Lenarcic
Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič. PHOTO: © European Union.

EÚ vytvorí strategickú rezervu zdravotníckeho vybavenia. Prospech z nej budú mať všetky členské štáty

Európska komisia sa rozhodla vytvoriť v systéme rescEU strategickú rezervu zdravotníckeho vybavenia, ako sú ventilátory a rúška, s cieľom pomôcť krajinám EÚ v boji proti pandémii COVID-19.

Predsedníčka Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Vytvorením historicky prvej spoločnej európskej rezervy pohotovostného zdravotníckeho vybavenia premietneme solidaritu EÚ do konkrétnych skutkov. Budú z nej mať prospech všetky členské štáty a všetci naši občania. Vzájomná pomoc je jedinou cestou vpred.“

Zdravotnícke vybavenie, ktoré bude súčasťou tejto rezervy, bude zahŕňať:

  • zdravotnícke vybavenie na intenzívnu starostlivosť, ako sú ventilátory,
  • osobné ochranné prostriedky, ako sú rúška na opakované použitie,
  • vakcíny a terapeutiká,
  • laboratórne potreby.

Komisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič uviedol: EÚ podniká kroky na zabezpečenie väčšieho množstva vybavenia pre členské štáty. Vytvárame rezervu v systéme rescEU, aby sme rýchlo sprístupnili zásoby potrebné na boj proti koronavírusu. Bude sa využívať na pomoc členským štátom, ktorým chýba vybavenie potrebné na liečbu infikovaných pacientov, ochranu zdravotníckych pracovníkov a spomalenie šírenia vírusu. Plánujeme začať okamžite.“

Ako funguje rezerva v systéme rescEU

  • Rezerva sa bude nachádzať v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Tento členský štát bude zodpovedný za obstaranie vybavenia.
  • Komisia bude financovať 90 % tejto rezervy. Distribúciu vybavenia bude riadiť Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie, ktoré zabezpečí, aby sa vybavenie dostalo tam, kde je najviac potrebné.
  • Pôvodný rozpočet EÚ na túto rezervu predstavuje 50 miliónov EUR. Z tejto sumy podlieha 40 miliónov EUR súhlasu rozpočtových orgánov.

Okrem toho členské štáty na základe dohody o spoločnom obstarávaní v súčasnosti nakupujú osobné ochranné prostriedky, pľúcne ventilátory a vybavenie potrebné na testovanie koronavírusu. Vďaka tomuto koordinovanému prístupu získajú členské štáty silnú pozíciu pri rokovaniach s príslušným odvetvím o dostupnosti a cenách medicínskych produktov.

Viac..  Lajčák je v hre o post veľvyslanca EÚ vo Švajčiarsku

Ďalšie kroky

Toto opatrenie nadobudne účinnosť v piatok 20. marca. Následne môže členský štát, ktorý má záujem o umiestnenie rezerv v systéme rescEU na svojom území, požiadať Európsku komisiu o priamy grant. Priamy grant pokrýva 90 % nákladov na rezervu, pričom zvyšných 10 % znáša členský štát.

Súvislosti

Systém rescEU je súčasťou mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorý posilňuje spoluprácu medzi zúčastnenými štátmi v oblasti civilnej ochrany s cieľom zlepšiť prevenciu, pripravenosť a reakciu na katastrofy. Návrhom sa aktualizujú rezervné prostriedky rescEU v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorých súčasťou už sú hasičské lietadlá a vrtuľníky. Prostredníctvom tohto mechanizmu zohráva Európska komisia kľúčovú úlohu pri koordinácii reakcie na katastrofy v Európe aj mimo nej.

Ak niektorá krajina nemá kapacitu na zvládnutie rozsahu núdzovej situácie, môže prostredníctvom tohto mechanizmu požiadať o pomoc.

K dnešnému dňu sú do mechanizmu zapojené všetky členské štáty EÚ, ako aj Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Čierna Hora a Turecko. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany od svojho vzniku v roku 2001 reagoval na viac ako 330 žiadostí o pomoc v rámci EÚ a mimo nej.

O dac

Odporúčame pozrieť

Pellegrini

Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zaželal v nedeľu Petrovi Pellegrinimu po víťazstve …

Consent choices