Marianne Thyssen
Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen. PHOTO: © European Union.

Európsky týždeň odborných zručností: Odborné vzdelávanie ako odrazový mostík pre kariérny postup

Od okamihu, keď som sa v roku 2014 stala komisárkou pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu, bolo jednou z mojich hlavných ambícií podporiť rast pracovných miest v Európe. O takmer päť rokov neskôr počet zamestnaných ľudí v EÚ dosiahol rekordne vysokú úroveň a nezamestnanosť klesla na minimum. Ak chcete získať zamestnanie, musíte mať tie správne zručnosti. Ale potrebné zručnosti sa menia tak rýchlo ako naša moderná spoločnosť. Vzhľadom na technologický pokrok, vedecký vývoj, demografické a environmentálne výzvy je celoživotné vzdelávanie kľúčom k zvýšeniu šancí zamestnať sa na trhu práce.

V tejto súvislosti som presvedčená, že odborné zručnosti majú obrovský potenciál, pokiaľ ide o to, aby ľudia všetkých vekových skupín získali zručnosti, ktoré im pomôžu využiť nové príležitosti. Preto som od prvého dňa svojho mandátu podporovala odborné vzdelávanie a prípravu. Tie predstavujú konkrétnu a praktickú príležitosť osvojiť si nové zručnosti, získať nové vedomosti a prístup k novým zamestnaniam, ktoré môžu zmeniť budúcnosť ľudí. Najlepšie na tom je, že do odborného vzdelávania a prípravy sa môže zapojiť ktokoľvek a zmeniť a rozšíriť kvalifikáciu si môžu pracovníci v každom veku.

Čísla hovoria za všetko: odborné vzdelávanie a príprava je osvedčený spôsob, ako sa uchytiť na trhu práce. V roku 2018 predstavovala miera zamestnanosti mladých absolventov odborného vzdelávania a prípravy 79,5 %, zatiaľ čo v prípade čerstvých absolventov všeobecného vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorí vstupujú na trh práce, to bolo 66,3 %. A je zrejmé, že pracovná výkonnosť dospelých, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávaní a odbornej príprave, sa zvyšuje.

Napriek svojim vlastnostiam príliš veľa ľudí vníma toto vzdelávanie ako „druhú voľbu“ a ako niečo podradnejšie v porovnaní s inými vzdelávacími alternatívami. Preto sú iniciatívy ako Európsky týždeň odborných zručností také dôležité. Už štvrtý ročník tohto týždňa propaguje odborné vzdelávanie a prípravu vo všetkých jej formách a upozorňuje na veľký potenciál, ktorý toto vzdelávanie so širokým záberom ponúka. Počas tohto európskeho týždňa a celého roku 2019 sa budú konať tisíce podujatí a aktivít, ktorých cieľom je zviditeľniť ho v celej Európe. Slovensko naďalej zlepšuje svoj systém odborného vzdelávania a prípravy a snaží sa ho zosúladiť s potrebami firiem a spraviť ho atraktívnejším pre študentov. Nedávne reformy v tejto oblasti zlepšili spoluprácu škôl a firiem a podstatne zvýšili počet učňov na Slovensku. Navyše zamestnanosť absolventov tohto vzdelávania – 85 % v roku 2018 – je nad priemerom EÚ (80 %). Treba však ďalej pracovať na zlepšení kvality vyučovania a profesionálneho poradenstva, ako aj na zvýšení účasti dospelých na vzdelávaní a príprave.

Viac..  Miriam Lexmann: Čína predstavuje hrozbu pre EÚ, môže však zatlačiť na Rusko k ukončeniu vojny

Som veľmi rada, že Slovensko podporuje Európsky týždeň odborných zručností tým, že propaguje odborné vzdelávanie a prípravu, pomáha ľuďom objaviť ich talent a príležitosti, ktoré toto vzdelávanie ponúka v súčasnosti, budúcnosti aj v akejkoľvek fáze ich života.

Autor: Marianne Thyssen, európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu.

O dac

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …

Consent choices