zavlazovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nové nariadenie EÚ uľahčí využívanie upravenej komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie

EÚ prijíma nové opatrenia na zníženie rizika nedostatku vody určenej na zavlažovanie plodín. Veľvyslanci členských štátov pri EÚ schválili predbežnú dohodu dosiahnutú s Európskym parlamentom o nariadení, ktorým sa uľahčí využívanie upravenej komunálnej odpadovej vody na poľnohospodárske zavlažovanie. Toto schválenie otvára cestu ku konečnému prijatiu.

Nové pravidlá pomôžu Európe prispôsobiť sa dôsledkom zmeny klímy. Vďaka nariadeniu, ktoré je plne v súlade s obehovým hospodárstvom, sa zlepší dostupnosť vody a podporí sa jej efektívne využívanie. Zabezpečenie dostatočného množstva vody na zavlažovanie polí, najmä počas horúčav a vážneho sucha, môže pomôcť predchádzať nedostatku plodín a potravín.

Keďže zemepisné a klimatické podmienky sa členských štátoch výrazne líšia, členský štát môže rozhodnúť, že na častiach svojho územia alebo na celom svojom území nie je vhodné využívať regenerovanú vodu na poľnohospodárske zavlažovanie.

Členské štáty sa tiež môžu rozhodnúť, že budú používať regenerovanú vodu na iné účely, napríklad na opätovné využívanie vody v priemysle, na účely súvisiace so zariadeniami či v súvislosti so životným prostredím.

Nariadenie obsahuje prísne požiadavky na kvalitu regenerovanej vody a jej monitorovanie s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat, ako aj životného prostredia.

Ochrana vodných zdrojov v dôsledku opätovného využívania vody bude predmetom všeobecných osvetových kampaní v členských štátoch, v ktorých sa regenerovaná voda používa na poľnohospodárske zavlažovanie.

Od Komisie sa vyžaduje, aby posúdila, či je potrebné preskúmať minimálne požiadavky týkajúce sa kvality regenerovanej vody, a to na základe výsledkov hodnotenia vykonávania tohto nariadenia alebo vždy, keď si to nové technické a vedecké poznatky vyžiadajú.

Viac..  M. Beňová: Nezmysly Komisie ohrozujú živobytie a existenciu poľnohospodárov

Kontext

Viaceré členské štáty majú dlhoročné a úspešné skúsenosti s opätovným využívaním regenerovanej vody na rôzne účely, a to aj na poľnohospodárske zavlažovanie. Má to pre životné prostredie lepšie účinky než alternatívne spôsoby zásobovania vodou, ako je napríklad preprava vody alebo odsoľovanie. Nové pravidlá budú obzvlášť užitočné v regiónoch, kde dopyt po vode naďalej prevyšuje ponuku, a to aj napriek preventívnym opatreniam na zníženie dopytu. Existujúce predpisy EÚ o hygiene potravín sa naďalej uplatňujú a plne sa budú dodržiavať.

Európska komisia prijala návrh nariadenia o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody 28. mája 2018 ako súčasť plnenia akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Európsky parlament prijal pozíciu k návrhu 12. februára 2019. Rada schválila svoju pozíciu (všeobecné smerovanie) 26. júna 2019.

Rokovania s Európskym parlamentom sa začali 10. októbra a skončili sa dosiahnutím predbežnej dohody 2. decembra, čo potvrdili veľvyslanci členských štátov pri EÚ. Otvára sa tým cesta pre formálne prijatie nových pravidiel v roku 2020.

Nariadenie sa potom uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení. Začne sa uplatňovať tri roky po nadobudnutí účinnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices