koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Krajiny EÚ plánujú alebo už realizujú postupný návrat do práce po koronavírusovej pandémii

Ako zabezpečiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov pri návrate na pracovisko? Túto dôležitú otázku majú na mysli mnohí zamestnávatelia, keďže krajiny EÚ plánujú alebo už realizujú postupný návrat do práce po koronavírusovej pandémii. Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala usmernenie týkajúce sa návratu do práce.

Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit uviedol: Dnes je viac než kedykoľvek predtým jasné, že zachovanie a presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci má pre pracovníkov, podniky, systémy sociálnej ochrany a celú spoločnosť mimoriadny význam. Toto usmernenie prináša odpovede na praktické otázky zamestnávateľov, napríklad ako minimalizovať nebezpečenstvo koronavírusu na pracovisku, ako aktualizovať hodnotenie rizika, ako sa postarať o pracovníkov, ktorí ochoreli. Zamestnávateľom a podnikom pomôže pri zvládaní návratu do práce a poskytovaní praktického poradenstva zamestnancom.“

Pre Komisiu je nanajvýš dôležité zaistiť, aby sa ľudia mohli vrátiť na pracovisko do bezpečného a zdravého prostredia. Preto  vydané usmernenie predstavuje v tomto dôležitom období kľúčový príspevok EÚ. Obsahuje aj odkazy na vnútroštátne informácie o konkrétnych sektoroch a povolaniach. Týka sa viacerých oblastí:

  • hodnotenie rizika a príslušné opatrenia,
  • zapojenie pracovníkov,
  • starostlivosť o chorých pracovníkov,
  • plánovanie a ponaučenie do budúcnosti,
  • zachovanie informovanosti,
  • informácie pre sektory a povolania.
Viac..  Európsky trh komerčných nehnuteľností čaká oživenie, na Slovensko dorazí neskôr

K usmerneniu, ktoré vypracovala agentúra EU-OSHA v spolupráci s Európskou komisiou, prispeli aj tripartitný Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce. Usmernenie sa bude pravidelne aktualizovať spoľahlivými informáciami v závislosti od vývoja situácie.

Súvislosti

Šírenie koronavírusu poukazuje na rozhodujúci význam účelných opatrení a podmienok týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých oblastiach činnosti.

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) je informačná agentúra Európskej únie pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

EU-OSHA už na začiatku koronavírusovej krízy vydala usmernenia pre pracoviská. Zostavila najdôležitejšie informácie a rady, ktoré sú k dispozícii v súvislosti so šírením koronavírusu.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices