Verhofstadt
Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Guy Verhofstadt. PHOTO: © European Union-EP.

Koordinátor Európskeho parlamentu pre brexit: Stále sú tu nejaké nevyriešené otázky

V stredu bude Európsky parlament hlasovať o dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Prečítajte si rozhovor s Guyom Verhofstadtom, ktorý viedol rokovania o brexite v mene parlamentu.

Jedným z cieľom dohody o vystúpení je ochrana práv občanov. Ako budú tieto práva zaručené?

Práva občanov budú chránené na viacerých úrovniach. Zachováva ich samotná dohoda o vystúpení. Európskemu parlamentu sa podarilo do nej zahrnúť všetky benefity a práva sociálneho zabezpečenia ako aj práva budúcich detí. Súdny dohľad tu bude mať Európsky súdny dvor.

Okrem toho sa nám podarilo zachovať práva občanov v rámci tzv. pobytovej schémy, ktorú zaviedlo Spojené kráľovstvo. Presadili sme napríklad to, že občania EÚ už nemusia platiť poplatok za to, aby tam získali trvalý pobyt. Bude stačiť jedna prihláška na rodinu a pri preukazovaní pobytu by mali byť úrady s občanmi zhovievavejšie.

Od britských orgánov sme získali ubezpečenie, že dohodu o vystúpení a pobytovú schému, ktorá upravuje praktické stránky pre občanov, budú vykonávať spravodlivo.

Stále sú tu nejaké nevyriešené otázky. V niektorých prípadoch budú úrady vyžadovať fyzické dokumenty. Okrem toho bude potrebné vytvoriť nezávislý monitorovací orgán. Európsky parlament je však odhodlaný využiť rokovania o budúcich vzťahoch na ďalšie zabezpečenie praktickej stránky práv občanov.

Spojené kráľovstvo odíde z EÚ 31. januára, to však neznamená, že sa odteraz budú vzájomne ignorovať. Ako budú podľa vás vyzerať vzťahy medzi EÚ a jeho bývalým členom?

V ideálnom prípade by sme mali mať možnosť ísť nad rámec dohody o voľnom obchode. Čiže nielen odstrániť clá a kvóty, ale aj zabrániť dumpingu. Znamená to, že v našich budúcich obchodných vzťahoch sa budú plne rešpektovať európske sociálne a environmentálne normy.

Viac..  Británia posunula o tri mesiace zavedenie kontrol na dovozy z EÚ

Ak sa nám to podarí, medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom by to malo vytvoriť dostatočnú dôveru na to, aby sme sa posunuli smerom k skutočnej asociačnej dohode. Takej, ktorá by nebola len hospodárskym pilierom, no ktorá by upravovala aj spoluprácu v policajných záležitostiach a obrane, výmenu spravodajských informácií a zahraničné záležitosti. Myslím si, že by sme mali byť ambiciózni, pretože v budúcnosti by EÚ a Spojené kráľovstvo mohli skutočne ťažiť zo vzájomnej podpory.

Akú úlohu bude pri udržiavaní týchto budúcich vzťahov zohrávať Európsky parlament?

Parlament sa bude zúčastňovať na rokovaniach o budúcich vzťahoch prostredníctvom koordinačnej skupiny pre Spojené kráľovstvo, ktorá od 1. februára nahradí riadiacu skupinu pre brexit.

Potrebujeme však aj parlamentný dohľad nad spoločným výborom zloženým zo zástupcov vlády Spojeného kráľovstva a Európskej komisie.Tento spoločný výbor bude vykladať rozhodnutia týkajúce sa dohody o vystúpení vrátane práv občanov. Je preto nevyhnutné, aby Európsky parlament spoločne s Dolnou snemovňou získal demokratický dohľad nad rozhodnutiami tohto výboru.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices