europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

PREHĽAD: Čo čaká poslancov Európskeho parlamentu v prvej polovici roku 2020?

EÚ pracuje na celej škole legislatívnych návrhov, ktoré majú za cieľ zlepšiť životy jej občanov. Prečítajte si, čomu sa bude Európsky parlament venovať v prvej polovici roku 2020.

Klimatické zmeny

Jednou z hlavných priorít EÚ je riešenie problémov, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny. Európska komisia predstavila Európsky ekologický dohovor, kde navrhuje kroky na to, aby sa EÚ stala do roku 2050 klimaticky neutrálnou. Očakávajú sa aj návrhy týkajúce sa trvalo udržateľných potravín, trvanlivejších výrobkov, pesticídov, stratégia pre biodiverzitu do roku 2030, ako aj plány na zníženie škodlivých emisií z leteckej a lodnej dopravy.

Dlhodobý rozpočet EÚ

Tentor rok budú pokračovať rokovania o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027. Parlament tu požaduje viac peňazí na opatrenia proti zmene klímy, podporu inovácií a ochranu vonkajších hraníc.

Digitálne služby

Komisia by mala tento rok predložiť legislatívny návrh o digitálnych službách, ako aj návrh týkajúci sa umelej inteligencie. Ten by mal odstrániť právne medzery a pomôcť zvýšiť investície spoločnostiam v Európe, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou. Parlament bude skúmať, či je možné, aby bola umelá inteligencia „zaujatá“ a diskriminovala na základe rasy, národnosti alebo iných dôvodov.

Banková únia

Kríza v eurozóne poukázala na potrebu ďalšej integrácie finančného systému v EÚ. V roku 2020 bude Parlament pracovať na návrhoch na dokončenie bankovej únie vrátane systému ochrany úspor a zálohových opatrení pre prípady bankrotov bánk.

Obchodné dohody

Parlament bude hlasovať o obchodných a investičných dohodách s Vietnamom, ktoré by mali odstrániť až 99% ciel. Okrem toho bude EÚ aj naďalej pracovať na nových dohodách s ďalšími krajinami vrátane Austrálie a Nového Zélandu, Čile, Indonézie, Filipín, Maroka a Tuniska. Prebiehajú tiež rozhovory o investičnej dohode s Čínou.

Viac..  Veľvyslanec EÚ sa nezúčastní na Putinovej inaugurácii; účasť odriekla aj Kanada či Británia

Zdravie

Začiatkom roka by mala Európska komisia predložiť akčný plán boja proti rakovine, ktorý následne preskúma Európsky parlament.

Práva cestujúcich

Tento rok bude predložený aj nový návrh, ktorého cieľom je aktualizovať práva pre ľudí cestujúcich lietadlom alebo vlakom. Poslanci sa v tejto súvislosti obzvlášť zaujímajú o posilnenie práv osôb so zdravotným postihnutím.

Rozširovanie

Aj v roku 2020 budú pokračovať rozhovory s krajinami, ktoré sa chcú stať členmi EÚ. Parlament je za to, aby EÚ začala prístupové rozhovory s Albánskom a Severným Macedónskom, keďže splnili potrebné požiadavky. Poslanci budú tiež diskutovať o perspektívach vstupu pre krajiny západného Balkánu.

Brexit

Spojené kráľovstvo by malo EÚ opustiť 31. januára 2020. Ak by však dohodu o brexite schválilo Spojené kráľovstvo aj Európsky parlament, je možné, že odíde skôr.

Po schválení dohody o vystúpení bude ďalším krokom vyjednávanie o dohode o budúcich vzťahoch. Jej súčasťou by mali byť otázky ako obchod a spolupráca v oblasti obrany, životného prostredia a boja proti terorizmu.

Bezpečnosť a hranice

Parlament a Rada v súčasnosti rokujú o návrhoch proti šíreniu teroristického obsahu online. Diskutuje sa aj o dočasných hraničných kontrolách v schengenskom priestore. Okrem toho sa očakáva, že Komisia v budúcom roku predloží návrh na zabezpečenie hraníc EÚ.

Schumanova deklarácia

Deviateho mája uplynie presne 70 rokov, odkedy francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhol vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktoré bolo prvým krokom na ceste k súčasnej EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices