koronavirus
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na potrebný výskum koronavírusu vyčlení EÚ ďalších 122 miliónov eur

Komisia vyčlenila na naliehavo potrebný výskum koronavírusu ďalších 122 miliónov eur zo svojho programu pre výskum a inováciu Horizont 2020. Nová výzva na vyjadrenie záujmu prispieva k záväzku Komisie poskytnúť 1,4 miliardy eur na iniciatívu globálnej reakcie na koronavírus, ktorú 4. mája 2020 spustila predsedníčka Ursula von der Leyenová.

Nová výzva je najnovším prírastkom do série výskumných a inovačných opatrení financovaných z prostriedkov EÚ, ktoré sú určené na boj proti koronavírusu. Dopĺňa predchádzajúce opatrenia zamerané na vývoj diagnostiky, liečby a vakcín, keďže posilňuje kapacity na výrobu a nasadenie ľahko dostupných riešení s cieľom rýchlo reagovať na naliehavé potreby. Zároveň zlepší chápanie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová v tejto súvislosti vyhlásila: „Na boj proti tejto pandémii mobilizujeme všetky naše dostupné prostriedky, ktoré vynakladáme na testovanie, liečbu a prevenciu. Aby sme však koronavírus porazili, musíme tiež pochopiť, ako vplýva na našu spoločnosť a ako čo najlepšie a najrýchlejšie vykonať potrebné kroky. Musíme preskúmať technologické riešenia na urýchlenie výroby zdravotníckeho vybavenia a potrieb, na monitorovanie a prevenciu šírenia tohto ochorenia a na lepšiu starostlivosť o pacientov.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: „Pri riešení krízy spôsobenej šírením koronavírusu podporujeme zdravotnícke orgány, zdravotníckych pracovníkov aj širokú verejnosť vo všetkých členských štátoch. Na tento účel zavádzame inovatívne technológie a nástroje, ktoré možno rýchlo využiť na prevenciu, optimálnu liečbu a zotavenie sa z tejto pandémie a zároveň nám pomôžu pripraviť sa na jej následky. Patria medzi ne digitálne riešenia a technológie, ako sú telemedicína, dáta, umelá inteligencia, robotika a fotonika.“

Vďaka projektom financovaným v rámci tejto výzvy by sa mala výroba preorientovať na rýchlu produkciu životne dôležitých zdravotníckych potrieb a vybavenia, ktoré sú potrebné na testovanie, liečbu a prevenciu. Zároveň by sa mali vyvinúť zdravotnícke technológie a digitálne nástroje na zlepšenie detekcie, sledovania a starostlivosti o pacientov. Nový výskum bude čerpať poznatky z veľkých skupín pacientov (kohort) z celej Európy, pričom hlbšie pochopenie behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie koronavírusu by mohlo pomôcť zlepšiť stratégie v oblasti liečby a prevencie.

Lehota na predloženie ponúk je 11. jún 2020. Výzva sa pritom bude sústreďovať na rýchle dosiahnutie výsledkov. Európa a celý svet naliehavo potrebujú inovatívne riešenia na zvládnutie a zmiernenie šírenia nákazy a na lepšiu starostlivosť o pacientov a bývalých pacientov, zraniteľné skupiny, zdravotníckych pracovníkov v prvej línii a ich komunity. Cieľom Komisie je preto umožniť, aby sa výskumné práce začali čo najskôr, a to prostredníctvom kratších lehôt na vypracovanie vyjadrení záujmu a na ich hodnotenie.

Viac..  EÚ: V roku 2022 opäť došlo k nárastu antimikrobiálnej rezistencie

V súlade so zásadami globálnej reakcie na koronavírus musia byť nové riešenia dostupné a cenovo prijateľné pre všetkých. Komisia na tento účel zahrnie do dohôd o grante uzavretých v nadväznosti na túto novú výzvu doložky o spoločnom využívaní údajov. Ich cieľom bude zabezpečiť okamžité využitie príslušných zistení a výsledkov.

Kontext

Táto nová osobitná výzva v rámci programu Horizont 2020 dopĺňa predchádzajúce opatrenia na podporu 18 projektov financovaných sumou 48,2 milióna eur, ktoré boli zamerané na vývoj diagnostiky, liečby, vakcín a pripravenosti na epidémiu. Zároveň bolo investovaných 117 miliónov eur do 8 projektov týkajúcich sa diagnostiky a liečby, a to prostredníctvom iniciatívy za inovačnú medicínu, ako aj do opatrení na podporu inovačných myšlienok prostredníctvom Európskej rady pre inováciu. Na základe tejto výzvy sa realizuje akcia č. 3 akčného plánu ERAvsCorona, t. j. pracovného dokumentu, ktorý je výsledkom dialógov medzi útvarmi Komisie a vnútroštátnymi inštitúciami.

Nová výzva sa bude vzťahovať na päť oblastí, na ktoré sa vyčlenia tieto orientačné rozpočty:

  1. preorientovanie výroby na životne dôležité zdravotnícke potreby a vybavenie (23 miliónov eur);
  2. zdravotnícke technológie, digitálne nástroje a analytika využívajúca umelú inteligenciu na zlepšenie sledovania a starostlivosti na vysokých úrovniach technologickej pripravenosti (56 miliónov eur);
  3. behaviorálne a sociálno-ekonomické vplyvy opatrení prijatých v reakcii na vypuknutie nákazy (20 miliónov eur);
  4. celoeurópske kohorty súvisiace s ochorením COVID-19 (20 miliónov eur);
  5. spolupráca existujúcich únijných a medzinárodných kohort významných z hľadiska ochorenia COVID-19 (3 milióny eur).

V rámci kohortových štúdií sa zvyčajne pozorujú veľké skupiny jedincov, pričom sa zaznamenáva ich expozícia voči určitým rizikovým faktorom s cieľom nájsť prepojenia s možnými príčinami ochorenia. Môže ísť o prospektívne štúdie, pri ktorých sa údaje zhromažďujú do budúcna, alebo o retrospektívne kohortové štúdie, ktoré sa zameriavajú na už zozbierané údaje.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices