Leyen
Ursula von der Leyen. PHOTO: © European Union.

Ursula von der Leyen predstavila novú štruktúru budúcej Európskej komisie

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová predstavila svoj tím, ako aj novú štruktúru budúcej Európskej komisie.

Nová Komisia bude stavať na prioritách a ambíciách, ktoré boli stanovené v politických usmerneniach. Komisia je štruktúrovaná s ohľadom na ciele, na základe ktorých nadchádzajúcu predsedníčku von der Leyenovú zvolil Európsky parlament.

V stredobode našich snáh sa nachádza potreba riešiť zmeny v klíme, technológiách a demografii, ktoré menia naše spoločnosti a spôsob života. Existujúce veľmoci sa vydávajú novými cestami každá osve. Objavujú sa však aj veľmoci nové, ktoré postupne upevňujú svoje postavenie. To v mnohých komunitách po celej Európe vzbudzuje pocit neistoty a úzkosti. EÚ musí byť na čele prechodu smerom k zdravej planéte a novému digitálnemu svetu. Na to však musí zbližovať ľudí a pretvoriť naše jedinečné sociálne trhové hospodárstvo tak, aby vyhovovalo dnešným novým ambíciám.

Na tejto ceste musíme čo najviac využívať všetky naše silné stránky, talent a potenciál. Musíme sa zamerať na rovnosť a vytváranie šancí pre všetkých – či už ide o ženy alebo mužov, či už sú z východu, zo západu, z juhu alebo zo severu, či už sú mladí alebo starší. Musíme brániť naše spoločné hodnoty a dodržiavať zásadu právneho štátu. V nasledujúcich piatich rokoch musia všetky európske inštitúcie spoločne úzko spolupracovať na zmierňovaní obáv a vytváraní príležitostí.

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Tento tím vypracuje európsky spôsob dosahovania cieľov: sme odhodlaní rezolútne konať v oblasti boja proti zmene klímy, budovať partnerstvo so Spojenými štátmi, zadefinujeme vzťahy s čoraz asertívnejšou Čínou a budeme spoľahlivým susedom, napríklad pre Afriku. Tento tím sa bude musieť postaviť za naše hodnoty a celosvetovo uznávané štandardy. Chcem vytvoriť Komisiu, ktorá bude vedená s odhodlaním, pričom toto odhodlanie musí byť jasne zamerané na najpálčivejšiu problematiku a musí prinášať odpovede. Chcem, aby táto Komisia bola vyvážená, činorodá a moderná. Môj tím si teraz bude musieť získať dôveru Európskeho parlamentu. Moja Komisia bude Komisiou geopolitickou, s jasným odhodlaním realizovať udržateľné politiky. Zároveň chcem, aby Európska únia bola strážkyňou multilateralizmu, pretože všetci dobre vieme, že to, čo nedokážeme urobiť osamote, dokážeme urobiť len spoločným úsilím.“

Nová štruktúra prispôsobená tomu, čo sa snažíme dosiahnuť

Nové kolégium bude mať osem podpredsedov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku (Josep Borrell). Podpredsedovia zodpovedajú za najvyššie priority uvedené v politických usmerneniach. Budú riadiť naše úsilie v oblasti najdôležitejších hlavných otázok, akými sú napríklad Európsky ekologický dohovor, Európa pripravená na digitálny vek, hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, ochrana nášho európskeho spôsobu života, silnejšia Európa vo svete a nový impulz pre európsku demokraciu. Stredobodom štruktúry nového kolégia sú samotní komisári. Budú riadiť expertízu, ktorú poskytujú generálne riaditeľstvá.

Traja výkonní podpredsedovia budú mať dvojitú funkciu. Zastávať budú zároveň funkciu podpredsedov zodpovedných za jednu z troch kľúčových oblastí programu zvolenej predsedníčky Komisie, ako aj funkciu komisárov.

Výkonný podpredseda Frans Timmermans (Holandsko) bude koordinovať prácu na Európskom ekologickom dohovore. Zároveň bude riadiť politiku v oblasti zmeny klímy, v čom mu bude pomáhať Generálne riaditeľstvo pre oblasť klímy.

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Chcem, aby sa Európsky ekologický dohovor stal tým, čo je pre Európu charakteristické. V centre tejto snahy je naše odhodlanie stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Zároveň ide aj o dlhodobý hospodársky imperatív: tí, ktorí najrýchlejšie urobia prvé kroky, využijú príležitosti, ktoré ponúka ekologická transformácia. Chcem, aby Európa v tejto oblasti zastávala vedúce postavenie. Chcem, aby sa Európa stala vývozcom know-how, technológií a najlepších postupov.“

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová (Dánsko) bude koordinovať celý program v oblasti iniciatívy „Európa pripravená na digitálny vek“ a zároveň bude komisárkou zodpovednou za hospodársku súťaž, pričom v tejto oblasti jej bude asistovať Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž.

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Digitalizácia má obrovský vplyv na to, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme. V niektorých oblastiach – napríklad v oblasti vzťahov medzi podnikmi a spotrebiteľmi – musí Európa doháňať zameškané, zatiaľ čo v iných oblastiach – napríklad vo vzťahoch medzi jednotlivými podnikmi – sme priekopníkmi. Náš jednotný trh musíme pripraviť na digitálny vek, v čo najväčšej možnej miere musíme využívať umelú inteligenciu a veľké dáta, musíme zlepšiť kybernetickú bezpečnosť a zároveň musíme vynaložiť čo najväčšie úsilie, aby sme dosiahli technologickú suverenitu.“

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis (Lotyšsko) bude koordinovať prácu na hospodárstve, ktoré pracuje v prospech ľudí, a zároveň bude zastávať funkciu komisára pre finančné služby, v čom mu bude pomáhať Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov.

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Naše sociálne trhové hospodárstvo je jedinečné. Je zdrojom našej prosperity a sociálnej spravodlivosti. A práve tieto aspekty naberajú osobitný význam, pretože aktuálne máme pred sebou dvojitú transformáciu: zmenu klímy a vstup do digitálneho veku. Valdis Dombrovskis povedie naše úsilie, ktorého cieľom bude skĺbiť v rámci nášho hospodárstva do jedného fungujúceho celku sociálny rozmer a rozmer trhový.“

Piatimi ďalšími podpredsedami sa stávajú:

Josep Borrell (Španielsko, súčasný španielsky minister zahraničných vecí): dezignovaný vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredseda Komisie, Silnejšia Európa vo svete;

Věra Jourová (Česká republika, komisárka v Junckerovej Komisii): Hodnoty a transparentnosť;

Margaritis Schinas (Grécko, bývalý poslanec Európskeho parlamentu, úradník dlhodobo pôsobiaci v Európskej komisii): Ochrana nášho európskeho spôsobu života;

Maroš Šefčovič (Slovensko, podpredseda v Junckerovej Komisii): Medziinštitucionálne vzťahy a prognózovanie;

Dubravka Šuicová (Chorvátsko, poslankyňa Európskeho parlamentu): Demokracia a demografia.

Dubravka Šuicová zároveň zo strany Komisie povedie práce na konferencii o budúcnosti Európy.

Viac..  Eugen Jurzyca: Hlasoval som za predĺženie voľného obchodu s Ukrajinou

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Do oblasti demokracie v Európe chceme vniesť nový impulz. Je to naša spoločná povinnosť. Demokracia znamená viac, než len ukázať sa každých päť rokov pri volebnej urne. Demokracia znamená byť vypočutý a môcť sa zúčastňovať na spôsobe, akým budujeme spoločnosť.“

Zvolená predsedníčka von der Leyenová chce predsedať kolégiu, ktoré je odhodlané, ktoré chápe Európu a ktoré počúva, čo Európania chcú.

  • Práve preto všetci členovia kolégia v priebehu prvej polovice svojho mandátu navštívia každý členský štát. Mali by spoznať nielen hlavné mestá, ale aj navštíviť regióny, v ktorých žijú a pracujú občania Európy.
  • Tak, ako sa na digitálny vek musí pripraviť celá Európa, musí sa naň pripraviť aj Komisia. Zasadnutia kolégia budú prebiehať bezpapierovo a digitálne.
  • Cieľom novej Komisie je uľahčiť život občanom i podnikom. Pri vypracúvaní nových právnych predpisov a nariadení bude Komisia uplatňovať zásadu „jeden za jeden“ (one-in, one-out), aby sa obmedzila byrokracia.

Zvolená predsedníčka Komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti povedala: „Táto Komisia bude aj reálne robiť to, o čom hovorí. Navrhli sme štruktúru, ktorá je zameraná na úlohy, a nie na hierarchiu pracovných miest. Najpálčivejšie otázky musíme byť schopní riešiť čo najrýchlejšie a s maximálnym odhodlaním.

Ďalšími dezignovanými komisármi sú:

Johannes Hahn (Rakúsko) bude zodpovedný za „rozpočet a administratívu“, pričom podliehať bude priamo predsedníčke Komisie Ursule von der Leyenovej. Ako dlhodobo pôsobiaci člen kolégia si plne uvedomuje, aké dôležité je podporovať modernú administratívu.

Didier Reynders (Belgicko), ktorý má právnické vzdelanie, má rozsiahle skúsenosti ako bývalý minister financií, minister zahraničných a európskych záležitostí a minister obrany svojej krajiny. V rámci novej Komisie bude zodpovedať za „súdnictvo“ (vrátane problematiky právneho štátu).

Mariya Gabrielová (Bulharsko) je aktuálnou eurokomisárkou. S odhodlaním a zanietením pracovala na digitálnom portfóliu a aktuálne sa presúva do oblasti tvorby nových perspektív pre mladú generáciu (portfólio „Inovácie a mládež“).

Stella Kyriakidesová (Cyprus) je klinická psychologička a má mnohoročné skúsenosti v oblasti sociálnych záležitostí, zdravia a prevencie rakovinových ochorení. Bude na čele portfólia nazvaného „Zdravie“.

Kadri Simsonová (Estónsko) je dlhé roky pôsobiaca poslankyňa estónskeho parlamentu a ministerka hospodárskych záležitostí a infraštruktúry. Bude zodpovedať za portfólio „Energetika“.

Jutta Urpilainenová (Fínsko) bola nielen ministerkou financií a dlhoročnou členkou výboru fínskeho parlamentu pre zahraničné veci, ale zároveň pôsobila aj ako osobitná vyslankyňa v Etiópii. Preberá zodpovednosť za „Medzinárodné partnerstvá“.

Sylvie Goulardová (Francúzsko), bývalá poslankyňa Európskeho parlamentu, je oddaná a presvedčená Európanka. Ako komisárka pre „vnútorný trh“ bude viesť našu činnosť v oblasti priemyselnej politiky a presadzovať digitálny jednotný trh. Zároveň bude zodpovedať za nové Generálne riaditeľstvo pre obranný priemysel a vesmír.

László Trócsányi (Maďarsko) je bývalým maďarským ministrom spravodlivosti. Na starosti bude mať portfólio „Susedská politika a rozširovanie“.

Phil Hogan (Írsko), dosluhujúci komisár pre poľnohospodárstvo, bude novej Komisii poskytovať svoje odborné znalosti v oblasti portfólia nazvaného „Obchod“.

Paolo Gentiloni (Taliansko), bývalý taliansky premiér a minister zahraničných vecí, zameria svoje rozsiahle skúsenosti na portfólio nazvané „Hospodárstvo“.

Virginijus Sinkevičius (Litva), litovský minister hospodárstva a inovácií, bude mať na starosti „Životné prostredie a oceány“.

Nicolas Schmit (Luxembursko) si prináša rozsiahle skúsenosti z Európskeho parlamentu a zo svojho pôsobenia vo funkcii ministra pre zamestnanosť a prácu svojej krajiny, pričom odteraz bude zodpovedať za portfólio „Pracovné miesta“.

Helena Dalliová (Malta) zasvätila svoj politický život problematike rovnosti, keď pôsobila ako ministerka pre sociálny dialóg, spotrebiteľské záležitosti a občianske slobody, pričom istý čas zastávala aj funkciu ministerky pre európske záležitosti a rovnosť. Na starosti bude mať portfólio nazvané „Rovnosť“.

Janusz Wojciechowski (Poľsko) bol dlhodobým poslancom Európskeho parlamentu v jeho Výbore pre poľnohospodárstvo, pričom aktuálne pôsobí na Európskom dvore audítorov. Zodpovedať bude za portfólio „Poľnohospodárstvo“.

Elisa Ferreirová (Portugalsko) v súčasnosti pôsobí ako viceguvernérka banky Banco de Portugal. Dlhé roky zastupuje záujmy Portugalska ako poslankyňa Európskeho parlamentu a vo svojej krajine pôsobila aj ako ministerka pre plánovanie a ministerka životného prostredia. Na starosti bude mať portfólio „Kohézia a reformy“.

Rovana Plumbová (Rumunsko) je poslankyňou Európskeho parlamentu (podpredsedníčkou frakcie sociálnych demokratov) a zároveň je bývalou ministerkou svojej krajiny pre životné prostredie a zmenu klímy, ministerkou práce, ministerkou pre európske fondy, ministerkou školstva a ministerkou dopravy. Bude zodpovedať za portfólio „Doprava“.

Janez Lenarčič (Slovinsko) je slovinský diplomat. Svojho času pôsobil ako štátny tajomník pre európske záležitosti a niekoľko rokov úzko spolupracoval s OSN, s Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a s Európskou úniou. Bude zodpovedať za portfólio „Krízové riadenie“.

Ylva Johanssonová (Švédsko) je švédskou ministerkou pre zamestnanosť, pričom v minulosti zastávala aj post ministerky školstva a ministerky zdravia a starostlivosti o starších občanov a pôsobila aj ako poslankyňa švédskeho parlamentu. Zároveň je vysoko uznávanou odborníčkou na problematiku zamestnanosti, integrácie, zdravotníctva a sociálnej pomoci. Povedie činnosť v oblasti portfólia „Vnútorné záležitosti“.

Ďalšie kroky

Ďalším krokom je, že celé kolégium komisárov vrátane vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedu Európskej komisie musí schváliť Európsky parlament.

Tomu predchádza vypočutie dezignovaných komisárov v príslušných parlamentných výboroch v súlade s rokovacím poriadkom Parlamentu.

Keď Európsky parlament vyjadrí svoj súhlas, Európska rada formálne vymenuje Európsku komisiu v súlade s článkom 17 ods. 7 ZEÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Šéfka Európskej komisie vyzvala v Hirošime na ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok na summite lídrov zoskupenia G7 …

Consent choices