Moscovici
Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union.

Európske hospodárstvo čaká pravdepodobne dlhé obdobie pomalšieho rastu a utlmenej inflácie

Európske hospodárstvo v súčasnosti zažíva už sedem po sebe nasledujúcich rokov rast a predpokladá sa, že aj v rokoch 2020 a 2021 bude tento trend pokračovať. Trhy práce sú aj naďalej stabilné a nezamestnanosť stále klesá. Vonkajšie prostredie je však oveľa menej priaznivé a pozorujeme vysokú mieru neistoty. To má vplyv najmä na výrobné odvetvia, ktoré zároveň prechádzajú štrukturálnymi zmenami. Výsledkom je, že európske hospodárstvo pravdepodobne čaká dlhé obdobie pomalšieho rastu a utlmenej inflácie.

V súčasnosti sa predpokladá, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa v roku 2019 zvýši o 1,1 % a v rokoch 2020 a 2021 o 1,2 %. V porovnaní s hospodárskou prognózou z leta 2019 (uverejnenou v júli) sa prognóza rastu na rok 2019 znížila o 0,1 percentuálneho bodu (z 1,2 %) a na rok 2020 o 0,2 percentuálneho bodu (z 1,4 %). Predpokladá sa, že HDP EÚ ako celku bude v rokoch 2019, 2020 a 2021 rásť o 1,4 %. V porovnaní s letom sa znížila aj prognóza na rok 2020 (z 1,6 %).

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, uviedol: Európske hospodárstvo zatiaľ preukazuje svoju odolnosť v menej priaznivom vonkajšom prostredí. Pokračoval hospodársky rast a zaznamenali sme solídnu tvorbu pracovných miest a silný domáci dopyt. Je však možné, že smerujeme do rozbúrených vôd: pred nami je obdobie vysokej neistoty súvisiacej s obchodnými konfliktmi, rastúcim geopolitickým napätím, pretrvávajúcimi nedostatkami vo výrobných odvetviach a brexitom. Chcem vyzvať všetky krajiny EÚ, ktoré majú vysoký verejný dlh, aby ho znížili a aby presadzovali obozretné fiškálne politiky. Členské štáty, ktoré majú fiškálny priestor, by ho mali využiť práve teraz.“

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti povedal: „Napriek tomu, že sa vietor obracia, sa predpokladá, že všetky ekonomiky EÚ budú v nasledujúcich dvoch rokoch aj naďalej rásť. Základy hospodárstva EÚ sú pevné: po šiestich rokoch rastu je nezamestnanosť v EÚ na najnižšej úrovni od začiatku storočia a celkový deficit je pod úrovňou 1 % HDP. Čaká nás však namáhavá cesta a nemôžeme zaspať na vavrínoch. Na posilnenie odolnosti a podporu rastu Európy budeme musieť využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii.

Rast bude závisieť od sektorov orientovaných na domáce trhy

Pretrvávajúce obchodné napätie medzi USA a Čínou a vysoká miera neistoty najmä v obchodnej politike spomalili investície, výrobu a medzinárodný obchod. Keďže celosvetový rast HDP zrejme zostane slabý, rast v Európe bude závisieť od sily sektorov, ktoré sa viac orientujú na domáce trhy. Tie sa zase budú spoliehať na trh práce, ktorý podporuje rast miezd, priaznivé podmienky financovania a v niektorých členských štátoch na podporné fiškálne opatrenia. Hoci by hospodárska expanzia mala pokračovať vo všetkých členských štátoch, samotné domáce hnacie sily rastu pravdepodobne nebudú na dosiahnutie silného rastu stačiť.

Trhy práce by mali zostať zdravé, ale zlepšovanie bude pomalšie

Ukázalo sa, že tvorba pracovných miest v celej EÚ je prekvapivo odolná. Je to čiastočne preto, že zvyčajne trvá určitý čas, kým hospodársky vývoj začne ovplyvňovať pracovné miesta, ale aj preto, že došlo k posunu v zamestnanosti smerom k sektorom služieb. Zamestnanosť je rekordne vysoká a nezamestnanosť v EÚ je na najnižšej úrovni od začiatku storočia. Napriek tomu, že tvorba čistých pracovných miest sa pravdepodobne spomalí, očakáva sa, že miera nezamestnanosti v eurozóne bude naďalej klesať zo 7,6 % v tomto roku na 7,4 % v roku 2020 a na 7,3 % v roku 2021. Predpokladá sa, že miera nezamestnanosti v EÚ v tomto roku klesne na 6,3 % a v rokoch 2020 a 2021 sa ustáli na úrovni 6,2 %.

Inflácia zostane utlmená

Inflácia v eurozóne sa tento rok doteraz spomaľovala následkom poklesu cien energie a kvôli tomu, že firmy sa prevažne rozhodli absorbovať náklady vyšších miezd namiesto toho, aby ich presunuli na zákazníkov. Očakáva sa, že inflačné tlaky zostanú v nasledujúcich dvoch rokoch utlmené. Odhaduje sa, že inflácia v eurozóne (harmonizovaný index spotrebiteľských cien) dosiahne v tomto a nasledujúcom roku výšku 1,2 % a v roku 2021 úroveň 1,3 %. Odhaduje sa, že inflácia v EÚ dosiahne v tomto a nasledujúcom roku výšku 1,5 % a v roku 2021 úroveň 1,7 %.

Viac..  Eugen Jurzyca: Infláciu nakoniec zvládame, ale stále treba dávať pozor, aby emisné banky nerozdávali peniaze neefektívne, inak sa vráti socializmus

Verejný dlh už päť rokov klesá, deficity sa však budú mierne zvyšovať

Európske verejné financie by mali aj naďalej profitovať z veľmi nízkych úrokových sadzieb pri nesplatenom dlhu. Napriek nižšiemu rastu HDP sa predpokladá, že súhrnný pomer verejného dlhu k HDP eurozóny bude v tomto roku klesať aj piaty rok po sebe, pričom by mal v tomto roku dosiahnuť 86,4 %, v roku 2020 úroveň 85,1 % a v roku 2021 úroveň 84,1 %. Tie isté faktory platia aj pre EÚ, kde sa predpokladá pokles pomeru verejného dlhu k HDP v tomto roku na 80,6 %, v roku 2020 na 79,4 % a v roku 2021 na 78,4 %.

Na druhej strane sa očakáva, že saldá verejných financií sa mierne zhoršia v dôsledku vplyvu nižšieho rastu a voľnejších fiškálnych politík v niektorých členských štátoch. Súhrnný deficit eurozóny sa podľa prognóz za predpokladu nezmenenej politiky zvýši z historicky najnižšej úrovne 0,5 % HDP v roku 2018 na 0,8 % v tomto roku, 0,9 % v roku 2020 a 1,0 % v roku 2021. Očakáva sa však, že súhrnné zámery fiškálnej politiky eurozóny, t. j. súhrnná zmena štrukturálneho rozpočtového salda 19 členských štátov eurozóny, zostanú vo všeobecnosti neutrálne. Rovnako sa očakáva, že súhrnný deficit v EÚ stúpne z 0,7 % HDP v roku 2018 na 0,9 % v tomto roku, 1,1 % HDP v roku 2020 a 1,2 % HDP v roku 2021.

Prevažujú výhľadové riziká na strane negatívneho vývoja

Viaceré riziká by mohli viesť k nižšiemu rastu, než sa očakáva. Ďalší nárast neistoty alebo zvýšené obchodné a geopolitické napätie by mohli spomaliť rast, rovnako ako výraznejšie než očakávané hospodárske spomalenie v Číne v dôsledku slabšieho vplyvu prijatých opatrení. Keď sa pozrieme na domácu scénu, medzi riziká patrí neriadený brexit a možnosť, že nedostatky vo výrobných odvetviach by mohli mať výraznejší negatívny účinok na sektory orientované na domáce trhy.

Na druhej strane by zase zmiernenie obchodného napätia, silnejší rast v Číne a nižšie geopolitické napätie podporili rast. So zreteľom na rast v eurozóne by pomohlo, ak by si členské štáty s fiškálnym priestorom zvolili expanzívnejšie zámery fiškálnej politiky, než sa očakáva. Celkovo však prevažujú riziká na strane negatívneho vývoja.

V prípade Spojeného kráľovstva čisto teoretický predpoklad

Vzhľadom na proces vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy z čisto teoretického predpokladu, že štruktúra obchodu medzi EÚ27 a Spojeným kráľovstvom sa nezmeníTento predpoklad slúži len na účely vypracovania prognózy a nemá žiadny vplyv na proces, ktorý prebieha podľa článku 50.

Súvislosti

Táto prognóza vychádza zo súboru teoretických predpokladov týkajúcich sa výmenných kurzov, úrokových sadzieb a cien komodít s koncovým dátumom 21. októbra 2019. Pri všetkých ďalších vstupných údajoch vrátane predpokladov týkajúcich sa vládnych politík sa v tejto prognóze zohľadňujú informácie, ktoré boli dostupné k 24. októbru 2019. V odhadoch sa predpokladá, že nedôjde k žiadnym zmenám politiky, pokiaľ politiky už nie sú dôveryhodne ohlásené a dostatočne konkretizované.

Ďalšia prognóza Európskej komisie sa bude týkať aktualizácie odhadu HDP a inflácie v priebežnej hospodárskej prognóze zo zimy 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca: Infláciu nakoniec zvládame, ale stále treba dávať pozor, aby emisné banky nerozdávali peniaze neefektívne, inak sa vráti socializmus

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices