Mariya Gabriel
Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel. PHOTO: © European Union.

Vďaka iniciatíve za inovačnú medicínu sa urýchli vývoj diagnostických a liečebných postupov proti koronavírusu

Komisia oznámila, že v rámci zrýchlenej výzvy na predkladanie návrhov bolo vybraných osem rozsiahlych výskumných projektov zameraných na vývoj liečby a diagnostiky infekcií spôsobených koronavírusom. Výzvu v marci zverejnila iniciatíva za inovačnú medicínu, ktorá je verejno-súkromným partnerstvom.

Aby Komisia mohla finančne podporiť väčší počet kvalitných návrhov, zvýšila sumu, ktorú na tieto účely prisľúbila z rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020, z pôvodne plánovaných 45 miliónov eur na 72 miliónov eur. Ďalších 45 miliónov eur poskytnú farmaceutické spoločnosti, pridružení partneri iniciatívy a ďalšie organizácie zapojené do jednotlivých projektov. Celková investícia tak bude predstavovať 117 miliónov eur.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: Len spojením odborných znalostí a zdrojov verejného a súkromného sektora porazíme súčasnú pandémiu a pripravíme sa na prípadné nákazy v budúcnosti. Vďaka finančnej podpore z programu Horizont 2020 a od našich partnerov z farmaceutického priemyslu a ďalších oblastí urýchlime vývoj diagnostických a liečebných postupov proti koronavírusu, ktoré sú kľúčovými nástrojmi na riešenie tejto globálnej krízy.“

Projekty, ktoré boli vybrané, sú súčasťou spoločnej európskej reakcie na pandémiu koronavírusu, ktorú Komisia koordinuje už od začiatku krízy. Počas darcovskej konferencie, ktorá prebehla 4. mája v rámci globálnej reakcie na koronavírus, Komisia prisľúbila sumu v celkovej výške 1,4 miliardy eur. Jednu miliardu z toho poskytne prostredníctvom programu Horizont 2020, pričom tieto prostriedky sa využijú na vývoj vakcín, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šíreniu koronavírusu. Komisia okrem toho od začiatku tohto roka zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 ďalších 352 miliónov eur. Uvedená suma zahŕňa aj 48,2 milióna eur poskytnutých na 18 výskumných projektov, v rámci ktorých sa už pracuje na zlepšení pripravenosti a reakcie na nákazy, rýchlych testoch na delokalizovanú diagnostiku, nových spôsoboch liečby a nových vakcínach.

Viac..  K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

Z ôsmich projektov financovaných v rámci výzvy zverejnenej iniciatívou za inovačnú medicínu sa päť zameriava na diagnostiku a tri na liečbu. Cieľom projektov venovaných diagnostickým nástrojom je vyvinúť pomôcky, ktoré sa budú dať použiť kdekoľvek, napríklad aj v ordinácii lekára alebo u pacienta doma, a dodajú rýchle výsledky (za 14 až 40 minút). Ostatné projekty, zamerané na vývoj liečby, sa budú v prvom rade zaoberať súčasnou pandémiou koronavírusu, no značné úsilie sa v nich vynaloží aj na to, aby sme boli pripravení na budúce nákazy.

Projekty bude realizovať spolu 94 organizácií, napríklad univerzity, výskumné organizácie, podniky a verejné organizácie/inštitúcie. Vo výraznej miere sa na nich budú podieľať aj malé a stredné podniky, ktoré predstavujú viac ako 20 % účastníkov a získajú 17 % rozpočtu.

Súvislosti

Iniciatíva za inovačnú medicínu (IMI) je verejno-súkromné partnerstvo medzi Európskou komisiou a farmaceutickým priemyslom, ktorý je zastúpený Európskou federáciou farmaceutického priemyslu a farmaceutických združení (EFPIA). Jej cieľom je zlepšovať zdravie urýchlením vývoja inovačných liekov a prístupu pacientov k nim, a to najmä v oblastiach, kde existujú nenaplnené zdravotné alebo sociálne potreby.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices