Varhelyi
Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi. PHOTO: © European Union.

Komisia si pevne stojí za svojím rozhodnutím začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom

Komisia predložila aktuálne správy o tom, ako Albánsko a Severné Macedónsko pokročili v reformách týkajúcich sa právneho štátu, predovšetkým v oblastiach, ktoré stanovila Rada na svojom zasadnutí v júni 2018. Keďže obe krajiny dosiahli ďalšie skutočné a udržateľné výsledky, odporúčanie Komisie začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom naďalej platí.

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi k správam dodal: „V nadväznosti na prijatie revidovanej metodiky prístupového procesu z februára tohto roku vám dnes predkladáme aktuálne informácie o Albánsku a Severnom Macedónsku. Vyplýva z nich, že tieto krajiny zintenzívnili svoju prácu a v kľúčových oblastiach určených v záveroch Rady z júna 2018 dosiahli ďalšie skutočné a udržateľné výsledky. Komisia si pevne stojí za svojím odporúčaním začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom a ja dúfam, že členské štáty o tom v nadchádzajúcich týždňoch prijmú kladné rozhodnutie.“

Snaha o trojlíniový prístup v roku 2020

Západný Balkán je prioritou Komisie, ktorá v roku 2020 uplatňuje trojlíniový prístup. Vo svojom návrhu z 5. februára ukázala, ako viac dôvery, dynamiky, predvídateľnosti a pevnejšie politické usmernenie posunú dopredu proces pristúpenia k EÚ. Súčasne si Komisia pevne stojí za svojím odporúčaním začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom, pretože obe krajiny pokračujú v uskutočňovaní reforiem. Po tretie, v rámci prípravy na samit EÚ – západný Balkán, ktorý sa bude konať v Záhrebe 6. a 7. mája, predstaví plán ekonomického rozvoja a investícií pre tento región.

V predkladaných aktuálnych správach Komisia vecne a objektívne opisuje, ako od júna 2018 obe krajiny pokročili v oblastiach, na ktoré upozornila Rada.

Aktuálna správa o Albánsku sa venuje pokroku pri uskutočňovaní reformy súdnictva a v procese preverovania sudcov a prokurátorov, ako aj výsledkom dosiahnutým v boji proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti vrátane prípadov pestovania marihuany a pašovania tvrdých drog. Spomínajú sa v nej aj iné podstatné záležitosti, napríklad dohoda o postupe pri uskutočnení reformy volebného systému či snaha o riešenie problému neodôvodnených žiadostí o azyl.

Viac..  Peter Pollák: Slovensko nepotrebuje ukrajinské obilie. Potrebujú ho chudobní ľudia v Afrike

V prípade Severného Macedónska sa aktuálna správa venuje významným krokom, ktorými sa posilňuje nezávislosť súdnictva, napríklad nedávno prijatej novele zákona o generálnej prokuratúre. Poukazuje na lepšie výsledky v oblasti boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a dokladá aj pokrok v reforme spravodajských služieb a verejnej správy.

Súvislosti

V apríli 2018 Európska komisia odporučila začať prístupové rokovania s Albánskom a Severným Macedónskom. V júni 2018 Rada potvrdila dosiahnutý pokrok a vytýčila cestu k otvoreniu prístupových rokovaní v závislosti od napredovania v určitých kľúčových oblastiach.

V nadväznosti na ďalšie pozitívne odporúčania Komisie z mája 2019 Rada odložila svoje rozhodnutie na jún a potom na október 2019. Následne sa rozhodla, že k otázke rozširovania sa vráti až pred záhrebským samitom v máji 2020.

Predpokladá sa, že Rada pre všeobecné záležitosti v marci 2020 prerokuje ďalší postup v politike rozširovania na základe revidovanej metodiky, ako aj pokrok dosiahnutý v Severnom Macedónsku a Albánsku vzhľadom na možnosť začatia prístupových rokovaní. Európska komisia o pár mesiacov vo svojom každoročnom balíku rozširovania predstaví podrobnejšie posúdenie celkového stavu vo všetkých partnerských krajinách zapojených do procesu rozširovania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európsky parlament si od predsedníčky Európskej komisie vypočul správu o stave Únie, no reflektuje aj …

Consent choices