pocitac, IT
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Žiaci a študenti majú medzery najmä v kancelárskych nástrojoch, ukázal test IT zručností

BRATISLAVA- Ďalších 25 tisíc žiakov, študentov, učiteľov a ostatných pracovníkov základných, stredných a vysokých škôl, ako aj ďalších osôb prešlo najrozsiahlejším testovaním IT zručností na Slovensku. Ôsmy ročník tzv. IT Fitness Testu pritom okrem iného ukázal zlepšenie znalostí žiakov v oblasti bezpečnosti a počítačových systémov, avšak skôr iba v základných znalostiach.

Hlavnými partnermi IT Fitness Testu boli Úrad podpre dsedu vlády pre investície a informatizáciu spoločne s rezortom školstva. Na testovaní sa podieľali aj ďalšie firmy a inštitúcie, vrátane IT Asociácie Slovenska.

Aj tento rok boli pritom pripravené dva testy. Jedna verzia testu pre vekovú kategóriu do 15 rokov, do ktorého sa zapojilo 496 škôl a náročnejšia verzia pre ľudí od 15 rokov, ktorú vypĺňali žiaci a študenti na 305 školách z celého Slovenska. „V kategórii bezpečnosť a počítačové systémy, ktorá bola v minulom ročníku najslabšou, dosiahli respondenti vo vekovej kategórii 15 a viac rokov druhú najvyššiu úspešnosť, a to 58,5 %. Ukázalo sa však, že v oblasti bezpečnosti sa orientujú skôr v základných znalostiach, rezervy majú v aplikácii poznatkov do reálnych situácií, v ktorých sa s daným bezpečnostným problémom môžu stretnúť,“ informovala v tlačovej správe IT Asociácia Slovenska.

Ako príklad uvádzajú úlohu o elektronickom podpise, ktorý potvrdil, že hoci mnohí respondenti vlastnia občianske preukazy s čipom, o elektronickom podpise vedia iba veľmi málo. „Vyše 70 % študentov stredných škôl v teste označilo, že elektronický podpis je zaznamenanie vlastnoručného podpisu elektronickým perom na snímacie zariadenie pripojené k počítaču, tretina študentov dokonca považovala za pravdivé tvrdenie, že elektronický podpis je naskenovaný podpis z papiera
do počítača,“ uvádza asociácia.

Viac..  Ďuriš Nicholsonová po rozhodnutí ŠTS: Keď ja cítim prázdno, čo musia cítiť rodiny Jana a Martiny? Dokážu ešte veriť v spravodlivosť?

Najnižšiu priemernú úspešnosť autori tohtoročného testu pritom zaznamenali v kategórii kancelárskych nástrojov, a to iba na úrovni 36,5 %. Žiaci a študenti mali napríklad problémy s formátovaním textu, prácou s tabuľkami či inými základnými činnosťami, s ktorými sa budú bežne stretávať v pracovnom živote. V porovnaní so študentmi a ostatnými zamestnanými najlepší výsledok v tejto kategórii dosiahli učitelia s úspešnosťou cez 59 %.

V základných IT zručnostiach vidia autori testovania mierne zlepšenie. Zároveň však konštatujú, že je naďalej potrebné sústrediť sa na komplexné prepájanie poznatkov z viacerých oblastí a prepájanie teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami. Zdôrazňujú, že pedagógovia by mali zadávať študentom úlohy a projekty spôsobom, ktorý ich bude motivovať k samostatnosti, dôkladnej analýze problému a kreativite.

„Stojíme na prahu digitálnej transformácie, kedy v dôsledku automatizácie a robotizácie priemyslu zaniknú niektoré tradičné povolania. Ak nechceme zostať montážnou dielňou Európy, musíme mať a vychovávať digitálne zručných ľudí, pre ktorých sú informačno-komunikačné technológie bežnou súčasťou života,“ povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Europsky strom roka

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného …

Consent choices