Sefcovic
Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad. PHOTO: © European Union.

Brusel spúšťa platformu Fit for Future. Mala by zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové

Európska komisia spustila platformu Fit for Future – skupinu expertov na vysokej úrovni, ktorá pomôže Komisii zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ a znížiť administratívnu záťaž pre občanov a podniky. Platforma takisto pomôže zabezpečiť, aby právne predpisy EÚ zostali nadčasové – vzhľadom na potrebu riešiť nové výzvy, ako napríklad digitalizáciu.

Maroš Šefčovič, podpredseda pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad, v tejto súvislosti uviedol: Po pandémii ochorenia COVID-19 bude obzvlášť dôležité zjednodušenie a zníženie záťaže, najmä pre MSP. Musíme preskúmať, ako môže digitalizácia prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov a zároveň zabezpečiť, aby boli naše právne predpisy naďalej zamerané na budúcnosť a vhodné na riešenie nových výziev.

Platforma Fit for Future, ktorú tvorí vládna skupina a skupina zainteresovaných strán, združuje národných, regionálnych a miestnych zástupcov členských štátov, Výbor regiónov, Európsky hospodársky a sociálny výbor a skupiny zainteresovaných strán s praktickými odbornými znalosťami v rôznych oblastiach politiky.

Hneď po začiatku fungovania platformy bude môcť širšia verejnosť a zainteresované strany prispievať k jej práci na zjednodušovaní a znižovaní záťaže. Občania a zainteresované strany sa okrem toho môžu podeliť o svoje názory na existujúce právne predpisy, ako aj na návrhy nových politík EÚ prostredníctvom portálu Vyjadrite svoj názor.

Výzva na podávanie prihlášok na výber expertov

Komisia takisto uverejnila výzvu na podávanie prihlášok na výber expertov do skupiny zainteresovaných strán platformy Fit for Future. Jej členovia, vybraní prostredníctvom tejto výzvy, by mali byť osoby s vysokou odbornosťou pri vykonávaní právnych predpisov EÚ a mali by byť schopní zastupovať záujmy zdieľané rôznymi organizáciami zainteresovaných strán v ich oblasti. Budú zastupovať podniky, najmä malé a stredné podniky, sociálnych partnerov a organizácie občianskej spoločnosti, ktoré majú priame skúsenosti s uplatňovaním právnych predpisov Únie.

Viac..  EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Prihlášky možno podávať do 19. júna 2020. 

Súvislosti

Komisia je v rámci svojho Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) odhodlaná zjednodušovať právne predpisy EÚ a znižovať zbytočné náklady. Vzhľadom na nové trendy a výzvy, napríklad digitalizáciu, je dôležité zabezpečiť, aby boli právne predpisy EÚ a jej ciele stále relevantné. Právne predpisy EÚ by mali prinášať maximálne možné výhody občanom a podnikom – najmä malým a stredným podnikom.

Platforma Fit for Future je nástupcom platformy REFIT a vychádza z nadobudnutých skúseností. Platforma REFIT podporovala od roku 2015 do roku 2019 proces zjednodušovania právnych predpisov EÚ a znižovania regulačnej záťaže v záujme občianskej spoločnosti, podnikov a verejných orgánov. Vypracovávala pre Komisiu odporúčania, pričom zohľadňovala návrhy občanov aj zainteresovaných strán.

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices