nabijacky
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Europoslanci chcú univerzálnu nabíjačku pre všetky mobilné zariadenia

Poslanci vo štvrtok vyzvali Európsku komisiu, aby najneskôr do júla predložila opatrenia vedúce k pretaveniu myšlienky spoločnej nabíjačky pre mobilné zariadenia do praxe.

Parlament v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 582 (za): 40 (proti): 37 (zdržalo sa hlasovania) zdôraznil naliehavú potrebu zaviesť na úrovni EÚ regulačné opatrenia, ktoré by viedli k zníženiu objemu elektronického odpadu a ktoré by spotrebiteľom umožnili prijímať udržateľnejšie rozhodnutia. Poslanci zároveň vyzvali na prijatie záväzných predpisov zameraných na zavedenie univerzálnej nabíjačky pre všetky mobilné zariadenia.

Parlament požiadal Európsku komisiu, aby v súlade so smernicou o rádiových zariadeniach prijala najneskôr do júla 2020 takzvaný delegovaný akt, ktorý by vymedzil normu pre univerzálnu nabíjačku, alebo za týmto účelom predložila iné legislatívne opatrenia.

Legislatívny rámec týkajúci sa univerzálnej nabíjačky by mal byť pravidelne revidovaný, zdôraznili poslanci, aby zohľadňoval technický pokrok a nestál v ceste budúcim inováciám. Zákonodarcovia v tejto súvislosti vyzdvihli význam výskumu a inovácií, ktoré sú podľa nich nevyhnutné pre zlepšenie existujúcich a vývoj nových technológií.

Parlament Komisiu zároveň požiadal, aby:

  • prijala opatrenia na zabezpečenie interoperability rozličných bezdrôtových nabíjačiek s rôznymi mobilnými rádiovými zariadeniami;
  • zvážila legislatívnu iniciatívu, ktorá by zvýšila objem káblov a nabíjačiek zozbieraných a recyklovaných v členských štátoch;
  • zabezpečila, že spotrebitelia nebudú nútení kúpiť si s každým novým zariadením aj novú nabíjačku – stratégie oddeleného predaja zariadenia a nabíjačky, ktoré by mali byť zavedené spoločne s riešením univerzálneho nabíjania, však podľa poslancov nesmú navýšiť ceny pre spotrebiteľov.

Podľa odhadov dosahuje celosvetový objem ročne vygenerovaného elektronického odpadu približne 50 miliónov ton, čo predstavuje približne 6 kg odpadu na osobu. V Európe tvoril objem elektronického odpadu v roku 2016 približne 12,3 milióna ton, teda v priemere 16,6 kg odpadu na obyvateľa. Objem elektronického odpadu zvyšuje aj krátky životný cyklus niektorých rádiových zariadení, konštatuje uznesenie.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Súvislosti

Výzva na zjednotenie nabíjačiek sa objavila už v smernici o rádiových zariadeniach z roku 2014, v rámci ktorej zákonodarcovia udelili Európskej komisii právomoc prijať v tejto veci rozhodnutie prostredníctvom takzvaného delegovaného aktu. Snaha Komisie podnietiť sektor k vyvinutiu spoločnej nabíjačky nenaplnila očakávania poslancov.

Exekutíva EÚ však v rozprave z 13. januára podotkla, že od roku 2009, keď existovalo viac ako tridsať rôznych nabíjačiek, sa dosiahol istý pokrok. Dnes totiž väčšina spotrebiteľov používa tri najrozšírenejšie typy nabíjačiek.

Parlament v uznesení o Európskom ekologickom dohovore z 15. januára žiadal ambiciózny nový akčný plán pre obehové hospodárstvo zameraný na zníženie celkovej stopy výroby a spotreby v EÚ na životné prostredie a zdroje. Kľúčovými prioritami tohto plánu by podľa poslancov mali byť efektívne využívanie zdrojov, nulové znečistenie a predchádzanie vzniku odpadu.

Európska komisia dňa 29. januára schválila svoj pracovný program na rok 2020. Exekutíva EÚ sa v ňom zaviazala predložiť legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa univerzálnej nabíjačky v treťom štvrťroku 2020.

O dac

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Štrasburg: Začala sa ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu

Ustanovujúca plenárna schôdza Európskeho parlamentu (EP) vo funkčnom období 2024-2029 sa v utorok krátko po …

Consent choices