Komisia
PHOTO: © European Union.

EÚ prispeje na boj s koronavírusom 232 miliónov eur

Európska komisia neúnavne pracuje, aby podporila členské štáty EÚ a posilnila medzinárodné úsilie o spomalenie šírenia vírusu COVID-19. 

Nový balík pomoci EÚ

Komisia ohlásila, že na posilnenie celosvetovej pripravenosti, prevencie a snáh o zamedzenie šírenia vírusu poskytne nový balík pomoci v objeme 232 miliónov eur. Časť tejto finančnej pomoci sa okamžite rozdelí medzi rôzne sektory, zatiaľ čo zvyšok sa uvoľní v nasledujúcich mesiacoch.

„Počet nakazených ľudí stále rastie, a preto je našou prvoradou prioritou verejné zdravie. Medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať, či už ide o posilnenie pripravenosti v Európe, Číne alebo inde vo svete. Európa tu zohráva vedúcu úlohu,“ vyhlásila Ursula von der Leyenová, predsedníčka Európskej komisie.

Janez Lenarčič, komisár pre krízové riadenie a európsky koordinátor reakcie na núdzové situácie, v tejto súvislosti uviedol: „Počet obetí stúpol už na viac než 2 600, a preto nemáme inú možnosť, ako pripraviť sa na všetkých úrovniach. Náš nový balík pomoci podporí Svetovú zdravotnícku organizáciu a finančné prostriedky sa cielene použijú tak, aby krajiny so slabšími zdravotnými systémami nezostali bez pomoci. Naším cieľom je zabrániť šíreniu nákazy na celosvetovej úrovni.“

Podpora členským štátom

Komisia v nadväznosti na vývoj v Taliansku a v kontexte prebiehajúceho úsilia v oblasti pripravenosti, krízového a núdzového plánovania zintenzívňuje podporu členským štátom.

Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová poznamenala: Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu sme pripravení našu pomoc zvýšiť. Preto tento týždeň do Talianska odíde spoločná expertná misia Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb a Svetovej zdravotníckej organizácie, aby poskytla podporu talianskym orgánom.“

Súvislosti 

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Nové finančné prostriedky EÚ pomôžu pri odhaľovaní a diagnostikovaní tejto choroby, starostlivosti o nakazených ľudí a umožnia zabrániť ďalšiemu prenosu v tomto kritickom čase.

Z balíka pomoci v objeme 232 miliónov eur:

– bude 114 miliónov eur určených na podporu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), a to najmä celosvetového plánu pripravenosti a reakcie. Tieto prostriedky by mali pomôcť zvýšiť pripravenosť na núdzové situácie v oblasti verejného zdravia a zlepšiť ich riešenie v krajinách so slabými systémami zdravotnej starostlivosti a s obmedzenou odolnosťou. Časť týchto financií podlieha schváleniu rozpočtových orgánov EÚ,

– sa 15 miliónov eur plánuje vyčleniť pre Afriku, a to aj pre Pasteurov inštitút v senegalskom Dakare, na podporu opatrení, ako sú rýchla diagnostika a epidemiologický dohľad,

– bude 100 miliónov eur určených na naliehavo potrebný výskum súvisiaci s diagnostikou, liečbou a prevenciou, čo zahŕňa 90 miliónov eur poskytnutých prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu (partnerstvo medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom), *

– budú 3 milióny eur vyčlenené na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany, konkrétne na repatriáciu občanov EÚ z čínskeho Wu-chanu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európska kampaň na podporu zdravia rastlín prichádza na Slovensko

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Európska komisia (EK) a partneri spúšťajú v 22 krajinách …

Consent choices