 dostalo Chorvátsko od EÚ pomoc za miliardu eur

Chorvátsko dostalo viac ako miliardu eur na pomoc pri obnove po zemetraseniach z marca a …

Consent choices