Hogan
Komisár pre obchod Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

EÚ a Mexiko uzavreli rokovania o novej obchodnej dohode

Európska únia a Mexiko uzavreli poslednú zložku rokovaní o novej vzájomnej obchodnej dohode. Komisár pre obchod Phil Hogan a mexická ministerka hospodárstva Graciela Márquez Colín sa telefonicky dohodli na presnom rozsahu vzájomného otvárania trhov verejného obstarávania a na vysokom stupni predvídateľnosti a transparentnosti postupov verejného obstarávania. Európska únia a Mexiko tak teraz môžu pokročiť na cestu k podpisu a ratifikácii tejto novej dohody v súlade s pravidlami a postupmi každej strany.

Komisár pre obchod Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Hoci sme v poslednom období väčšinu úsilia venovali boju proti kríze spôsobenej koronavírusom, pracovali sme aj na tom aby sme náš program pre otvorený a spravodlivý obchod posunuli dopredu, čo je aj naďalej veľmi dôležité. Otvorenosť, partnerstvá a spolupráca budú mať pri obnove našich hospodárstiev po tejto pandémii ešte zásadnejší význam. Som preto veľmi rád, že sa v tom s našimi mexickými partnermi zhodneme a že naše vytrvalé úsilie teraz budeme môcť úspešne zavŕšiť. Dnešná dohoda je jasným dôkazom nášho spoločného odhodlania napredovať v našom programe partnerstva a spolupráce. Keď táto dohoda nadobudne platnosť, v Únii aj Mexiku bude prínosná pre naše hospodárstva a z hľadiska oživovania zamestnanosti.“

Na základe novej dohody medzi EÚ a Mexikom bude takmer celý obchod s tovarom medzi nimi prebiehať bez cla. Dohoda teraz obsahuje aj progresívne pravidlá týkajúce sa udržateľného rozvoja, ako napríklad záväzok účinne plniť Parížsku dohodu o zmene klímy. Takisto je to prvýkrát, čo Únia uzatvára s krajinou Latinskej Ameriky dohodu o otázkach týkajúcich sa ochrany investícií. Zjednodušené colné postupy tiež podporia vývoz.

Širšia globálna dohoda, ktorej je táto obchodná dohoda neodlučiteľnou súčasťou, sa týka aj ochrany ľudských práv a obsahuje aj kapitoly o politickej a rozvojovej spolupráci. Pôjde aj o úplne prvú obchodnú dohodu Únie, ktorá bude obsahovať ustanovenia o boji proti korupcii a opatrenia na boj proti úplatkárstvu a praniu špinavých peňazí.

Viac..  EP a Rada sa dohodli ns nových právach spotrebiteľov na jednoduché a atraktívne opravy

Mexiko je najväčším obchodným partnerom EÚ v Latinskej Amerike. Dvojstranný obchod s tovarom medzi EÚ a Mexikom dosahuje hodnotu 66 miliárd EUR (údaj za rok 2019) a obchod so službami ďalších 19 miliárd EUR (údaj za rok 2018). Únia každý rok vyvezie do Mexika tovar za viac ako 39 miliárd EUR. Obchod s tovarom medzi EÚ a Mexikom sa od nadobudnutia platnosti pôvodnej dohody v roku 2001 viac ako strojnásobil. Modernizovaná obchodná dohoda pomôže upevniť tento nebývalo vysoký rast.

Ďalšie kroky

Práve sa dokončuje právna revízia dohody. Po dokončení tohto procesu sa dohoda preloží do všetkých oficiálnych jazykov EÚ. Následne sa návrh Komisie postúpi na podpis a uzavretie Rade a Európskemu parlamentu.

Súvislosti

Táto obchodná dohoda je súčasťou širšej globálnej dohody, ktorá stanovuje rámec pre vzťahy EÚ a Mexika a zahŕňa všeobecnejšie otázky spoločného záujmu mimo obchodu, napríklad politické otázky, problematiku zmeny klímy a ľudských práv. Mexiko bolo v roku 1997 prvou krajinou Latinskej Ameriky, ktorá s EÚ podpísala globálnu dohodu. Európska únia a Mexiko začali rokovania o tejto novej modernizovanej dohode v máji 2016. Základnú dohodu dosiahli o dva roky neskôr, v apríli 2018, pričom niektoré zostávajúce technické otázky ponechali na ďalšiu diskusiu. Tieto otázky sú teraz úplne vyriešené.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices