Miko
Zdroj: Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Brusel pomohol v Likave, zrekonštruovali dom sociálnych služieb

Žilinský samosprávny kraj využil pomerne unikátnu možnosť ako využiť európske peniaze aj na rekonštrukciu objektov sociálnej starostlivosti. V Likavke bol vďaka investícii 2,4 milióna EUR z regionálneho operačného programu rekonštruovaný domov sociálnych služieb a stal sa tak jedným z najmodernejších na Slovensku. Okrem celého nového poschodia bola budova vybavená viacerými novými miestnosťami, ako miestnosťou pre muzikoterapiu, novou rehabilitačnou miestnosťou, alebo knižnicou. Pribudlo špecializované oddelenie pre klientov so psychickým postihnutím. Zateplením budovy sa znížila jej energetická náročnosť, modernizácia interiéru domova spríjemňuje každodenný život jeho obyvateľom a zjednodušuje prácu zamestnancom.

Kompletná rekonštrukcia sa začala v roku 2011 a ukončená bola v júli 2013. Vďaka zvýšenej kapacite klientov sa vytvorilo aj 35 nových pracovných miest najmä na zdravotníckom oddelení zariadenia. Nadstavbou objektu o jedno poschodie sa vytvorilo 14 obytných buniek a myslelo sa aj na osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Vznikla nová kuchynka, ktorej súčasťou je jedálenský výťah a jedáleň. Vytvorili sa tiež nové sociálne zariadenia, ale aj evakuačný lôžkový výťah. Zariadenie dostalo kompletne nové vnútorné vybavenie vrátane monitorovacích zariadení pre ťažšie zdravotné prípady, čím sa vytvorili nové možnosti starostlivosti o občanov v regióne. Vďaka rekonštrukcii sa vytvorila aj možnosť stravovanie sa v tunajšej jedálni pre dôchodcov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov obce Likavka.

Viac..  Európska komisia predstavila plán na zníženie skleníkových plynov

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices