Ilustračné PHOTO © European Union – EP.

Únia naďalej vedie celosvetový boj proti zmene klímy

Európska komisia dnes prijala oznámenie, v ktorom opätovne potvrdila záväzok EÚ zvýšiť ambície v oblasti klímy. V rámci príprav na samit o opatreniach v oblasti klímy, ktorý organizuje generálny tajomník OSN 23. septembra v New Yorku, Komisia pripomína, že Európska únia stojí na čele globálnych opatrení v oblasti klímy, pričom na domácom trhu koná jednotne, rýchlo a rozhodne. EÚ v rámci svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody prijala už viaceré konkrétne opatrenia.

Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: „V Parížskej dohode sa po prvýkrát všetky strany zaviazali znížiť emisie. Teraz sa musíme postarať o to, aby zníženiu došlo čo najskôr a predišli sme tak najhoršej klimatickej kríze. Na samite v New Yorku predstavíme výsledky našej práce v oblasti energetickej únie, realistický pohľad na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050, ktorý sa bude opierať o ambiciózne politiky stanovené v záväzných právnych predpisoch. Zabezpečili sme, aby k prechodu prispeli všetky sektory. Dúfame, že na samite o opatreniach v oblasti klímy budú naše plány inšpiráciou pre ostatné krajiny, ako aj že sa budeme môcť inšpirovať my inými. Náš odkaz je jednoduchý: Európa plní svoje záväzky.“

Podľa dnes zverejneného osobitného prieskumu Eurobarometra 92 % Európanov podporuje klimaticky neutrálnu EÚ do roku 2050 a 93 % občanov EÚ považuje zmenu klímy za vážny problém.

Niektoré zo zistení pre Slovensko:

  • viac ako tri štvrtiny respondentov považuje klimatické zmeny za „veľmi vážny“ problém: SK 78 %, EÚ 79 %)
  • dve tretiny respondentov (SK 66 %, čo je nárast o viac ako 22 percentuálnych bodov a viac ako priemer EÚ – 60 %) tvrdia, že v posledných 6 mesiacoch osobne podnikli kroky na boj proti klimatickým zmenám
  • podiel respondentov, ktorí pravidelne používajú alternatívy šetrné k životnému prostrediunahrádzajúce ich súkromné vozidlo, sa tiež zvýšil o 11 percentuálnych bodov na 29%, (EÚ 37 %)
  • veľká väčšina respondentov na Slovensku sa domnieva, že je dôležité, aby ich vláda stanovila ciele na zvýšenie množstva využívanej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 (SK 89 % , EÚ 92 %) a poskytovala podporu na zlepšenie energetickej účinnosti do roku 2030 (SK 88 %, EÚ 89 %).
  • viac ako 9 z 10 respondentov (91 %, EÚ 92 %) podporuje cieľ, aby sa EÚ stala do roka 2050 klimaticky neutrálnou.
  • 53 % respondentov uviedlo, že EÚ musí zabezpečiť prístup k energiám pre všetkých občanov (EÚ 61 %)
  • 44 % respondentov podporuje viac investícií do obnoviteľných zdrojov energie (EÚ 60 %)
  • v rámci energetických priorít Únie na nasledujúcich 10 rokov 42 % slovenských respondentov považuje za dôležité udržať ceny energií na čo najnižšej možnej cenovej úrovni (EÚ 37 %), 37 % respondentov požaduje znížiť celkovú spotrebu energií v EÚ (EÚ 30 %), 21 % požaduje znížiť dovoz energií (EÚ 13 %), 32 % investovať do rozvoja technológií na výrobu čistej energie (EÚ 47 %)
  • 74 % respondentov pozná energetické štítky EÚ (EÚ 79 %), 86 % z nich tieto štítky ovplyvnili pri nákupe elektrických spotrebičov
Viac..  EÚ povolila používanie geneticky modifikovanej kukurice ako krmiva pre zvieratá

O red

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Proces nominácií do budúcej Európskej komisie (EK) sa teraz len začína a je spätý s …

Consent choices