mlieko
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európsky dvor audítorov preverí výnimočné opatrenia na trhu s mliekom

Európsky dvor audítorov preveruje výnimočné opatrenia, ktoré prijala EÚ s cieľom bojovať proti narušeniam trhu s mliečnymi výrobkami v období 2014 až 2017. Audítori posudzujú, či tieto opatrenia, ktoré stáli približne 740 mil. EUR z rozpočtu EÚ, boli riadne navrhnuté a primerane zmiernili účinky narušení. Audítori tiež skontrolujú, či sú Európska komisia a členské štáty teraz lepšie pripravené na narušenia trhu s mliečnymi výrobkami v budúcnosti.

Produkcia mlieka je svojou hodnotou (58 mld. EUR v roku 2018) najväčším poľnohospodárskym odvetvím v EÚ a v súčasnosti predstavuje približne 14 % poľnohospodárskej produkcie. V snahe zabrániť znižovaniu cien mlieka a mliečnych výrobkov na neudržateľnú úroveň sú zavedené opatrenia, tzv. záchranná sieť, na dočasné odstránenie niektorých prebytkov z trhu. Zahŕňajú verejné a súkromné nákupy a skladovanie masla a sušeného odstredeného mlieka.

V rokoch 2014 – 2015 klesli výrobné ceny mlieka v EÚ o približne 10 centov za liter na zhruba 30 centov. Komisia sa domnievala, že mliekarenské odvetvie čelí narušeniam trhu z dôvodu celosvetovej nerovnováhy medzi ponukou a dopytom, v ktorej zohráva úlohu i ruský zákaz dovozu poľnohospodárskych výrobkov a potravín s pôvodom v EÚ. V dôsledku toho prijala výnimočné opatrenia s cieľom doplniť záchrannú sieť. Tieto opatrenia mali poskytnúť dočasnú výnimočnú pomoc pre chovateľov hospodárskych zvierat a výrobcov mlieka, ktorých najviac ovplyvnili narušenia. Členské štáty mohli financovanie EÚ navýšiť zo svojich štátnych rozpočtov.

Viac..  Michal Wiezik: Prečo má poľnohospodárstvo čerpať verejné financie bez akejkoľvek pridanej hodnoty a zodpovednosti?

„Výrobcovia mlieka zaznamenali výrazný pokles príjmov,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen EDA, ktorý viedol tento audit. „Budeme analyzovať, či sa rozpočet EÚ vynakladal správne s cieľom pomôcť im prekonať krízu a či je Komisia pripravená na narušenia trhu v budúcnosti.”

Audítori uverejnili podkladový dokument k auditu reakcie EÚ na narušenia trhu s mliekom v období 2014 – 2017. Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie o aktuálnej audítorskej úlohe. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Audítori budú analyzovať politiku Komisie a údaje členských štátov, ako aj zber informácií od poľnohospodárov, odborných organizácií a zástupcov mliekarenského odvetvia. Audit vykonajú aj vo Francúzsku, v Taliansku, Írsku a vo Fínsku a preskúmajú, ako sa opatrenia zaviedli v praxi.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices