Londyn, brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ podporí zamestnancov, ktorí stratia prácu v prípade neriadeného brexitu

Zamestnanci prepustení v dôsledku brexitu bez dohody by podľa schválenej novely mohli získať podporu z prostriedkov Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii.

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) podporuje aktívne politiky zamestnanosti. Financuje napríklad rekvalifikáciu zamestnancov, kariérne poradenstvo, školenia, príspevky na presťahovanie sa pracovníkov, ale aj začínajúce podniky.

V súčasnosti môžu členské štáty žiadať o podporu z EGF iba pre zamestnancov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré o svoju prácu prišli kvôli globalizácii či hospodárskej kríze. Na základe poslancami schválených zmien by však do pôsobnosti EGF malo spadať aj prípadné prepúšťanie či ukončenie samostatnej zárobkovej činnosti z dôvodu významných dopadov, ktoré by malo neriadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ na obchodné modely, rast a zamestnanosť v členských štátoch.

Parlament schválil úpravu nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii pomerom hlasov 516 (za): 23 (proti): 17 (zdržalo sa hlasovania). Novela nadobudne účinnosť deň po skončení uplatňovania zmlúv EÚ v Spojenom kráľovstve, avšak iba za predpokladu, že dovtedy nevstúpi do platnosti dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie.

Vyhlásenie spravodajkyne

„EGF funguje od roku 2007 a odvtedy pomohol mnohým prepusteným zamestnancom nájsť si nové pracovné miesto. Tento fond funguje veľmi dobre. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme sa pripravili na možné negatívne dopady neriadeného brexitu na naše podniky a našich zamestnancov,‟ uviedla spravodajkyňa Vilija Blinkevičiūtė (S&D, LT).

Viac..  Sanduová: Moldavsko si chce ešte pred vstupom do EÚ pričleniť Podnestersko

Súvislosti

Všetky žiadosti o čerpanie prostriedkov z EGF musia schváliť Rada (ministrov) EÚ a Európsky parlament. Európska únia poskytne v prípade odobrenia žiadosti 60% prostriedkov na jej finančné pokrytie, zvyšných 40% doplní samotný členský štát. Od roku 2007 bolo prostredníctvom EGF podporených 70.000 zamestnancov.

Novelizácia nariadenia o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii je súčasťou krízových opatrení, ktoré sa na úrovni EÚ prijímajú pre prípad, že Spojené kráľovstvo opustí Európsku úniu bez dohody. Opatrenia by mali zmierniť dopady neriadeného brexitu na občanov, podniky a administratívu v členských štátoch EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices